Article_top

Съветът на ЕС прие днес SURE - временна схема за краткосрочна заетост, която ще осигури до 100 милиарда евро под формата на заеми при благоприятни условия за страните членки.

Инструментът бе въведен от ЕС като част от пакета с мерки за спешна подкрепа за справяне с икономическите последици, причинена от COVID-19. Целта е да се помогне на хората да запазят работата си по време на кризата.

В бщия бюджет на съюза няма предвидена сума за програмата, затова ЕК смята да изтегли общ европейски дълг в размер на 100 млрд. евро. Той ще бъде гарантиран с 25 млрд. евро от държавите членки. Гаранциите, издадени от всяка държава членка, ще се определят съобразно дела ѝ в БВП на съюза. Тъй като делът на България е 0.3%, тя би следвало да издаде гаранции на стойност 75 млн. евро, изчисли "Медиапул".

SURE дава възможност на държавите да искат финансова подкрепа от ЕС за финансиране на внезапното и драстично увеличаване на националните публични разходи, считано от 1 февруари, във връзка с националните схеми за работа с намалено работно време и подобни мерки, включително за самостоятелно заети лица, или във връзка с някои мерки в областта на здравето, и по-специално на работното място.

Инструментът за краткосрочна заетост е една от трите защитни мрежи за работните места и работниците, предприятията и държавите членки, договорени от Еврогрупата на 9 април. Общата стойност на тези мрежи е 540 милиарда евро.

Ръководителите на ЕС одобриха споразумението на 23 април и призоваха пакетът да започне да функционира от 1 юни.

Как ще бъдат осигурени парите

За да осигури на поискалите подкрепа страни финансова помощ при благоприятни условия, комисията ще набира средства на международните капиталови пазари от името на ЕС. Заемите по SURE ще бъдат подкрепени от бюджета на ЕС, а държавите членки ще предоставят гаранции в зависимост от своя дял в брутния национален продукт (БНД) на съюза. Общият размер на гаранциите ще бъде 25 милиарда евро.

Макар че всички страни от ЕС ще могат да използват инструмента, SURE ще действа като особено важна защитна мрежа за работниците в страните с най-тежко засегната икономика. Формално финансовата помощ ще се предоставя с решение, прието от съвета по предложение на комисията.

SURE ще започне да действа, след като всички държави членки предоставят своите гаранции. След това инструментът ще функционира до 31 декември 2022 г. По предложение на ЕК съветът може да реши да удължи срока на разполагаемост на инструмента всеки път за допълнителен срок от 6 месеца. Това ще става, ако продължават да са налице тежките икономически смущения, причинени от пандемията от коронавирус.

 

Съветът на ЕС прие днес SURE - временна схема за краткосрочна заетост, която ще осигури до 100 милиарда евро под формата на заеми при благоприятни условия за страните членки.

Инструментът бе въведен от ЕС като част от пакета с мерки за спешна подкрепа за справяне с икономическите последици, причинена от COVID-19. Целта е да се помогне на хората да запазят работата си по време на кризата.

В бщия бюджет на съюза няма предвидена сума за програмата, затова ЕК смята да изтегли общ европейски дълг в размер на 100 млрд. евро. Той ще бъде гарантиран с 25 млрд. евро от държавите членки. Гаранциите, издадени от всяка държава членка, ще се определят съобразно дела ѝ в БВП на съюза. Тъй като делът на България е 0.3%, тя би следвало да издаде гаранции на стойност 75 млн. евро, изчисли "Медиапул".

SURE дава възможност на държавите да искат финансова подкрепа от ЕС за финансиране на внезапното и драстично увеличаване на националните публични разходи, считано от 1 февруари, във връзка с националните схеми за работа с намалено работно време и подобни мерки, включително за самостоятелно заети лица, или във връзка с някои мерки в областта на здравето, и по-специално на работното място.

Инструментът за краткосрочна заетост е една от трите защитни мрежи за работните места и работниците, предприятията и държавите членки, договорени от Еврогрупата на 9 април. Общата стойност на тези мрежи е 540 милиарда евро.

Ръководителите на ЕС одобриха споразумението на 23 април и призоваха пакетът да започне да функционира от 1 юни.

Как ще бъдат осигурени парите

За да осигури на поискалите подкрепа страни финансова помощ при благоприятни условия, комисията ще набира средства на международните капиталови пазари от името на ЕС. Заемите по SURE ще бъдат подкрепени от бюджета на ЕС, а държавите членки ще предоставят гаранции в зависимост от своя дял в брутния национален продукт (БНД) на съюза. Общият размер на гаранциите ще бъде 25 милиарда евро.

Макар че всички страни от ЕС ще могат да използват инструмента, SURE ще действа като особено важна защитна мрежа за работниците в страните с най-тежко засегната икономика. Формално финансовата помощ ще се предоставя с решение, прието от съвета по предложение на комисията.

SURE ще започне да действа, след като всички държави членки предоставят своите гаранции. След това инструментът ще функционира до 31 декември 2022 г. По предложение на ЕК съветът може да реши да удължи срока на разполагаемост на инструмента всеки път за допълнителен срок от 6 месеца. Това ще става, ако продължават да са налице тежките икономически смущения, причинени от пандемията от коронавирус.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията