Article_top

Опазването на околната среда е важно за 94 на сто от гражданите на ЕС.

Освен това 91 на сто от европйците заявяват, че климатичвните промени са сериозен проблем за Съюза. Според 83% от анкетираните за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

Това става ясно от огласено днес проучване на Евробарометър. То е проведено от 6 до 19 декември 2019 г. в 28-те по онова време държави от ЕС (преди официалното напускане на Великобритания - б.р.). 27 498 респонденти от различни социални и демографски групи са били  анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват, че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от големите дружества и промишлеността, от правителствата и ЕС, както и от самите тях. Според хората проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени, като се променят потребителските навици, производството и търговията.

Според проучването най-важните проблеми са изменението на околната среда, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. 78 на сто, или над три четвърти от анкетираните вярват, че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното всекидневие и върху здравето им. Над 80 процента се тревожат за въздействието на химическите вещества в изделията за всекидневна употреба.

Повечето участници в допитването изразяват ясна подкрепа за всички предложени мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци и безразборното изхвърляне на отпадъци. Те вярват, че стоките трябва да бъдат направени така, че пластмасата в тях да подлежи на лесна преработка. По мнението им промишленият сектор и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки. Хората трябва да бъдат научени да трупат по-малко пластмасови отпадъци. Местните власти пък трябва да осигурят повече и по-добри места за събиране на пластмасови отпадъци.

Как е в България

Процентът на хората в България, смятащи, че опазването на околната среда е важно, е по-нисък от този в ЕС, става ясно от предоставената справка за страната ни. У нас така смятат 81% от анкетираните.

За сметка на това доста повече хора в България (80 на сто от участниците в допитването) се информират за околната среда от телевизията в сравнение с ЕС (66 процента). Сънародниците ни разчитат повече от европейците на това, което чуят по въпроса от роднини, приятели, съседи или колеги (25 срещу 16%).

 

Опазването на околната среда е важно за 94 на сто от гражданите на ЕС.

Освен това 91 на сто от европйците заявяват, че климатичвните промени са сериозен проблем за Съюза. Според 83% от анкетираните за опазването на околната среда е необходимо европейско законодателство.

Това става ясно от огласено днес проучване на Евробарометър. То е проведено от 6 до 19 декември 2019 г. в 28-те по онова време държави от ЕС (преди официалното напускане на Великобритания - б.р.). 27 498 респонденти от различни социални и демографски групи са били  анкетирани лично в техните домове на родния им език.

Гражданите желаят да се направи повече за опазването на околната среда. Те вярват, че отговорността трябва да бъде понесена съвместно от големите дружества и промишлеността, от правителствата и ЕС, както и от самите тях. Според хората проблемите на околната среда могат най-успешно да бъдат разрешени, като се променят потребителските навици, производството и търговията.

Според проучването най-важните проблеми са изменението на околната среда, нарастващото количество отпадъци и замърсяването на въздуха и водата. 78 на сто, или над три четвърти от анкетираните вярват, че проблемите на околната среда влияят пряко върху тяхното всекидневие и върху здравето им. Над 80 процента се тревожат за въздействието на химическите вещества в изделията за всекидневна употреба.

Повечето участници в допитването изразяват ясна подкрепа за всички предложени мерки за намаляване на пластмасовите отпадъци и безразборното изхвърляне на отпадъци. Те вярват, че стоките трябва да бъдат направени така, че пластмасата в тях да подлежи на лесна преработка. По мнението им промишленият сектор и търговците на дребно трябва да положат усилия за намаляване на пластмасовите опаковки. Хората трябва да бъдат научени да трупат по-малко пластмасови отпадъци. Местните власти пък трябва да осигурят повече и по-добри места за събиране на пластмасови отпадъци.

Как е в България

Процентът на хората в България, смятащи, че опазването на околната среда е важно, е по-нисък от този в ЕС, става ясно от предоставената справка за страната ни. У нас така смятат 81% от анкетираните.

За сметка на това доста повече хора в България (80 на сто от участниците в допитването) се информират за околната среда от телевизията в сравнение с ЕС (66 процента). Сънародниците ни разчитат повече от европейците на това, което чуят по въпроса от роднини, приятели, съседи или колеги (25 срещу 16%).

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?