Article_top

Еврокомисията мобилизира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съобщиха от централата на институцията.

Тази сума ще послужи като гаранция пред Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Това ще позволи на ЕИФ мерки, които да стимулират  банките и други заемодатели да осигурят ликвидни средства в размер 8 милиарда евро за поне 100 000 малки и средни предприятия (МСП), засегнати от пандемията на коронавирус.

Сумата от 1 милиард евро, мобилизирана от ЕФСИ, ще позволи на ЕИФ да осигури гаранции на стойност 2,2 милиарда евро за финансовите посредници, Така ще бъде мобилизирано финансирането в размер на 8 милиарда.

Гаранциите ще бъдат предложени чрез ЕИФ. Главните им харасктеристики ще бъдат следните:

• Улеснен и по-бърз достъп до гаранциите на ЕИФ;

• По-високо покритие на риска – до 80 на сто от потенциалните загуби на отделните заеми, за разлика от стандартните 50 процента;

• Фокусиране върху заемите за оборотен капитал в целия Европейски съюз;

• Допускане на по-гъвкави условия, включително на отлагане, пренасрочване или „ваканция“ на плащанията.

 

Нови облекчения за държавната помощ

ЕК прие допълнение в обхвата на мерките за облекчаване на правилата за държавната помощ като част от усилията срещу разпространението на COVID-19.

Целта е да се даде възможност на държавите в ЕС да ускорят научните изследвания, изпитанията и производството на изделия, свързани с борбата с пандемията, за да защитят работните места и да подкрепят допълнително икономиката.

С днешното допълнение се предвижда гъвкавостта да обхване научноизследователската дейност. Държавите могат да предоставят помощ чрез преки безвъзмездни средства, подлежащи на възстановяване авансови плащания или данъчни предимства.

Изключения ще се допускат за подкрепа за изграждането и обновяването на съоръжения за изпитания. Освен чрез горепосочените начини държавите ще могат да помагат и чрез гаранции за загуби в подкрепа на инвестиции за изграждане или обновяване на инфраструктури, необходими за разработване и изпитание на изделия от полза в борбата с епидемията. Това ще става до първото им промишлено внедряване. Става дума за следните продукти:

• Лекарствени изделия (включително ваксини) и лечения;

• Здравни изделия и апаратура (включително апарати за обдишване и предпазно облекло, както и средства за диагностика);

• Дезинфектанти; средства за събиране и обработка на данни от полза за борба с разпространението на епидемията.

За допълнително намаляване на ликвидните затруднения на дружествата заради епидемията и за запазване на заетостта държавите могат да предоставят целево отсрочване на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски в областите или за видовете дружества, засегнати най-силно от епидемията.

Държавите ще могат да отпускат заеми на дружествата до до 800 000 евро с нулева лихва, както и 100 процента гаранции по кредити, или да предоставят собствен капитал.

Промените в правилата за държавната помощ ще бъдат в сила до края годината.

 

Еврокомисията мобилизира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), съобщиха от централата на институцията.

Тази сума ще послужи като гаранция пред Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Това ще позволи на ЕИФ мерки, които да стимулират  банките и други заемодатели да осигурят ликвидни средства в размер 8 милиарда евро за поне 100 000 малки и средни предприятия (МСП), засегнати от пандемията на коронавирус.

Сумата от 1 милиард евро, мобилизирана от ЕФСИ, ще позволи на ЕИФ да осигури гаранции на стойност 2,2 милиарда евро за финансовите посредници, Така ще бъде мобилизирано финансирането в размер на 8 милиарда.

Гаранциите ще бъдат предложени чрез ЕИФ. Главните им харасктеристики ще бъдат следните:

• Улеснен и по-бърз достъп до гаранциите на ЕИФ;

• По-високо покритие на риска – до 80 на сто от потенциалните загуби на отделните заеми, за разлика от стандартните 50 процента;

• Фокусиране върху заемите за оборотен капитал в целия Европейски съюз;

• Допускане на по-гъвкави условия, включително на отлагане, пренасрочване или „ваканция“ на плащанията.

 

Нови облекчения за държавната помощ

ЕК прие допълнение в обхвата на мерките за облекчаване на правилата за държавната помощ като част от усилията срещу разпространението на COVID-19.

Целта е да се даде възможност на държавите в ЕС да ускорят научните изследвания, изпитанията и производството на изделия, свързани с борбата с пандемията, за да защитят работните места и да подкрепят допълнително икономиката.

С днешното допълнение се предвижда гъвкавостта да обхване научноизследователската дейност. Държавите могат да предоставят помощ чрез преки безвъзмездни средства, подлежащи на възстановяване авансови плащания или данъчни предимства.

Изключения ще се допускат за подкрепа за изграждането и обновяването на съоръжения за изпитания. Освен чрез горепосочените начини държавите ще могат да помагат и чрез гаранции за загуби в подкрепа на инвестиции за изграждане или обновяване на инфраструктури, необходими за разработване и изпитание на изделия от полза в борбата с епидемията. Това ще става до първото им промишлено внедряване. Става дума за следните продукти:

• Лекарствени изделия (включително ваксини) и лечения;

• Здравни изделия и апаратура (включително апарати за обдишване и предпазно облекло, както и средства за диагностика);

• Дезинфектанти; средства за събиране и обработка на данни от полза за борба с разпространението на епидемията.

За допълнително намаляване на ликвидните затруднения на дружествата заради епидемията и за запазване на заетостта държавите могат да предоставят целево отсрочване на плащането на данъци и социалноосигурителни вноски в областите или за видовете дружества, засегнати най-силно от епидемията.

Държавите ще могат да отпускат заеми на дружествата до до 800 000 евро с нулева лихва, както и 100 процента гаранции по кредити, или да предоставят собствен капитал.

Промените в правилата за държавната помощ ще бъдат в сила до края годината.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?