Article_top

"Недостигът на вода допълнително се задълбочава от последствията от климатичните промени" - това отбелязва в деня на Световния ден на водата - 22 март, "Грийнпийс". В свой доклад природозащитниците обръщат внимание на горомното значение, което имат водните ресурси. 

"Във време, в което базовата хигиена като миенето на ръце е изключително важна и дори може да бъде животоспасяваща, е необходимо да си припомним, че има хора и общности, които страдат от недостиг на вода. Затрудненият достъп до чиста вода би трябвало да се счита за предпоставка за здравни рискове.

В борбата със здравната криза, свързана с COVID-19, е важно да обърнем внимание и на глобалната водна криза. Невъзможността да измиеш ръцете си по време на пандемия вече е трагедия за много общности. Неглижирането на проблема с изчерпването на водните ресурси може да превърне това в ежедневие за много повече хора. Има алтернативи на изкопаемите горива. Но водата няма алтернатива.", посочват от Грийнпийс.

От организацията отбелязват, че недостигът на вода допълнително се задълбочава от последствията от климатичните промени. Това е проблем, който постепенно се превръща в значим фактор за оцеляването на индустрията на изкопаеми горива - парадоксално, тъй като този сектор е един от основните двигатели на проблема с недостига на вода и същевременно е силно повлиян от него.

Какво е обаче актуалното състояние състоянието на водните ресурси в световен мащаб: увеличаване на нуждите от вода; липсата на достъп за много хора; замърсяване и изразходване на води от енергийната индустрия; ефект на климатичните промени върху водните ресурси.

Според анализа на "Грийнпийс" в Европа, в много райони, застрашени от безводие, са съсредоточени въглищни електроцентрали, които имат огромно потребление на чиста вода. Конкретно в България, в критично застрашени от недостиг на вода райони са съсредоточени 90% от капацитета на въглищни ТЕЦ.

"Седем електроцентрали с общ капацитет около 4 GW, работещи на средно натоварване от около 42%, използват 30.4 милиона куб. метра вода на година. Това количество се равнява на основните нужди от вода на 832 хиляди души за една година, ако на човек се полагат по 100 л на ден. За сравнение, с отпуснатите количества вода съгласно месечния график за месец март 2020 г. и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е едва 1,2 млн. м³ от средата на март.

За да се справим с проблема е необходимо да има пълна прозрачност около водното регулиране, която да осигурява достъп до информация и актуални данни. Също така подходът към планирането на водните и енергийните ресурси би следвало да е напълно интегриран – да включва анализ на текущите ресурси и план за тяхното развитие спрямо потреблението. Не по-малко важно е да се влагат повече усилия в изследване на връзката между водата и енергията, и влиянието им върху климатичните промени.", пише още в доклада на Грийнпийс.

Карта със стойности на риска от недостиг на вода, сините точки отбелязват местоположението на 7 въглищни централи в България
Източник: Aqueduct Global Maps 3.0 - данни на World Resource Institute 

А ето и няколко важни факти за водата:

Основни факти за водата

Нуждата от вода в света се увеличава с 1% годишно от 1980 година насам, като се очаква потреблението ѝ да се увеличи от 20 до 30% над текущото ниво до 2050 г.

3 от 10 души в света нямат достъп до безопасна вода за пиене.

17 страни – дом на 1/4 от населението – имат краен недостиг на вода.

25% от населението в света са изправени пред водна криза.

Над 2 милиарда души живеят в страни, които са във висок риск от недостиг на вода, днес. 

Около 4 милиарда души по света страдат от недостиг на вода поне един месец годишно. Очаква се този брой да нарасне от 4,8 до 5,7 милиарда души до 2050 г. Това създава безпрецедентна конкуренция сред потребителите на вода, защото 60% от прясната вода идва от речни басейни, които се намират на територията на повече от една държава.

До 2040 г. почти 600 милиона деца под 18-годишна възраст, т.е. 1 от 4, ще живеят в райони, които са в изключително голям риск от недостиг на вода.

В 8 от 10 домакинства, предимно жените и момичетата са отговорни за набавянето на вода, в случаите когато достъпът до нея е извън жилището.

Над 68 милиона души (2017 г.), са били принудени да напуснат домовете си и са се сблъскали с изключителни трудности при намирането на питейна вода.

В България, в критично застрашени от безводие райони, са съсредоточени 90% от капацитета на въглищни ТЕЦ. Повече за дилемата вода за живот или вода за въглища можете да прочете тук.

7 електроцентрали с общ капацитет около 4 GW, работещи на средно натоварване от около 42%, използват 30.4 милиона куб. метра вода на година.

Това количество се равнява на основните нужди от вода на 832 хиляди души за една година, ако на човек се полагат по 100 л на ден."

 

 

"Недостигът на вода допълнително се задълбочава от последствията от климатичните промени" - това отбелязва в деня на Световния ден на водата - 22 март, "Грийнпийс". В свой доклад природозащитниците обръщат внимание на горомното значение, което имат водните ресурси. 

"Във време, в което базовата хигиена като миенето на ръце е изключително важна и дори може да бъде животоспасяваща, е необходимо да си припомним, че има хора и общности, които страдат от недостиг на вода. Затрудненият достъп до чиста вода би трябвало да се счита за предпоставка за здравни рискове.

В борбата със здравната криза, свързана с COVID-19, е важно да обърнем внимание и на глобалната водна криза. Невъзможността да измиеш ръцете си по време на пандемия вече е трагедия за много общности. Неглижирането на проблема с изчерпването на водните ресурси може да превърне това в ежедневие за много повече хора. Има алтернативи на изкопаемите горива. Но водата няма алтернатива.", посочват от Грийнпийс.

От организацията отбелязват, че недостигът на вода допълнително се задълбочава от последствията от климатичните промени. Това е проблем, който постепенно се превръща в значим фактор за оцеляването на индустрията на изкопаеми горива - парадоксално, тъй като този сектор е един от основните двигатели на проблема с недостига на вода и същевременно е силно повлиян от него.

Какво е обаче актуалното състояние състоянието на водните ресурси в световен мащаб: увеличаване на нуждите от вода; липсата на достъп за много хора; замърсяване и изразходване на води от енергийната индустрия; ефект на климатичните промени върху водните ресурси.

Според анализа на "Грийнпийс" в Европа, в много райони, застрашени от безводие, са съсредоточени въглищни електроцентрали, които имат огромно потребление на чиста вода. Конкретно в България, в критично застрашени от недостиг на вода райони са съсредоточени 90% от капацитета на въглищни ТЕЦ.

"Седем електроцентрали с общ капацитет около 4 GW, работещи на средно натоварване от около 42%, използват 30.4 милиона куб. метра вода на година. Това количество се равнява на основните нужди от вода на 832 хиляди души за една година, ако на човек се полагат по 100 л на ден. За сравнение, с отпуснатите количества вода съгласно месечния график за месец март 2020 г. и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е едва 1,2 млн. м³ от средата на март.

За да се справим с проблема е необходимо да има пълна прозрачност около водното регулиране, която да осигурява достъп до информация и актуални данни. Също така подходът към планирането на водните и енергийните ресурси би следвало да е напълно интегриран – да включва анализ на текущите ресурси и план за тяхното развитие спрямо потреблението. Не по-малко важно е да се влагат повече усилия в изследване на връзката между водата и енергията, и влиянието им върху климатичните промени.", пише още в доклада на Грийнпийс.

Карта със стойности на риска от недостиг на вода, сините точки отбелязват местоположението на 7 въглищни централи в България
Източник: Aqueduct Global Maps 3.0 - данни на World Resource Institute 

А ето и няколко важни факти за водата:

Основни факти за водата

Нуждата от вода в света се увеличава с 1% годишно от 1980 година насам, като се очаква потреблението ѝ да се увеличи от 20 до 30% над текущото ниво до 2050 г.

3 от 10 души в света нямат достъп до безопасна вода за пиене.

17 страни – дом на 1/4 от населението – имат краен недостиг на вода.

25% от населението в света са изправени пред водна криза.

Над 2 милиарда души живеят в страни, които са във висок риск от недостиг на вода, днес. 

Около 4 милиарда души по света страдат от недостиг на вода поне един месец годишно. Очаква се този брой да нарасне от 4,8 до 5,7 милиарда души до 2050 г. Това създава безпрецедентна конкуренция сред потребителите на вода, защото 60% от прясната вода идва от речни басейни, които се намират на територията на повече от една държава.

До 2040 г. почти 600 милиона деца под 18-годишна възраст, т.е. 1 от 4, ще живеят в райони, които са в изключително голям риск от недостиг на вода.

В 8 от 10 домакинства, предимно жените и момичетата са отговорни за набавянето на вода, в случаите когато достъпът до нея е извън жилището.

Над 68 милиона души (2017 г.), са били принудени да напуснат домовете си и са се сблъскали с изключителни трудности при намирането на питейна вода.

В България, в критично застрашени от безводие райони, са съсредоточени 90% от капацитета на въглищни ТЕЦ. Повече за дилемата вода за живот или вода за въглища можете да прочете тук.

7 електроцентрали с общ капацитет около 4 GW, работещи на средно натоварване от около 42%, използват 30.4 милиона куб. метра вода на година.

Това количество се равнява на основните нужди от вода на 832 хиляди души за една година, ако на човек се полагат по 100 л на ден."

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Какво мислите за извънредното положение, въведено заради коронавируса?