За първото тримесечие на 2020 година в България са станали общо 586 трудови злополуки, като от тях 14 са завършили със смърт, показват данните на Националния осигурителен институт за първото тримесечие на годината, цитирани от БТА.

 За сравнение през първите три месеца на 2019 година трудовите злополуки в предприятията са били 652, а смъртните случаи - 15. 

По данни на Международната организация на труда (МОТ) всяка година 2,2 милиона работници по света умират заради трудови злополуки и професионални болести. Загубите от това възлизат на 4 процента от брутния вътрешен продукт в световен мащаб. 

Отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа 28 април. 

Световният ден за безопасност и здраве при работа 28 април се отбелязва тази година под мотото "Да спрем пандемията: безопасността и здравето на работното място могат да спасят човешки живот".

Правителствата, работодателите, работниците и цели общества признават, че са изправени пред голямо предизвикателство в световен мащаб. Заради борбата с пандемията от новия коронавирус COVID-19 Световният ден през 2020 г. ще бъде посветен на въпросите за справяне с огнищата на инфекциозни заболявания на работното място, и по-точно върху ограничаване на разпространението на новия коронавирус.

Мотото на деня през 2020 г. първоначално е "Да спрем насилието и тормоза на работното място", но с оглед на настоящата глобална криза е променено. 

Световният ден се отбелязва от 2003 г. съгласно решение на Международната организация на труда (МОТ) с цел да се привлече вниманието на световната общественост към здравословните и безопасни условия на труд, както и да се възпитава култура на превенция у работещите, която е в основата на предотвратяването на трудовите инциденти и заболявания, свързани с работата. От 1996 до 2003 г. денят се отбелязва като Международен ден на солидарност с пострадалите при трудови злополуки или професионални заболявания.