Article_top

COVID-19 въвежда и някои нови правила относно почивката в България това лято. Министерството на туризма публикува днес проект на указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение. И той най-общо гласи: дезинфекция, дезинфекция и пак дезинфекция. Което ще изисква армия от хигиенисти. Ще се дезинфекцира дори спалното бельо, климатиците не са препоръчителни - за сметка на вентилаторите. Забравете за бюфета в този му вид - ще ви се предлага "гурме чиния". Забравете и за СПА процедурите в хотела. Туристите със симптоми, които са леки случаи, ще бъдат изолирани в отделни стаи до пристигането на здравните власти, а хотелът няма да бъде поставян под карантина. Но пък засега не е ясно как точно ще се процедира в случаите на доказан инфектиран в лошо състояние.

Маски, термометри, престилки

Туристическите обекти ще трябва да са изготвили план за действие, като в него трябва да се определи екип от хора а бърза реакция. Той трябва да включва конкретни процедури според заповедеите на здравните власти. В туристическите обекти освен че трябва да се хигиенизира и дезинфекцира редовно, трябва да се води и дневник за това - съдържащ час, дата, име на дезинфектанта, от кого е използван и пр. Собствениците на тези обекти трябва да са осигурили маски за лице за всеки един гост, както и за персонанла, като му се вменява да има в резерв поне 10% отгоре спрямо максималния капацитет гости и служители - при спешни случаи. Записано е и изискване за "наличие на достатъчно термометри за гостите, служителите и трети лица, при необходимост".

По отношение на служителите изискванията са да се осигурят условия за физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, да не се позволява струпване на много служители в общи помещения като стаи за почивка, съблекални и др. Тези помещения да се ползват по график - пише още в указанията. Но например е неясно как ще се прилага тази мярка по отношение на кухните.

Има и изискване обектът да е оборудван освен с маски или шлемове, и с ръкавици, дезинфектанти за ръце, както и с "водоустойчиви престилки с дълъг ръкав за използване при нужда". Това е отделно изискване от гореописаното за маските за служители и гости.

Вентилатор вместо климатик

Инструкцията продължава с редовно почистване и дезинфекция на вентилационните филтри. Но най-вече: "Не се препоръчва използването на климатици. Препоръчва се използването на вентилатори, както и естествено проветряване". 

Специално място е отделено на служителите от определяна като рискова за коронавируса група - тези над 60 годишна възраст. Препоръчва се ако е възможно те да не бъдат ангажирани с пряк контакт с гостите. 

Въвежда се и изискване към доставчиците на стоки - да са с лични предпазни средства.

На рецепцията - дистанция

Физическа дистанция ще има и при регистрацията на рецепцията, става ясно още от указанията. На собствениците се вменява "контрол на потока". Ще има изискване и за максимален брой хора в дадена част от помещенията. Например във фоайто. Като дистанцията между членовете на различни семейства пак трябва да е минимум 1,5 метра.

Трябва да има поставени дозатори с дезинфектант за ръце във фоайетата, на рецепцията, при асансьора, санитарните възли, басейните, местата за хранене и пр.

И за рецепционистите има специални изисквания - за оборудване с лични предпазни средства, като дори се препоръчва "цялостна мантия с дълъг ръкав". И още, пак като препоръка: рецепцията да е отделена с "прозрачни защитни прегради или други подобни, с височина най-малко метър".

Насърчава се използването на електронни карти вместо плащане в брой. В асансьорите също ще могат да се качват ограничен брой хора - по-малък от капацитета. 

Дръжките на вратите, перилата на столовете

Отделна "глава" в инструкцията третира работата на чистачки и камериерки, като се обръща внимание на почистването на най-често докосваните повърхности, като дръжките на вратите, контактните ключове, парапетите, бутоните на асансьора, перилата на столовете и пр. 

Текущата дезинфекция на най-често ползваните общи помещения като асансьори, тоалетни и др. трябва да се прави най-малко на един час. А за рецепцията - след всеки гост. Същото важи и за автоматите за самообслужване - за кафе, безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Изисквания ще има дори за спалното бельо и кърпи - да се пере в специализирани перални, регистрирани по закон и на най-малко 60 градуса "с добавяне на почистващ препарат и дезинфектант".

Гурме чиния

При заведенията за хранене трябва да се осигури еднопосочен пешеходен поток. Препоръчва се и нова работа за бюфетите - "ала карт версия на готварската станция" - да се предложи на клиента готова "гурме чиния" и да му се сервира на масата. Препоръчва се също така система за предварителна поръчка на храната.

По отношение на организацията на храненето се "допуска" бюфет "само ако храната е поставена под прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от служител, оборудван с маска и ръкавици". Въвежда се и режим на обслужване по часове - за масите за хранене.

Въвежда се и същото изискване каквото бе въведено за заведенията с отварянето им на 6 май - масите - на 1,5 метра разстояние, по до 4 души на маса - освен ако не са представители на едно семейство.

Има и някои допълнителни препоръки, като: да не се използва сешоар в обектите, както и да се преустановят някои услуги - като доставянето на багажа до стаята.

Забравете за СПА

Конферентни зали не могат да се използват. Събития от този тип може да се осъществяват само на открито и при спазване на дистанция между участниците. Поне докато не се променят съответните министерски заповеди.

Разрешени са басейните, но не и СПА процедурите, докато няма разрешение за вторите от здравните власти; анимацията - само на открито.

Не е разрешено използването на детски занимални, дискотеки, места за забавни игри и др., предполагащи струпване на много хора помещения.

Изолатор

Създава се и "протокол" за действие, ако служител има симптоми, както и ако това се случи и с гост.

Под симптоми се разбира: "постоянна кашлица, неразположение, затруднено дишане, повишена температура, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болко и др.".    

Гостът се изолира, уведомява се лекарят в обекта или здравното заведение, с което хотелът има договор, РЗИ или спешна помощ.

Изолацията е в предварително обособена стая. Определя се едно лице, което да се грижи за него до пристигането на медицинските екипи. Снабдява се болният с маска. Дезинфекцират се всички помещения, в които гостът е пребивавал.

Гост може да бъде изолиран само при съмнения за инфекция, гласи още инструкцията. Макар да се изолира в предварително подготвената стая, обектът не се карантинира. Тези указания обаче ще се актуализират поетапно. Здравните власти ще решават за всеки случай поотделно, ще се ползва и европейската практика.

 
Снимка Уикипедия

COVID-19 въвежда и някои нови правила относно почивката в България това лято. Министерството на туризма публикува днес проект на указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение. И той най-общо гласи: дезинфекция, дезинфекция и пак дезинфекция. Което ще изисква армия от хигиенисти. Ще се дезинфекцира дори спалното бельо, климатиците не са препоръчителни - за сметка на вентилаторите. Забравете за бюфета в този му вид - ще ви се предлага "гурме чиния". Забравете и за СПА процедурите в хотела. Туристите със симптоми, които са леки случаи, ще бъдат изолирани в отделни стаи до пристигането на здравните власти, а хотелът няма да бъде поставян под карантина. Но пък засега не е ясно как точно ще се процедира в случаите на доказан инфектиран в лошо състояние.

Маски, термометри, престилки

Туристическите обекти ще трябва да са изготвили план за действие, като в него трябва да се определи екип от хора а бърза реакция. Той трябва да включва конкретни процедури според заповедеите на здравните власти. В туристическите обекти освен че трябва да се хигиенизира и дезинфекцира редовно, трябва да се води и дневник за това - съдържащ час, дата, име на дезинфектанта, от кого е използван и пр. Собствениците на тези обекти трябва да са осигурили маски за лице за всеки един гост, както и за персонанла, като му се вменява да има в резерв поне 10% отгоре спрямо максималния капацитет гости и служители - при спешни случаи. Записано е и изискване за "наличие на достатъчно термометри за гостите, служителите и трети лица, при необходимост".

По отношение на служителите изискванията са да се осигурят условия за физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, да не се позволява струпване на много служители в общи помещения като стаи за почивка, съблекални и др. Тези помещения да се ползват по график - пише още в указанията. Но например е неясно как ще се прилага тази мярка по отношение на кухните.

Има и изискване обектът да е оборудван освен с маски или шлемове, и с ръкавици, дезинфектанти за ръце, както и с "водоустойчиви престилки с дълъг ръкав за използване при нужда". Това е отделно изискване от гореописаното за маските за служители и гости.

Вентилатор вместо климатик

Инструкцията продължава с редовно почистване и дезинфекция на вентилационните филтри. Но най-вече: "Не се препоръчва използването на климатици. Препоръчва се използването на вентилатори, както и естествено проветряване". 

Специално място е отделено на служителите от определяна като рискова за коронавируса група - тези над 60 годишна възраст. Препоръчва се ако е възможно те да не бъдат ангажирани с пряк контакт с гостите. 

Въвежда се и изискване към доставчиците на стоки - да са с лични предпазни средства.

На рецепцията - дистанция

Физическа дистанция ще има и при регистрацията на рецепцията, става ясно още от указанията. На собствениците се вменява "контрол на потока". Ще има изискване и за максимален брой хора в дадена част от помещенията. Например във фоайто. Като дистанцията между членовете на различни семейства пак трябва да е минимум 1,5 метра.

Трябва да има поставени дозатори с дезинфектант за ръце във фоайетата, на рецепцията, при асансьора, санитарните възли, басейните, местата за хранене и пр.

И за рецепционистите има специални изисквания - за оборудване с лични предпазни средства, като дори се препоръчва "цялостна мантия с дълъг ръкав". И още, пак като препоръка: рецепцията да е отделена с "прозрачни защитни прегради или други подобни, с височина най-малко метър".

Насърчава се използването на електронни карти вместо плащане в брой. В асансьорите също ще могат да се качват ограничен брой хора - по-малък от капацитета. 

Дръжките на вратите, перилата на столовете

Отделна "глава" в инструкцията третира работата на чистачки и камериерки, като се обръща внимание на почистването на най-често докосваните повърхности, като дръжките на вратите, контактните ключове, парапетите, бутоните на асансьора, перилата на столовете и пр. 

Текущата дезинфекция на най-често ползваните общи помещения като асансьори, тоалетни и др. трябва да се прави най-малко на един час. А за рецепцията - след всеки гост. Същото важи и за автоматите за самообслужване - за кафе, безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Изисквания ще има дори за спалното бельо и кърпи - да се пере в специализирани перални, регистрирани по закон и на най-малко 60 градуса "с добавяне на почистващ препарат и дезинфектант".

Гурме чиния

При заведенията за хранене трябва да се осигури еднопосочен пешеходен поток. Препоръчва се и нова работа за бюфетите - "ала карт версия на готварската станция" - да се предложи на клиента готова "гурме чиния" и да му се сервира на масата. Препоръчва се също така система за предварителна поръчка на храната.

По отношение на организацията на храненето се "допуска" бюфет "само ако храната е поставена под прозрачна преграда и предоставянето й се осъществява от служител, оборудван с маска и ръкавици". Въвежда се и режим на обслужване по часове - за масите за хранене.

Въвежда се и същото изискване каквото бе въведено за заведенията с отварянето им на 6 май - масите - на 1,5 метра разстояние, по до 4 души на маса - освен ако не са представители на едно семейство.

Има и някои допълнителни препоръки, като: да не се използва сешоар в обектите, както и да се преустановят някои услуги - като доставянето на багажа до стаята.

Забравете за СПА

Конферентни зали не могат да се използват. Събития от този тип може да се осъществяват само на открито и при спазване на дистанция между участниците. Поне докато не се променят съответните министерски заповеди.

Разрешени са басейните, но не и СПА процедурите, докато няма разрешение за вторите от здравните власти; анимацията - само на открито.

Не е разрешено използването на детски занимални, дискотеки, места за забавни игри и др., предполагащи струпване на много хора помещения.

Изолатор

Създава се и "протокол" за действие, ако служител има симптоми, както и ако това се случи и с гост.

Под симптоми се разбира: "постоянна кашлица, неразположение, затруднено дишане, повишена температура, болки в гърлото, хрема, отпадналост, мускулни болко и др.".    

Гостът се изолира, уведомява се лекарят в обекта или здравното заведение, с което хотелът има договор, РЗИ или спешна помощ.

Изолацията е в предварително обособена стая. Определя се едно лице, което да се грижи за него до пристигането на медицинските екипи. Снабдява се болният с маска. Дезинфекцират се всички помещения, в които гостът е пребивавал.

Гост може да бъде изолиран само при съмнения за инфекция, гласи още инструкцията. Макар да се изолира в предварително подготвената стая, обектът не се карантинира. Тези указания обаче ще се актуализират поетапно. Здравните власти ще решават за всеки случай поотделно, ще се ползва и европейската практика.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията