Article_top

Съветът на ЕС взе решение да започне преговори за членство със Северна Македония и Албания.

Това се казва в огласените днес заключения, одобрени от Съвета с писмена процедура. Съветът призовава Еврокомисията да одобри рамка за преговорите, след което по най-бързия начин да бъдат свикани междуправителствени конференции с двете страни.

Албания има да свърши доста повече работа от Северна Македония преди свикването на конференцията с Тирана, става ясно от заключенията.

Страната на орлите трябва да извърши реформа на изборния процес изцяло в съответствие с препоръките на Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Така ще бъде гарантирана прозрачност на финансирането на политическите партии, продължаващото прилагане на съдебната реформа, функционирането на Конституционния и Върховния съд. Трябва да бъдат взети предвид мненията на международни експерти и на Венецианската комисия. Необходимо е Тирана да завърши изграждането на създаването на специализирани структури за борба с корупцията и организираната престъпност.  Страната трябва да засили борбата с тези явления чрез сътрудничество със страните от ЕС и чрез план за действие, за да изпълни препоръките на Работната група за финансово действие (РГФД) – междуправителствена организация, действаща срещу прането на пари.

Важни приоритети остават борбата с необоснованите искания за убежище и гарантиране на репатрирането. Албания трябва да преработи и закона за медиите. Всичко това също е препоръчано от Венецианската комисия.

Еврокомисията ще изготви доклад по тези въпроси, когато представи преговорната рамка. Тази рамка ще бъде одобрена от Съвета и в нея трява да бъде отбелязано, че Албания успешно се е справила с петте основни приоритета:

• Започване на наказателни процедури срещу съдии и прокурори, обвинени в престъпно поведение по време на проверките срещу тях. Започване на процедури срещу хора, обвинени в купуване на гласове;

• Предоставяне на информация за чорбата с корупцията и организираната престъпност на всички нива. Трябва да бъдат предприети производства и да бъдат завършени предварителните производства срещу висши държавни служители и политици;

• Осезаем напредък в реформата на държавната администрация;

• Прилагане на реформата на изборния закон, както и окончателно решение относно законността на местните избори от 30 юни 2019 г.

• По-голям напредък в приемането на закони за защита на националните малцинства, примане на закон за преброяване на населението в съответствие с препоръките на Съвета на Европа и напредък в кферата на регистрирането на собственост.

Съветът призовава Комисията да наблюдава напредъка и изпълнението на изискванията в сферите, свързани с отварянето на преговори.

Към Северна Македония няма специални изисквания. Така бившата югославска република е в доста по-изгодно положение в сравнение със съседката си.

Дати за началото на преговорите ще бъдат определени едва след провеждането на междуправителствените конференции.

Скопие и Тирана очакваха да получант дата за начало на преговори по време на Европейския съвет през октомври 2020 г. В последния момент обаче Франция поиска изготвянето на нова методология за разширяването на ЕС. Тя бе приета.

Забележките към Албания, поради които тя се оказа в понеизгодно положение, са предимно от Дания и Нидерландия. По-късно се намеси и Гърция, която е обезпокоена за своето малцинство.

Същевременно в частта от заключенията, отнасяща се до двете страни, специално е обърнато внимание на необходимостта Северна Македония да спазва Договора за добросъседски отношения с България и Преспанското споразумение с Гърция.

 

Съветът на ЕС взе решение да започне преговори за членство със Северна Македония и Албания.

Това се казва в огласените днес заключения, одобрени от Съвета с писмена процедура. Съветът призовава Еврокомисията да одобри рамка за преговорите, след което по най-бързия начин да бъдат свикани междуправителствени конференции с двете страни.

Албания има да свърши доста повече работа от Северна Македония преди свикването на конференцията с Тирана, става ясно от заключенията.

Страната на орлите трябва да извърши реформа на изборния процес изцяло в съответствие с препоръките на Службата за демократични институции и човешки права (СДИЧП) на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Така ще бъде гарантирана прозрачност на финансирането на политическите партии, продължаващото прилагане на съдебната реформа, функционирането на Конституционния и Върховния съд. Трябва да бъдат взети предвид мненията на международни експерти и на Венецианската комисия. Необходимо е Тирана да завърши изграждането на създаването на специализирани структури за борба с корупцията и организираната престъпност.  Страната трябва да засили борбата с тези явления чрез сътрудничество със страните от ЕС и чрез план за действие, за да изпълни препоръките на Работната група за финансово действие (РГФД) – междуправителствена организация, действаща срещу прането на пари.

Важни приоритети остават борбата с необоснованите искания за убежище и гарантиране на репатрирането. Албания трябва да преработи и закона за медиите. Всичко това също е препоръчано от Венецианската комисия.

Еврокомисията ще изготви доклад по тези въпроси, когато представи преговорната рамка. Тази рамка ще бъде одобрена от Съвета и в нея трява да бъде отбелязано, че Албания успешно се е справила с петте основни приоритета:

• Започване на наказателни процедури срещу съдии и прокурори, обвинени в престъпно поведение по време на проверките срещу тях. Започване на процедури срещу хора, обвинени в купуване на гласове;

• Предоставяне на информация за чорбата с корупцията и организираната престъпност на всички нива. Трябва да бъдат предприети производства и да бъдат завършени предварителните производства срещу висши държавни служители и политици;

• Осезаем напредък в реформата на държавната администрация;

• Прилагане на реформата на изборния закон, както и окончателно решение относно законността на местните избори от 30 юни 2019 г.

• По-голям напредък в приемането на закони за защита на националните малцинства, примане на закон за преброяване на населението в съответствие с препоръките на Съвета на Европа и напредък в кферата на регистрирането на собственост.

Съветът призовава Комисията да наблюдава напредъка и изпълнението на изискванията в сферите, свързани с отварянето на преговори.

Към Северна Македония няма специални изисквания. Така бившата югославска република е в доста по-изгодно положение в сравнение със съседката си.

Дати за началото на преговорите ще бъдат определени едва след провеждането на междуправителствените конференции.

Скопие и Тирана очакваха да получант дата за начало на преговори по време на Европейския съвет през октомври 2020 г. В последния момент обаче Франция поиска изготвянето на нова методология за разширяването на ЕС. Тя бе приета.

Забележките към Албания, поради които тя се оказа в понеизгодно положение, са предимно от Дания и Нидерландия. По-късно се намеси и Гърция, която е обезпокоена за своето малцинство.

Същевременно в частта от заключенията, отнасяща се до двете страни, специално е обърнато внимание на необходимостта Северна Македония да спазва Договора за добросъседски отношения с България и Преспанското споразумение с Гърция.

Коментари

Емил Коцев's picture
Емил Коцев
Емил Коцев

"Предоставяне на информация

"Предоставяне на информация за чорбата с корупцията и организираната престъпност..."
Знаех, че "чорбата прави борбата" - зависимост открита от олимпийския ни шампион Боян Радев, но "чорбата с корупцията...." е, може би, нещо ново току що открито от ЕК?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията