Ново законодателно решение на правителството срещна отпор от бизнеса - този път в лицето на Българската петролна и газова асоциация и Българската стопанска камара (към момента). 

Става въпрос за появата на промени в Закона за акцизите и данъчните складове и този за корпоративните данъци, с които се въвеждат в спешен порядък нови изисквания към складовете и лицензирането им. Според браншовиците - ако бъдат приети, тези текстове ще доведат до стотици милиони разходи за съдържателите на данъчни складове, а в последствие - и до затварянето на 10-11 големи такива. Едно от новите изисквания е въвеждане на видеонаблюдение в складовете в срок от 3 месеца.

Въпросните нови текстове, които предизвикват реакция, са записани в... преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето, с които се правят с цел битката с коронавируса да продължи със здравни, икономически и мерки и след края на извънредното положение на 13 май. 

В мотивите на правителството към законопроекта за ремонт на Закона за здравето, внесен в парламента, няма нито една дума за исканите изменения в Закона за акцизите и данъчните складове - каква е целта, оценка на въздействието, очакван ефект и т.н. Въпросните атрибути - оценка на въздействието и публична консултация - са задължителни, когато става дума за законотворчество на Министерския съвет. Поне това пише в Закона за нормативните актове.

Доколкото промени в законодателството заради кризата с коронавирус - по отношение на мерките за справянето с нея - са наложителни спешно и това може да оправдае липсата на предварително обсъждане, въпреки че проектът е на правителството, не е ясно какво оправдава липсата на такова при уреждане на правилата за данъчните складове.

Версията на министерството на финансите: Целта е приходи

За първи път някакво обяснение от страна на вносителите на промените, откакто законопроектът видя бял свят в понеделник, се чу в правната комисия на парламента днес - четвъртък. Даде го зам.-министърката на финансите Росица Велкова - тоест финансовото министерство е авторът. 

"С цел постигане на по-голяма събираемост и повишаване на ефективността на контрол се правят промените в закона", обясни тя.

И изброи основанията за подобни промени по принцип - с текстове от европейското законодателство, които дават правомощия на националните власти да определят условията и изискванията за данъчните складове. Обяснението й бе доста лаконично.

В комисията бе и представителят на петролната асоциация Светослав Бенчев: 

"Това ще значи разходи за стотици милиони. Не мога да разбера какво прави промяна в данъчното и акцизното законодателство в проект за промени в Закона за здравето. В тежка икономическа ситуация, в която от членовете на петролната асоциация не беше уволнен нито един служител, само един от членовете ще трябва да направи милиони разходи за измервателни уреди, плюс още милиони за увеличаване на гаранциите. Предвижда се и въвеждане на видеонаблюдение на данъчните складове. Ние сме "за" това, но в тези срокове (3 месеца - б.р.) ние не можем да го направим. Комбинацията от разпоредби означава, че 10 или 11 от най-големите данъчни складове в края на лятото просто ще затворят", заяви той. 

Не назова кой точно съдържател на складове, който ще трябва да харчи, има предвид. Според неофициалната информация това е "ЛукОЙЛ". Бенчев отново повтори, че принципно от асоциацията нямат против поправки в законодателството по принцип. Но има проблем с начина, по който се правят. 

Росица Велкова по-късно отговори. По думите й промените не предвиждали допълнителна тежест за бранша, за измерванията можели да се ползват съществуващи вече уреди. По повод видеонаблюдението нищо не каза. Но допълни обяснението си от по-рано:

"Защо сега? Нормалното изпълнение на държавния бюджет изисква още повече усилия за изсветляване на сектора и засилване на контрола, за да може да се осигури на държавата нормално да администрира приходите, за да обезпечава разходите си."

Темата за мястото на промените в правилата за данъчните и акцизни складове постави и депутатът Филип Попов от БСП. И той напомни, че поправките нямат нищо общо с коронавируса и мерките срещу разпространението му или тези за справяне с резултатите по отношение на икономиката и социалните отношения. Той припомни още, че по силата на решение на Народното събрание - до 13 май институцията заседава и приема само актове, пряко свързани с кризата заради заразата. И попита ще бъде ли нарушено това решение на парламента отново. 

Стопанската камара: Промените ще доведат до скок на цените на горивата

Никой от депутатите от ГЕРБ не коментира темата по време на заседанието на правната комисия. Нито пък го защити.  

По-рано - преди заседанието - от Българската петролна и газова асоциация в официално становище обявиха, че подкрепят усилията на правителството в борбата срещу разпространението на COVID-19, както и отмяната на извънредното положение и замяната му с промени в Закона за здравето. 

Но предвидените промени в акцизното и данъчно законодателство нямат нищо общо с изпълнението на противоепидемичните мерки в страната, а и не са обсъждани с бранша. 

"Ако параграфите 18 и 19 не отпаднат от преходните и заключителни разпоредби и бъдат гласувани от народните представители, част от петролния бизнес ще бъде задължен да закупува и монтира нови измервателни уреди в една изключително тежка за целия бранш ситуация".

"Параграф 20 пък предвижда ускорено изграждане на видеонаблюдение в данъчните складове. Камерите трябва да са поставени в най-кратки срокове - през есента на тази година. Това е още една значителна инвестиция за петролния бранш", пише в декларацията.

В момента пазарът на горива търпи огромни загуби в условията на постоянно падащи обороти и при обезценяващи се петролни продукти. В същото време браншът е един от най-големите работодатели и данъкоплатци в страната, посочват от асоциацията.

"Ако правителството смята, че изменения на изискванията към данъчните складове са наложителни, то това би трябвало да стане само след широка дискусия със засегнатите оператори от бранша и при пълна прозрачност", заявяват от БПГА.

От Българската стопанска камара също настояха предложените промени в акцизното законодателство да бъдат внесени като самостоятелен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, придружен със съответната оценка на въздействието, който да бъде обект на самостоятелен задълбочен дебат. Оттам също посочват, че липсват каквито и да било мотиви. 

Според БСК предлаганите промени целят да принудят част от петролния бизнес да инвестира средства в инсталирането на още измервателни уреди в период на претърпени от него огромни загуби, поради рязко свитото потребление.

"Реалният резултат от промяната, ако тя бъде гласувана, ще бъде повишаване цените на горивата в България - ефект, който ще се отрази на всички стоки и услуги и ще забави възстановяването на икономиката", смятат от БСК.

Отам споделят и притеснения относно и самите промени в Закона за здравето, свързани и с това, за което алармираха и от Висшия адвокатски съвет, и от опозицията, и от неправителствени организации - а именно: доколко са съобрзени с Конституцията.