За да скрият загубите по мрежата, ВиК дружествата не отчитат колко вода взимат от язовирите. Самото измерване пък ставало на миналогодишна база, "и си пускат данни, каквито си искат"

Това обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро по време на извънредно заседание на висшия консултативен съвет към министерството.

"Върви едно междусистемно надлъгване от години", посочи по повода Ревизоро, цитиран от пресцентъра на ведомството.

И обяви, че екоминистерството ще разпореди на басейновите дирекции да извършат проверки на всички ВиК оператори как се изпълняват условията в разрешителните за водовземане. Ще се проверява дали са изпълнени условията в разрешителните за монтиране на измервателни устройства. Така ще се проследи отчита ли се реално ползваната от ВиК операторите вода и рационалното използване на наличния природен ресурс, съобщават от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

"Имаме ВиК-та, които работят прекрасно, има други, които някак си не работят", заяви още Димитров по време на заседанието. Според информацията, изнесена от ресорния за водите зам.-министър Красимир Живков, има ВиК оператори, които отчитат 95% загуби по мрежата – като в Шумен, много други дружества пък съобщават за 70-85% загуби.

"Всеки месец гледаме една справка, сверяваме с другата на ВиК и басейнова дирекция и потвърждаваме тяхната потребност. Но вярвайки безрезервно, стигаме до конфликти ситуации. Затова ще променим системата", даде заявка Ревизоро.

След което обяви срещи с представители на министерствата на на енергетиката, регионалното развитие, земеделието, "Язовири и каскади" и всички заинтересовани страни. МОСВ е в началото на процеса по разрешаване на водовземането, затова трябва да променим начина на работа първо при нас, обясни министърът.

"Всеки ден ще отчитаме, всеки ден ще проверяваме потоците. Не може цял месец да е една и съща цифра приток и разход. Ясно е какво се прави – гледат миналогодишна база, не се мери и си пускат данни, каквито си искат. Няма измервателни уреди и после сме изненадани. Ще изпращаме данните на всички ведомства по служебен ред, за да е ясно, че не крием нищо и да сме максимално прозрачни. И ще изискваме от тях по служебен ред информация", категоричен беше Димитров.

Той съобщи още, че в МОСВ ще бъде създаден специален център, който всекидневно ще следи, и ако трябва ще се променят графиците на 10 дни. Според него има няколко проблемни язовира и "ако затегнем режима там, ще имаме вода за цяла година, ако не го затегнем, след три месеца ще питаме къде е водата".

Общо 6 язовира от 52, наблюдавани от МОСВ, са с обем под 50%. "Студена" е на 13,4% от обема, "Асеновец" – на 28,3%, "Дяково" – 35,5%, "Ястребино" – 31,1%, "Калин" – 33,7, "Карагьол" – 32%.

Съветът взе решение днес МОСВ да продължи да следи състоянието на всички 52 значими и комплексни язовира. И при установяване на обем под 50% на 15-те язовира, от които се използват води за питейно водоснабдяване, да се вземат мерки за спиране на водите за промишлеността, енергетиката и др. нужди и ограничаване на водите за питейни цели и преминаване към алтернативни водоизточници.