Article_top

Магистратите и съдебните служители вече ще влизат в Съдебната палата в София само откъм ул. "Алабин". А адвокати и участници по дела - само през главния вход откъм бул. "Витоша".

Всички трябва да са с маски и ръкавици, като, в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива. Където е възможно, движението ще е еднопосочно.

Това са част от мерките в обнародвана заповед от днес на председателя на ВКС Лозан Панов - как да се влиза в Съдебната палата при новите условия (Панов все още е "стопанин" на Палатата, въпреки че ВСС му я отне от юли, б.р.).

Със свои "Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия" излезе вчера и Висшият съдебен съвет. Те в голяма степен повтарят наложените хигиенни изисквания от времето на извънредното положение, а може би най-интересната част е следната:

 "I.7. Да не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства.

I.8. Да бъде публично обявен (когато това е възможно) съдебният протокол от проведеното заседание.

Казано просто, журналистите и съответно обществото вече ще научават какво реално се случва по едно дело от разпространени от пресаташетата протоколи, "когато е възможно".

Ето и пълния текст на съобщението от сайта на ВКС:

Правила за достъп до Съдебната палата в София от 14 май 2020 г.

След съгласуване с председателите на съдилищата, настанени в Съдебната палата в София, със заповед на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бяха регламентирани правилата за достъп и редът в сградата след изтичането на срока на действие на извънредното положение, но при условия на пандемия.

С молба за търпение, толерантност и разбиране от страна на гражданите и адвокатите към наложените мерки, целящи опазване на здравето и живота на всички хора в сградата, очакваме правилата да бъдат спазвани, за да се осигури нормалната работа на съдилищата.

От 14 май 2020 г. влизането в Съдебната палата ще се осъществява по следния начин:

- през служебния вход на сградата откъм ул. „Алабин“ ще бъдат допускани единствено магистрати и съдебни служители;

- през главния вход откъм бул. „Витоша“ и през входа откъм ул. „Позитано“ ще могат да влизат адвокати и участници по дела.

Заповедта на председателя на ВКС предвижда още:

- да не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване;

- всички лица, влизащи в Съдебната палата, трябва да носят маски и ръкавици, като, в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива;

- на входовете да се поставят дезинфектанти;

- в сградата на Съдебната палата да се въведе, където има възможност, еднопосочно движение, като се поставят съответните обозначения за това;

- пред всички гишета на деловодства и регистратури да се следи за спазване на дистанция между лицата съгласно указанията на здравните органи, като не се допуска струпване на хора;

- в адвокатските стаи да се вземат необходимите мерки за спазване на физическа дистанция между лицата.

С друга заповед на председателя на ВКС е наредено:

- считано от 14.05.2020 г., всички съдебни зали в Съдебната палата в София да се отворят за ползване от съдилищата;

- всички съдебни зали да се хигиенизират и дезинфекцират всекидневно от служители на Върховния касационен съд;

- дезинфекцията между съдебните заседания да се осъществява от съответните съдилища.

От 14.05.2020 г. съдебните състави на Върховния касационен съд ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане дела.

Ключови думи
 
Снимка Клуб Z

Магистратите и съдебните служители вече ще влизат в Съдебната палата в София само откъм ул. "Алабин". А адвокати и участници по дела - само през главния вход откъм бул. "Витоша".

Всички трябва да са с маски и ръкавици, като, в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива. Където е възможно, движението ще е еднопосочно.

Това са част от мерките в обнародвана заповед от днес на председателя на ВКС Лозан Панов - как да се влиза в Съдебната палата при новите условия (Панов все още е "стопанин" на Палатата, въпреки че ВСС му я отне от юли, б.р.).

Със свои "Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия" излезе вчера и Висшият съдебен съвет. Те в голяма степен повтарят наложените хигиенни изисквания от времето на извънредното положение, а може би най-интересната част е следната:

 "I.7. Да не се допуска по делата публика, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства.

I.8. Да бъде публично обявен (когато това е възможно) съдебният протокол от проведеното заседание.

Казано просто, журналистите и съответно обществото вече ще научават какво реално се случва по едно дело от разпространени от пресаташетата протоколи, "когато е възможно".

Ето и пълния текст на съобщението от сайта на ВКС:

Правила за достъп до Съдебната палата в София от 14 май 2020 г.

След съгласуване с председателите на съдилищата, настанени в Съдебната палата в София, със заповед на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) бяха регламентирани правилата за достъп и редът в сградата след изтичането на срока на действие на извънредното положение, но при условия на пандемия.

С молба за търпение, толерантност и разбиране от страна на гражданите и адвокатите към наложените мерки, целящи опазване на здравето и живота на всички хора в сградата, очакваме правилата да бъдат спазвани, за да се осигури нормалната работа на съдилищата.

От 14 май 2020 г. влизането в Съдебната палата ще се осъществява по следния начин:

- през служебния вход на сградата откъм ул. „Алабин“ ще бъдат допускани единствено магистрати и съдебни служители;

- през главния вход откъм бул. „Витоша“ и през входа откъм ул. „Позитано“ ще могат да влизат адвокати и участници по дела.

Заповедта на председателя на ВКС предвижда още:

- да не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване;

- всички лица, влизащи в Съдебната палата, трябва да носят маски и ръкавици, като, в случай че нямат, на входовете да бъдат осигурени и налични такива;

- на входовете да се поставят дезинфектанти;

- в сградата на Съдебната палата да се въведе, където има възможност, еднопосочно движение, като се поставят съответните обозначения за това;

- пред всички гишета на деловодства и регистратури да се следи за спазване на дистанция между лицата съгласно указанията на здравните органи, като не се допуска струпване на хора;

- в адвокатските стаи да се вземат необходимите мерки за спазване на физическа дистанция между лицата.

С друга заповед на председателя на ВКС е наредено:

- считано от 14.05.2020 г., всички съдебни зали в Съдебната палата в София да се отворят за ползване от съдилищата;

- всички съдебни зали да се хигиенизират и дезинфекцират всекидневно от служители на Върховния касационен съд;

- дезинфекцията между съдебните заседания да се осъществява от съответните съдилища.

От 14.05.2020 г. съдебните състави на Върховния касационен съд ще заседават съобразно графика на насрочените за разглеждане дела.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?