Article_top

Две министерства и една община. Всичко са знаели, но никой нищо не е казал. Виновни? Трудно е да се каже. Едното министерство прехвърля вината върху другото, а то - върху местната власт. Тя от своя страна - на министерствата.

Това може би е най-краткото възможно резюме на ситуацията с авариралия тръбопровод във Варненското езеро, което буквално "изби рибата".

Съоръжението трябва да прехвърля отпадъчните води от кварталите "Аспарухово" и "Галата" през Варненското езеро в канализационната система на Варна и пречистването им в ПСОВ-Варна. Мръсната вода и към този момент се излива във водите на езерото. Тече ремонт. Прокуратурата проверява, а междувременно и Министерството на околната среда и водите, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се оправдаха днес за действия (или бездействия) по проблема. Изпревари ги обаче кметът на Варна вече трети мандат - Иван Портних. Който обяви за "политически планктон" и "медузи" критикуващите го, че не е алармирал варненската общественост за екокатастрофата, датираща от миналия август. Заради... местния вот от октомври 2019-а. Същото, апропо, се отнася и до двете гореизброени министерства.

"Ремонтира се, но се ремонтира твърде късно"

"Ремонтира се, но се ремонтира твърде късно. Общината казва - не сме имали пари. Проблемът не е бил съобщен, имало е забавяне. Но това е в Община Варна".

Така министърът на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро коментира днес казуса.

По думите му "тръбопроводът е собственост на Община Варна и тя трябва да се грижи".

След което министърът изброи цялата комуникация между подопечното му министерство и регионалната инспекция с местната власт, която включва почти едногодишен процес на информиране, проверки, в т.ч. негова лична на място, експертизи, предписания и пр. И така до 15 май. "На 24 март Община Варна информира МОСВ, че е стартирала процедура за избор на ремонт", констатира Ревизоро. "Водата продължава да се излива в езерото", заяви още, визирайки фекалната вода.

"ВиК Варна" е действало компетентно и адекватно"

Обстоятелствен отговор дойде днес и от МРРБ - под формата на отговор на министър Петя Аврамова на депутатски въпрос. В резюме: министерството и ВиК са действали адекватно, обектът е изграден по договор между Министерството на околната среда и водите и Община Варна, а ВиК даже ще обжалва наложена от местната екоинспекция санкция. 

Факт, обектът е изграден през 2011 г. с пари по програма ИСПА, като конкурсът е бил подготвен от екоминистерството. Стойността - 6,2 милиона лева. Бенефициент е Община Варна, оператор – "ВиК" Варна. Изпълнител е фирма "SFELINOS S.A. - Струма имоти ООД".

"На 20 август 2019 г. ВиК Варна информира собственика на съоръжението - община Варна, за дефект по тръбопровода. По това време той е в гаранция, която изтича на 6 декември 2019 г. ВиК дружеството уведомява своевременно за проблема всички компетентни институции", посочва Аврамова.

И допълва:

"Междувременно между Община Варна и МОСВ е водена кореспонденция за  изясняване на отговорностите относно строителството и стопанисването на Канално-помпена станция "Аспарухово". След получаване на необходимата информация от МОСВ на 5 ноември 2019 г. е изпратено писмо до фирмата изпълнител за отстраняване на дефекта, но действия не са предприети до изтичане на гаранцията на 6 декември 2019 г."

10 месеца по-късно...

Аврамова отчита още, че на 13 март тази година Община Варна се обръща за помощ към МРРБ за финансиране на ремонта.

Средствата са осигурени и постъпват по сметката на общината на 18 май 2020 г., като срокът за изпълнение на обекта е до 30.11.2020 г.  

Става въпрос за 1 083 333 млн. лв. Които обаче общината ще трябва да възстанови на министерството, ако след заведените срещу изпълнителя дела бъде обезщетена за причинените вреди.

Видимо обаче ремонтът започва 10 месеца след установяването на аварията.

На което кметът Иван Портних отвръща така:

"По повод обвиненията, че ремонтът е забавен, държа да уточня следното: Веднага, след като бяхме уведомени от ВиК Варна за аварията, бе свикана комисия с участието на всички институции – РИОСВ, Басейнова дирекция, "ВиК Варна" и други, свързани с екологията. Община Варна не отговаря за качеството на морските води, а за инфраструктурата. Затова изискахме цялата документация по случая от МОСВ, тъй като те са били възложител за изграждане на тръбопровода през 2009 г., избрали са изпълнител и са сключили договор."

Едното министерство обжалва акт на другото

Ще обжалва и местното ВиК дружество, става ясно още от отговора на Петя Аврамова. То не е съгласно с наложена му от РИОСВ санкция. "ВиК Варна" ООД е действало компетентно и адекватно, като са предприети необходимите действия за локализиране на аварията и са уведомени своевременно всички компетентни институции", подчертава Аврамова.

"Към момента на установяване на аварийната ситуация обектът е в гаранционен срок. Заради липсата на своевременна реакция от страна на строителя, който е трябвало да отстрани повредата в рамките на гаранционния срок, на ВиК дружеството е наложена санкция в размер на 44 439 лв. от РИОСВ - Варна за изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро", обяснява тя.

"ВиК-Варна" обжалва акта на екоинспекцията, защото отпадъчните води преминават през механично пречистване в КПС-Аспарухово преди да попаднат в тръбопровода. Това е процес, при който постъпващите водни количества се третират с груби и фини механизирани решетки за отделяне на механичните примеси. След това постъпват в аерирани пясъко-маслозадържатели с мостови чистачи, чрез които се отделят пясъчните фракции, нефтопродукти и мазнини. Тези агрегати и системи с аерационно, механично и друго съпътстващо оборудване са в непрекъснат работен режим, като се осигурява необходимото механично пречистване на водите. Това се доказва и от констатациите на регионалната здравна инспекция - обяснява още министърката.

Никой от отговорниците за въпросната тръба, която иначе по думите на Ревизоро не е дефектно произведена, а е била спукана и изкривена от закачил се за нея плавателен съд, обаче не дава отговор на въпроса защо институциите са мълчали за проблема, възникнал в предизборния месец август 2019-а. Историята обаче изумително наподобява тази с язовир "Студена", за който всички са знаели, че наближава критичен минимум, но никой не е сезирал обществеността. Периодът пак съвпадна с изборите.

Но пък новият стар кмет на Варна има следния коментар по въпроса:

"Призовавам още веднъж - нека не създаваме излишно напрежение в началото на туристическия сезон, който и без това ще е труден. Има проблем и ние работим за неговото решаване. Жалко, че аварията активира цъфтеж и на политически планктон и медузи".

Ключови думи
 

Две министерства и една община. Всичко са знаели, но никой нищо не е казал. Виновни? Трудно е да се каже. Едното министерство прехвърля вината върху другото, а то - върху местната власт. Тя от своя страна - на министерствата.

Това може би е най-краткото възможно резюме на ситуацията с авариралия тръбопровод във Варненското езеро, което буквално "изби рибата".

Съоръжението трябва да прехвърля отпадъчните води от кварталите "Аспарухово" и "Галата" през Варненското езеро в канализационната система на Варна и пречистването им в ПСОВ-Варна. Мръсната вода и към този момент се излива във водите на езерото. Тече ремонт. Прокуратурата проверява, а междувременно и Министерството на околната среда и водите, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството се оправдаха днес за действия (или бездействия) по проблема. Изпревари ги обаче кметът на Варна вече трети мандат - Иван Портних. Който обяви за "политически планктон" и "медузи" критикуващите го, че не е алармирал варненската общественост за екокатастрофата, датираща от миналия август. Заради... местния вот от октомври 2019-а. Същото, апропо, се отнася и до двете гореизброени министерства.

"Ремонтира се, но се ремонтира твърде късно"

"Ремонтира се, но се ремонтира твърде късно. Общината казва - не сме имали пари. Проблемът не е бил съобщен, имало е забавяне. Но това е в Община Варна".

Така министърът на околната среда и водите Емил Димитров - Ревизоро коментира днес казуса.

По думите му "тръбопроводът е собственост на Община Варна и тя трябва да се грижи".

След което министърът изброи цялата комуникация между подопечното му министерство и регионалната инспекция с местната власт, която включва почти едногодишен процес на информиране, проверки, в т.ч. негова лична на място, експертизи, предписания и пр. И така до 15 май. "На 24 март Община Варна информира МОСВ, че е стартирала процедура за избор на ремонт", констатира Ревизоро. "Водата продължава да се излива в езерото", заяви още, визирайки фекалната вода.

"ВиК Варна" е действало компетентно и адекватно"

Обстоятелствен отговор дойде днес и от МРРБ - под формата на отговор на министър Петя Аврамова на депутатски въпрос. В резюме: министерството и ВиК са действали адекватно, обектът е изграден по договор между Министерството на околната среда и водите и Община Варна, а ВиК даже ще обжалва наложена от местната екоинспекция санкция. 

Факт, обектът е изграден през 2011 г. с пари по програма ИСПА, като конкурсът е бил подготвен от екоминистерството. Стойността - 6,2 милиона лева. Бенефициент е Община Варна, оператор – "ВиК" Варна. Изпълнител е фирма "SFELINOS S.A. - Струма имоти ООД".

"На 20 август 2019 г. ВиК Варна информира собственика на съоръжението - община Варна, за дефект по тръбопровода. По това време той е в гаранция, която изтича на 6 декември 2019 г. ВиК дружеството уведомява своевременно за проблема всички компетентни институции", посочва Аврамова.

И допълва:

"Междувременно между Община Варна и МОСВ е водена кореспонденция за  изясняване на отговорностите относно строителството и стопанисването на Канално-помпена станция "Аспарухово". След получаване на необходимата информация от МОСВ на 5 ноември 2019 г. е изпратено писмо до фирмата изпълнител за отстраняване на дефекта, но действия не са предприети до изтичане на гаранцията на 6 декември 2019 г."

10 месеца по-късно...

Аврамова отчита още, че на 13 март тази година Община Варна се обръща за помощ към МРРБ за финансиране на ремонта.

Средствата са осигурени и постъпват по сметката на общината на 18 май 2020 г., като срокът за изпълнение на обекта е до 30.11.2020 г.  

Става въпрос за 1 083 333 млн. лв. Които обаче общината ще трябва да възстанови на министерството, ако след заведените срещу изпълнителя дела бъде обезщетена за причинените вреди.

Видимо обаче ремонтът започва 10 месеца след установяването на аварията.

На което кметът Иван Портних отвръща така:

"По повод обвиненията, че ремонтът е забавен, държа да уточня следното: Веднага, след като бяхме уведомени от ВиК Варна за аварията, бе свикана комисия с участието на всички институции – РИОСВ, Басейнова дирекция, "ВиК Варна" и други, свързани с екологията. Община Варна не отговаря за качеството на морските води, а за инфраструктурата. Затова изискахме цялата документация по случая от МОСВ, тъй като те са били възложител за изграждане на тръбопровода през 2009 г., избрали са изпълнител и са сключили договор."

Едното министерство обжалва акт на другото

Ще обжалва и местното ВиК дружество, става ясно още от отговора на Петя Аврамова. То не е съгласно с наложена му от РИОСВ санкция. "ВиК Варна" ООД е действало компетентно и адекватно, като са предприети необходимите действия за локализиране на аварията и са уведомени своевременно всички компетентни институции", подчертава Аврамова.

"Към момента на установяване на аварийната ситуация обектът е в гаранционен срок. Заради липсата на своевременна реакция от страна на строителя, който е трябвало да отстрани повредата в рамките на гаранционния срок, на ВиК дружеството е наложена санкция в размер на 44 439 лв. от РИОСВ - Варна за изтичането на отпадъчни води във Варненското езеро", обяснява тя.

"ВиК-Варна" обжалва акта на екоинспекцията, защото отпадъчните води преминават през механично пречистване в КПС-Аспарухово преди да попаднат в тръбопровода. Това е процес, при който постъпващите водни количества се третират с груби и фини механизирани решетки за отделяне на механичните примеси. След това постъпват в аерирани пясъко-маслозадържатели с мостови чистачи, чрез които се отделят пясъчните фракции, нефтопродукти и мазнини. Тези агрегати и системи с аерационно, механично и друго съпътстващо оборудване са в непрекъснат работен режим, като се осигурява необходимото механично пречистване на водите. Това се доказва и от констатациите на регионалната здравна инспекция - обяснява още министърката.

Никой от отговорниците за въпросната тръба, която иначе по думите на Ревизоро не е дефектно произведена, а е била спукана и изкривена от закачил се за нея плавателен съд, обаче не дава отговор на въпроса защо институциите са мълчали за проблема, възникнал в предизборния месец август 2019-а. Историята обаче изумително наподобява тази с язовир "Студена", за който всички са знаели, че наближава критичен минимум, но никой не е сезирал обществеността. Периодът пак съвпадна с изборите.

Но пък новият стар кмет на Варна има следния коментар по въпроса:

"Призовавам още веднъж - нека не създаваме излишно напрежение в началото на туристическия сезон, който и без това ще е труден. Има проблем и ние работим за неговото решаване. Жалко, че аварията активира цъфтеж и на политически планктон и медузи".

Коментари

Бобо's picture
Бобо
Бобо

Герберащината

Няма да е лошо от екоминистерството и басейнова дирекция да се изпратят това лято да плажуват на варненското езеро ....

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?