Article_top

Измененията на управляващите в Закона за хазарта бяха широко прокламирани като борба с порока и бързо преминаха през двете четения в парламента. На финала се оказа, че нито една от заложените уж цели няма да бъде постигната - нито продаването на т.нар. талончета за търкане беше ограничено като обхват, нито агресивната им реклама. Покрай скорострелното разглеждане на точки и алинеи, при което дори и депутати не можеха да се ориентират какво гласуват, на финала е изпаднало още едно от първоначалните предложения на Валери Симеонов - то касае продажбата на лотарийни билети в близост до училищата.

Когато в средата на януари законът "Симеонов" се появи, той беше разписал изискване, каквото сега важи за игралните зали - обектите, в които се продават талони на щастието да се намират на минимум 300 метра отстояние от училищата. В мотивите му тогава бе записано, че тази продажба в непосредствена близост влияела на подрастващите, които са "уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост".

"На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение на възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността учениците да придобиват такива талони по време на междучасия", пишеше в мотивите на оригиналния проект.

Законът бе обнародван днес в Държавен вестник, което означава, че влиза в сила по общия ред след три дни. Но от този текст няма и помен. Покрай основното в целия проект - национализация на лотарийните игри чрез отнемане на лиценза на частните оператори, той не бе подложен и на дебат. От стенограмата от второто четене на закона в бюджетната комисия на парламента, става ясно, че текстът е отхвърлен, защото по същество е бил отразен на систематичното му място - т.е. в предходен член.

В действителност депутатите решиха да запишат изрична забрана за "продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица". Което обаче не разрешава гореописания от Симеонов проблем с липсата на контрол по отношение на определянето на възрастта на купувачите - а оттам и за "отскачането" за талончета в голямото междучасие и влиянието, което упражнявали лотоигрите върху уязвимата група "подрастващи".

Иначе, както е известно, монополист на пазара става държавният спортен тотализатор. Той ще може да продава лотобилетите навсякъде, където си поиска - магазинчета за хранителни стоки, бензиностанции и пр., както е и сега - само ще трябва да обособи отделен щанд и да наеме продавач за този щанд. 

Ключови думи
 

Измененията на управляващите в Закона за хазарта бяха широко прокламирани като борба с порока и бързо преминаха през двете четения в парламента. На финала се оказа, че нито една от заложените уж цели няма да бъде постигната - нито продаването на т.нар. талончета за търкане беше ограничено като обхват, нито агресивната им реклама. Покрай скорострелното разглеждане на точки и алинеи, при което дори и депутати не можеха да се ориентират какво гласуват, на финала е изпаднало още едно от първоначалните предложения на Валери Симеонов - то касае продажбата на лотарийни билети в близост до училищата.

Когато в средата на януари законът "Симеонов" се появи, той беше разписал изискване, каквото сега важи за игралните зали - обектите, в които се продават талони на щастието да се намират на минимум 300 метра отстояние от училищата. В мотивите му тогава бе записано, че тази продажба в непосредствена близост влияела на подрастващите, които са "уязвима група, която трябва да бъде предпазвана от възможността за създаване на хазартна зависимост".

"На практика в търговските обекти не се извършва стриктен контрол по отношение на възрастта на купувачите и мярката ще възпрепятства възможността учениците да придобиват такива талони по време на междучасия", пишеше в мотивите на оригиналния проект.

Законът бе обнародван днес в Държавен вестник, което означава, че влиза в сила по общия ред след три дни. Но от този текст няма и помен. Покрай основното в целия проект - национализация на лотарийните игри чрез отнемане на лиценза на частните оператори, той не бе подложен и на дебат. От стенограмата от второто четене на закона в бюджетната комисия на парламента, става ясно, че текстът е отхвърлен, защото по същество е бил отразен на систематичното му място - т.е. в предходен член.

В действителност депутатите решиха да запишат изрична забрана за "продажбата на билети, фишове, талони или други удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри на ненавършили 18-годишна възраст лица". Което обаче не разрешава гореописания от Симеонов проблем с липсата на контрол по отношение на определянето на възрастта на купувачите - а оттам и за "отскачането" за талончета в голямото междучасие и влиянието, което упражнявали лотоигрите върху уязвимата група "подрастващи".

Иначе, както е известно, монополист на пазара става държавният спортен тотализатор. Той ще може да продава лотобилетите навсякъде, където си поиска - магазинчета за хранителни стоки, бензиностанции и пр., както е и сега - само ще трябва да обособи отделен щанд и да наеме продавач за този щанд. 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?