Article_top

Еврокомисията разпространи днес насоки в областта на антимонополното законодателство за предприятията, които си сътрудничат, в отговор на неотложните ситуации, свързани с пандемията от коронавирус.

Те се съдържат в публикуваното от ЕК Съобщение за Временна рамка.

Брюксел изпраща също писмо за ненамеса, засягащо конкретен проект за сътрудничество.

„За да се избегне рискът от недостиг на основни и редки продукти и услуги поради безпрецедентното нарастване на търсенето, дължащо се на пандемията, е необходимо предприятията да си сътрудничат, без да нарушават европейските правила в областта на конкуренцията. За да се подсигури предлагането, спешно ще предоставим на предприятията достатъчни насоки и увереност, за да бъдат улеснени инициативите за сътрудничество, стимулиращи производството на продукти с голямо потребление“, коментира Маргрете Вестагер – изпълнителен зам.-председател на ЕК, отговарящ за конкуренцията.

Съобщение за Временната рамка

За навременното справяне с извънредните сътресения и избягването на недостиг може да е необходима бърза координация между предприятията, за да бъдат преодолени или поне смекчени последиците от кризата в полза на гражданите. За това може да се наложи производството да бъде преустроено или да стане по-мащабно по най-ефективния начин.

Например може да е необходимо дружествата да координират производството и управлението на наличностите и евентуално да ги разпределят, така че всички предприятия да не се съсредоточат върху няколко лекарства, докато за други производството да остане недостатъчно. При нормални обстоятелства такава координация би била в противоречие с антимонополните правила. Но при пандемия тя може да донесе до значителни ползи за гражданите при наличието на подходящи предпазни механизми.

Дружествата трябва сами да оценят законността на своите споразумения и практики и да носят отговорност за тази оценка. Но предвид извънредната ситуация Комисията си сътрудничи с предприятия и търговски асоциации, за да им помогне да оценят законосъобразността на своите планове за сътрудничество и да въведат подходящи гаранции срещу евентуални антиконкурентни последици.

В повечето случаи са достатъчни устните указания, които ЕК може да даде или вече дава на предприятията през последните седмици. Комисията обаче е готова също така да предостави по изключение на предприятията писмено уверение (писмо за ненамеса) по конкретни проекти за сътрудничество. Указанията трябва да бъдат изпълнени бързо за успешното справяне с избухналата зараза, особено при наличието на несигурност относно това дали тези инициативи са съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Писмо за ненамеса – за първи път

ЕК използва днес за първи път процедурата с изпращането на писмо за ненамеса. То е адресирано до Medicines for Europe, известна преди като European Generics Association (EGA). В писмото се разглежда конкретен проект за сътрудничество на доброволни начала между производителите на фармацевтични продукти независимо дали са членове на сдружението или не.

Проектът има за цел да намери решение на риска от недостиг на важни за болниците лекарства за лечение на пациенти, заразени с коронавируса.

Фармацевтичните предприятия за генерични лекарства произвеждат по-голямата част от тези лекарства, които в този момент са спешно необходими в големи количества, за да се избегне недостиг. При сегашните обстоятелства това временно сътрудничество изглежда действително оправдано от гледна точка на антимонополното законодателство на ЕС, докато то не излиза от приложното поле, съобщено на Комисията.

Кризата не оправдава нарушения

При тези изключителни обстоятелства по-важно от всякога е предприятията и потребителите да получават закрила съгласно законодателството в областта на конкуренцията. Поради това ЕК ще продължи да следи отблизо и активно развитието на съответните пазари, за да уличава предприятията, възползващи се от настоящата ситуация, за да нарушат антимонополното законодателство на ЕС, като участват в антиконкурентни споразумения или злоупотребяват с господстващото си положение.

 

Еврокомисията разпространи днес насоки в областта на антимонополното законодателство за предприятията, които си сътрудничат, в отговор на неотложните ситуации, свързани с пандемията от коронавирус.

Те се съдържат в публикуваното от ЕК Съобщение за Временна рамка.

Брюксел изпраща също писмо за ненамеса, засягащо конкретен проект за сътрудничество.

„За да се избегне рискът от недостиг на основни и редки продукти и услуги поради безпрецедентното нарастване на търсенето, дължащо се на пандемията, е необходимо предприятията да си сътрудничат, без да нарушават европейските правила в областта на конкуренцията. За да се подсигури предлагането, спешно ще предоставим на предприятията достатъчни насоки и увереност, за да бъдат улеснени инициативите за сътрудничество, стимулиращи производството на продукти с голямо потребление“, коментира Маргрете Вестагер – изпълнителен зам.-председател на ЕК, отговарящ за конкуренцията.

Съобщение за Временната рамка

За навременното справяне с извънредните сътресения и избягването на недостиг може да е необходима бърза координация между предприятията, за да бъдат преодолени или поне смекчени последиците от кризата в полза на гражданите. За това може да се наложи производството да бъде преустроено или да стане по-мащабно по най-ефективния начин.

Например може да е необходимо дружествата да координират производството и управлението на наличностите и евентуално да ги разпределят, така че всички предприятия да не се съсредоточат върху няколко лекарства, докато за други производството да остане недостатъчно. При нормални обстоятелства такава координация би била в противоречие с антимонополните правила. Но при пандемия тя може да донесе до значителни ползи за гражданите при наличието на подходящи предпазни механизми.

Дружествата трябва сами да оценят законността на своите споразумения и практики и да носят отговорност за тази оценка. Но предвид извънредната ситуация Комисията си сътрудничи с предприятия и търговски асоциации, за да им помогне да оценят законосъобразността на своите планове за сътрудничество и да въведат подходящи гаранции срещу евентуални антиконкурентни последици.

В повечето случаи са достатъчни устните указания, които ЕК може да даде или вече дава на предприятията през последните седмици. Комисията обаче е готова също така да предостави по изключение на предприятията писмено уверение (писмо за ненамеса) по конкретни проекти за сътрудничество. Указанията трябва да бъдат изпълнени бързо за успешното справяне с избухналата зараза, особено при наличието на несигурност относно това дали тези инициативи са съвместими с правото на ЕС в областта на конкуренцията.

Писмо за ненамеса – за първи път

ЕК използва днес за първи път процедурата с изпращането на писмо за ненамеса. То е адресирано до Medicines for Europe, известна преди като European Generics Association (EGA). В писмото се разглежда конкретен проект за сътрудничество на доброволни начала между производителите на фармацевтични продукти независимо дали са членове на сдружението или не.

Проектът има за цел да намери решение на риска от недостиг на важни за болниците лекарства за лечение на пациенти, заразени с коронавируса.

Фармацевтичните предприятия за генерични лекарства произвеждат по-голямата част от тези лекарства, които в този момент са спешно необходими в големи количества, за да се избегне недостиг. При сегашните обстоятелства това временно сътрудничество изглежда действително оправдано от гледна точка на антимонополното законодателство на ЕС, докато то не излиза от приложното поле, съобщено на Комисията.

Кризата не оправдава нарушения

При тези изключителни обстоятелства по-важно от всякога е предприятията и потребителите да получават закрила съгласно законодателството в областта на конкуренцията. Поради това ЕК ще продължи да следи отблизо и активно развитието на съответните пазари, за да уличава предприятията, възползващи се от настоящата ситуация, за да нарушат антимонополното законодателство на ЕС, като участват в антиконкурентни споразумения или злоупотребяват с господстващото си положение.

Коментари

Свинете от ЕНП

вместо да пазят хората, продължават да работят за тлъстите печалби на фармацевтичната мафия - най-отвратителната и долна мафия в света.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?