Правителството е подготвило проект за постановление, с което предлага да се разшири обхватът на схемата за помощ за служителите на засегнатите от епидемията от коронавирус предприятия. Това става ясно от документа на Министерския съвет, с който Клуб Z разполага. 

В новия проект са включени и сектори, които не са изрично затворени с нарочен акт на държавата, както гласеше предният вариант. Могат да участват и такива, решили сами да преустановят дейност. Става дума за схемата, станала известна като 60 на 40 - държавата да поеме 60% от заплатите на служителите на засегната фирма, а работодателят се задължава да изплати другите 40% и осигуровките.

Старият текст обаче предизвика критиката на бизнеса и експертите, които обясниха, че пострадали от мерките са не само затворените сектори, а и много други като търговци на дребно, индустрия, промишленост и пр. Сега става ясно, че кабинетът очевидно се е вслушал в някои от тези гласове. 

Така в новия обхват влизат цялата преработваща промишленост с някои конкретни изключения. Още - строителството, търговията на дребно, отново с изключение, консултантските дейности, дейността на рекламните агенции, проучвателните дейности за пазари и изследването на общественото мнение. 

Впечатление прави, че в списъка присъства и издателската дейност. 

Включена е и консултантската дейност по връзки с обществеността. 

За да може компания да кандидатства за помощта, е нужно собственикът да е преустановил работата на целия бизнес, на части от него или на отделни работници. 

Така преработеният проект вероятно ще задоволи исканията на бизнеса, който беше посочил именно тези сектори като проблемни в новата кризисна обстановка. Преди два дни правителството заяви, че за схемата ще са нужни около 1 млрд. лв. Тази сума още тогава предполагаше, че увеличение на обхвата ще има, защото по груби сметки предишният вариант би струвал около 600 млн. лв. на държавното обществено осигуряване. 

Проблем остава неясната публичност на помощта и на какъв принцип ще бъдат одобрявани компаниите. Формално това трябва да прави Агенцията по заетостта. 

Целта на схемата е да се гарантира, че работодателите няма да започнат масови съкращения на служителите си. Това е една от основните икономически мерки, които правителството представи в своя екшън план за справяне с идващата тежка икономическа криза. 

В предния документ бяха записани бизнеси, които бяха затворени със заповед на министъра на здравеопазването. Те присъстват и в новата заповед. Става дума за сектори като ресторантьорство, барове, дискотеки, молове и други големи търговски обекти, транспорт, туризъм, хотелиерство, културна дейност, кина и други творчески и развойни дейности. 

Още условия накратко - за компенсации могат да кандидатстват работодатели, които са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.

Освен това - да нямат задължения към хазната и общината, да не са обявили несъстоятелност или да не са в производство по ликвидация, да не получават финансиране от държавния бюджет и фондовете на ЕС и да нямат влязло в сила наказателно постановление от НОИ за последните 6 месеца. 

Самото кандидатстване за програмата може да стане в бюрото по труда. Подава се образец на молба, която се разглежда от комисия и до 7 дни се получава отговор. 

Очаква се постановлението да не бъде разглеждано на следващото заседание на Министерския съвет другата сряда, а да бъде прието в рамките на още тази седмица "на подпис". Целта е да не се чака още близо седмица. В момента тече съгласувателна процедура между министерствата.

Цялото постановление можете да прочетете тук: