Article_top

Новите кариерни и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет вече са факт. Промените в Закона за съдебната власт, приети преди дни от Народното събрание, бяха обнародвани в "Държавен вестник", след като президентът Румен Радев не наложи вето. Въпреки че беше призован за това от Съюза на съдиите в България, а и самият той често упражнява това си конституционно право. И обича да се хвали с това. 

Новите бонуси са два вида. Първо кариерен - членовете на ВСС, след изтичане на мандата им в кадровия орган, ще могат да се връщат в съдебната система (като прокурори, съдии, следователи - б.р.), на едно стъпало по-високо в йерархията - на практика без атестиране и конкурс. Въпреки че по закон единствено самият ВСС може да назначава, повишава, освобождава магистратите...

Вторият е финансов - вече бившите съдебни кадровици и съдебните инспектори ще имат право след края на мандата на още едно индексиране, защото освен че са получили до 20 "обикновени" магистратски заплати обезщетения, ще им се добавя и горница до огромната заплата на член на ВСС.

За вето върху новите привилегии за ВСС настоя на 30 януари Съюзът на съдиите в България - в нарочно писмо до президента Радев, придружено с мотиви. Организацията твърди, че промените в съдебния закон в полза на кадровиците в системата противоречат на конституцията и са "форма на властова корупция". 

Заради кариерния бонус от ССБ заяват, че това е абсурд - на практика ВСС се изключва от фиксираното в Конституцията положение - че именно и само ВСС може да назначава, повишава, премества и освобождава съдиите, прокурорите и следователите.

За финансовия бонус съдийската организация написа до президента: 

"Новото правило се отнася най-вече до членовете на ВСС, до главния инспектор и инспекторите на ВСС, тъй като при встъпването си в длъжност те напускат съдебните и прокурорските си длъжности и получават полагащото им се обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ (по една брутна заплата за всяка прослужена година, но не повече от 20, б.р.), а сега ще имат възможност след приключване на мандата си да получат допълнителен финансов стимул. Той ще се формира от разликата между размера на полученото обезщетение при напускане на съдийската и прокурорска длъжност и размера на обезщетението, определено към датата на приключване на мандата на ВСС. Като се има предвид, че съобразно чл. 29, ал. 2 ЗСВ членовете на ВСС получават най-високото възнаграждение в съдебната власт, равняващо се на получаваното от председателите на върховните съдилища и главния прокурор, в края на мандата си ще получат обезщетение, получено като разлика между получаваното възнаграждение като редови магистрати и по-високото като членове на ВСС".

И изтъкна, че това също противоречи на основния закон, защото "поставя в неравностойно положение останалите съдии, прокурори и следователи, които са същинските органи на съдебна власт". 

Президентът Радев и администрацията му очевидно се са приели аргументите и вето този път не е наложено. Новите бонуси за членовете на ВСС вече са факт. 

 

 
Илюстрация Клуб Z

Новите кариерни и финансови бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет вече са факт. Промените в Закона за съдебната власт, приети преди дни от Народното събрание, бяха обнародвани в "Държавен вестник", след като президентът Румен Радев не наложи вето. Въпреки че беше призован за това от Съюза на съдиите в България, а и самият той често упражнява това си конституционно право. И обича да се хвали с това. 

Новите бонуси са два вида. Първо кариерен - членовете на ВСС, след изтичане на мандата им в кадровия орган, ще могат да се връщат в съдебната система (като прокурори, съдии, следователи - б.р.), на едно стъпало по-високо в йерархията - на практика без атестиране и конкурс. Въпреки че по закон единствено самият ВСС може да назначава, повишава, освобождава магистратите...

Вторият е финансов - вече бившите съдебни кадровици и съдебните инспектори ще имат право след края на мандата на още едно индексиране, защото освен че са получили до 20 "обикновени" магистратски заплати обезщетения, ще им се добавя и горница до огромната заплата на член на ВСС.

За вето върху новите привилегии за ВСС настоя на 30 януари Съюзът на съдиите в България - в нарочно писмо до президента Радев, придружено с мотиви. Организацията твърди, че промените в съдебния закон в полза на кадровиците в системата противоречат на конституцията и са "форма на властова корупция". 

Заради кариерния бонус от ССБ заяват, че това е абсурд - на практика ВСС се изключва от фиксираното в Конституцията положение - че именно и само ВСС може да назначава, повишава, премества и освобождава съдиите, прокурорите и следователите.

За финансовия бонус съдийската организация написа до президента: 

"Новото правило се отнася най-вече до членовете на ВСС, до главния инспектор и инспекторите на ВСС, тъй като при встъпването си в длъжност те напускат съдебните и прокурорските си длъжности и получават полагащото им се обезщетение по чл. 225, ал. 1 ЗСВ (по една брутна заплата за всяка прослужена година, но не повече от 20, б.р.), а сега ще имат възможност след приключване на мандата си да получат допълнителен финансов стимул. Той ще се формира от разликата между размера на полученото обезщетение при напускане на съдийската и прокурорска длъжност и размера на обезщетението, определено към датата на приключване на мандата на ВСС. Като се има предвид, че съобразно чл. 29, ал. 2 ЗСВ членовете на ВСС получават най-високото възнаграждение в съдебната власт, равняващо се на получаваното от председателите на върховните съдилища и главния прокурор, в края на мандата си ще получат обезщетение, получено като разлика между получаваното възнаграждение като редови магистрати и по-високото като членове на ВСС".

И изтъкна, че това също противоречи на основния закон, защото "поставя в неравностойно положение останалите съдии, прокурори и следователи, които са същинските органи на съдебна власт". 

Президентът Радев и администрацията му очевидно се са приели аргументите и вето този път не е наложено. Новите бонуси за членовете на ВСС вече са факт. 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?