Article_top

Магистратите и служителите да платят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната дейността по събиране на приходите, което ще доведе до подобряване на дейността в публичния сектор. Това призовава бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет в решение, цитирано от news.lex.bg, с което се предприемат мерки за затягане на финансовата дисциплина в съдебната система.

В него не е посочено за какви публични задължения става дума, тъй като данъците и осигуровките на магистратите и служителите са за сметка на бюджета, припомня правният сайт. Вероятно се имат предвид данъците върху доходите от наеми, хонорари, задълженията за местни данъци за имоти и автомобили и такса смет.

Освен това бюджетната комисия указва на всички председатели на съдилища и шефове на прокуратури да ограничат разходите.

"Лекс" продължава, че според решението на бюджетната комисия ръководителите трябва да предприемат конкретни антикризисни мерки и действия за ограничаване на разходите по бюджетите им. За целта те трябва да „дефинират приоритетите си, така че при изпълнението на бюджетите си до края на 2020 г. да не бъдат поемани ангажименти, които финансово не са обезпечени, както и недопускане формирането на просрочени задължения“.

Наред с това председателите на съдилища и шефовете на прокуратури трябва да се извършат оценка на всички сключени договори по отношение на финансовата им обезпеченост и крайните срокове за тяхното изпълнение.

Бюджетната комисия е уведомила административните ръководители, че няма да се отпускат средства за придобиване на дълготрайни материални активи, текущи ремонти и др. Такива ще бъдат извършвани само по изключение – при аварийни и непредвидени обстоятелства.

Шефовете на съдилища и прокуратури ще трябва да уведомят бюджетната комисия за предприетите мерки за намаляване на разходите. За това ще бъде информирано и Министерството от финансите.

На заседанието на Съдийската колегия във вторник кадровиците възложиха на бюджетната комисия „да изготви предложение за начините на ползване на полагаемия годишен отпуск от съдиите при режима на извънредно положение“.

По информация на „Лекс“ отново става дума за свиване на разходите, като една от идеите е магистратите, които предстои да се пенсионират, да излязат в отпуск, за се спести плащането на дните неизползван отпуск. Това предложение все още не е готово.

Ключови думи
 

Магистратите и служителите да платят всичките си лични публични задължения, за да бъде подпомогната дейността по събиране на приходите, което ще доведе до подобряване на дейността в публичния сектор. Това призовава бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет в решение, цитирано от news.lex.bg, с което се предприемат мерки за затягане на финансовата дисциплина в съдебната система.

В него не е посочено за какви публични задължения става дума, тъй като данъците и осигуровките на магистратите и служителите са за сметка на бюджета, припомня правният сайт. Вероятно се имат предвид данъците върху доходите от наеми, хонорари, задълженията за местни данъци за имоти и автомобили и такса смет.

Освен това бюджетната комисия указва на всички председатели на съдилища и шефове на прокуратури да ограничат разходите.

"Лекс" продължава, че според решението на бюджетната комисия ръководителите трябва да предприемат конкретни антикризисни мерки и действия за ограничаване на разходите по бюджетите им. За целта те трябва да „дефинират приоритетите си, така че при изпълнението на бюджетите си до края на 2020 г. да не бъдат поемани ангажименти, които финансово не са обезпечени, както и недопускане формирането на просрочени задължения“.

Наред с това председателите на съдилища и шефовете на прокуратури трябва да се извършат оценка на всички сключени договори по отношение на финансовата им обезпеченост и крайните срокове за тяхното изпълнение.

Бюджетната комисия е уведомила административните ръководители, че няма да се отпускат средства за придобиване на дълготрайни материални активи, текущи ремонти и др. Такива ще бъдат извършвани само по изключение – при аварийни и непредвидени обстоятелства.

Шефовете на съдилища и прокуратури ще трябва да уведомят бюджетната комисия за предприетите мерки за намаляване на разходите. За това ще бъде информирано и Министерството от финансите.

На заседанието на Съдийската колегия във вторник кадровиците възложиха на бюджетната комисия „да изготви предложение за начините на ползване на полагаемия годишен отпуск от съдиите при режима на извънредно положение“.

По информация на „Лекс“ отново става дума за свиване на разходите, като една от идеите е магистратите, които предстои да се пенсионират, да излязат в отпуск, за се спести плащането на дните неизползван отпуск. Това предложение все още не е готово.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?