Article_top

България ще поеме нов дълг за 200 млн. лв. под формата на продажба на държавни ценни книжа, съобщи днес Българската народна банка. Търгът ще се проведе на 6 април и ще бъде пети поред за тази година. 

Емисията ще бъде със срочност от пет години, с фиксиран лихвен процент с падеж 15 януари 2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите. Определен е 0,01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 8 април.

Според централната банка емисията ще послужи като индикатор за общото инвеститорско настроение. На практика министерството на финансите опитва да проучи пазара. На предишните търгове българските ДЦК достигнаха рекордно ниски доходности при различните видове емисии. Всичко това обаче е в миналото, от момента, в който кризата не беше обхванала света. 

Все пак очакванията са няма да има проблем при предлагането и би трябвало да се постигне стабилна доходност, освен ако няма някакво тежко сътресение през следващите няколко дни до датата на търга. Особено значение има ходът на БНБ от миналата седмица, с който на практика накара търговските банки да върнат по-голямата част от международните си експозиции в България. Сега за тях ще бъде доста по-изгодно да сложат парите в ДЦК, отколкото да ги оставят в трезора на БНБ.

Това ще бъде пети акцуион за тази година. На всичките предни 4 търга бяха поети по 200 млн. лв., което значи, че на 6 април държавата ще е генерирала дълг от 1 млрд. лв. през ДЦК.

Брутен дълг - 33,7 млрд. евро

Междувременно - Брутният външен дълг на страната в края на януари 2020 г. е 33,7 млрд. евро (52 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/), съобщи Българската народна банка.

На годишна база дългът намалява с 97.7 млн. евро (0.3 на сто).

В края на януари 2020 г. дългосрочните задължения са 25,6 млрд. евро евро (75.8 на сто от брутния дълг, 39.4 на сто от БВП), като намаляват със 177.2 млн. евро (0.7 на сто) спрямо януари 2019 г.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари 2020 г. е 5,4 млрд. евро (8.4 на сто от БВП). На годишна база външните задължения на сектора се понижават с 82.3 млн. евро (1.5 на сто).

 
Димитър Радев. Снимка БГНЕС

България ще поеме нов дълг за 200 млн. лв. под формата на продажба на държавни ценни книжа, съобщи днес Българската народна банка. Търгът ще се проведе на 6 април и ще бъде пети поред за тази година. 

Емисията ще бъде със срочност от пет години, с фиксиран лихвен процент с падеж 15 януари 2025 г. Условията са определени от Министерството на финансите. Определен е 0,01% годишен лихвен процент, с дата на плащане 8 април.

Според централната банка емисията ще послужи като индикатор за общото инвеститорско настроение. На практика министерството на финансите опитва да проучи пазара. На предишните търгове българските ДЦК достигнаха рекордно ниски доходности при различните видове емисии. Всичко това обаче е в миналото, от момента, в който кризата не беше обхванала света. 

Все пак очакванията са няма да има проблем при предлагането и би трябвало да се постигне стабилна доходност, освен ако няма някакво тежко сътресение през следващите няколко дни до датата на търга. Особено значение има ходът на БНБ от миналата седмица, с който на практика накара търговските банки да върнат по-голямата част от международните си експозиции в България. Сега за тях ще бъде доста по-изгодно да сложат парите в ДЦК, отколкото да ги оставят в трезора на БНБ.

Това ще бъде пети акцуион за тази година. На всичките предни 4 търга бяха поети по 200 млн. лв., което значи, че на 6 април държавата ще е генерирала дълг от 1 млрд. лв. през ДЦК.

Брутен дълг - 33,7 млрд. евро

Междувременно - Брутният външен дълг на страната в края на януари 2020 г. е 33,7 млрд. евро (52 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/), съобщи Българската народна банка.

На годишна база дългът намалява с 97.7 млн. евро (0.3 на сто).

В края на януари 2020 г. дългосрочните задължения са 25,6 млрд. евро евро (75.8 на сто от брутния дълг, 39.4 на сто от БВП), като намаляват със 177.2 млн. евро (0.7 на сто) спрямо януари 2019 г.

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на януари 2020 г. е 5,4 млрд. евро (8.4 на сто от БВП). На годишна база външните задължения на сектора се понижават с 82.3 млн. евро (1.5 на сто).

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?