Article_top

Еврокомисиятa одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в България.

Помощта е в контекста на пандемията от коронавирус.

Тя бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от ЕК на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април.

„Схемата ще помогне на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията, да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции“, заяви изпълнителният зам-председател на ЕК за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Българската схема

България уведоми ЕК, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции в размер на 500 милиона лева за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от кризата вследствие на вируса. Става дума за т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“.

След като капиталът на Българската банка за развитие (ББР) бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за засегнатите микро-, малки и средни предприятия.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще им помогне да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

ЕК установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка.

• За всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще;

• Гаранциите ще се предоставят само до края на годината;

• Те ще бъдат ограничени до максимален срок от 5 години;

• Гаранцията покрива най-много 80 на сто от всеки заем;

• Премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.

Брюксел стигна до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на страна членка. На тази основа Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

 

Еврокомисиятa одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) в България.

Помощта е в контекста на пандемията от коронавирус.

Тя бе одобрена съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от ЕК на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април.

„Схемата ще помогне на микро-, малките и средните предприятия, засегнати от пандемията, да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции“, заяви изпълнителният зам-председател на ЕК за конкуренцията Маргрете Вестагер.

Българската схема

България уведоми ЕК, като се позова на Временната рамка, относно схема за гаранции в размер на 500 милиона лева за съществуващи или нови заеми в подкрепа на предприятия, засегнати от кризата вследствие на вируса. Става дума за т. нар. „Програма за гаранции на заеми в полза на МСП“.

След като капиталът на Българската банка за развитие (ББР) бе увеличен чрез държавно финансиране с 500 милиона лева (255 милиона евро), тя ще осигурява публични гаранции за инвестиционни заеми и кредити за оборотен капитал за засегнатите микро-, малки и средни предприятия.

Схемата има за цел да ограничи риска, свързан с отпускането на заеми на предприятията, които са най-силно засегнати от икономическите последици от настоящата криза. Тя ще им помогне да покрият непосредствените си нужди от оборотен капитал и инвестиции и ще гарантира, че разполагат с достатъчно ликвидни средства, за да продължат дейността си.

ЕК установи, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка.

• За всяко едно предприятие размерът на съответния заем е ограничен до необходимото за покриване на неговите нужди от ликвидни средства в обозримо бъдеще;

• Гаранциите ще се предоставят само до края на годината;

• Те ще бъдат ограничени до максимален срок от 5 години;

• Гаранцията покрива най-много 80 на сто от всеки заем;

• Премиите за гаранция не надвишават равнищата, предвидени във Временната рамка.

Брюксел стигна до заключението, че схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на страна членка. На тази основа Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавните помощи.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Кои от икономическите мерки на правителството за справяне с кризата одобрявате?