Година след като бурни реакции от научната общност и гражданското общество блокираха промени в управлението на "Натура 2000", отново бе внесен законопроект по същата тема в Закона за биоразнообразието. Днес той бе подкрепен на първо четене в парламентарната комисия по регионална политика. Но разлики по същество няма - екоминистърът ще контролира едва ли не еднолично защитената мрежа, а от целия процес ще са изключени експертните среди. 

Бившият вече министър на околната среда и водите Нено Димов (от квотата на "Обединени патриоти") лансира решение на проблема с липсващите от 2007 г. органи за управление на зоните по европейската мрежа за защитени територии. Въпросното решение - даване на пълна власт на министъра и отстраняване на всякакъв контрол от страна на учени и научни организации.

На първо място министърът ще получи правомощия да променя "Натура 2000" по своя преценка без обществено обсъждане или консултация с експерти. Тоест той ще може еднолично да реши кога една зона е застрашена или не. Управлението на защитените зони пък ще се разкъсва в териториалния обхват на различните Регионални инспекторати по околната среда и водите (РИОСВ), което означава няколко различни инспектората да управляват и да носят разпределена отговорност за една защитена зона заедно със съществуващи държавни структури.

Освен това се предвижда създаване на нов Научен консултативен съвет за "Натура 2000", в който ще бъдат не само представители на властта и специалисти, а и работодателски групи и други секторни организации, организации на собственици и ползватели на земи. Тоест хора, които нямат интерес в опазването на природата, но имат пряк икономически интерес в защитените територии.

Най-скандалната поправка предвиждаше лицата и организациите, които набират и анализират първични данни за местообитанията и защитените видове, да са длъжни да предоставят данните на МОСВ. Тъй като това е в противоречие с международни закони, българската конституция и редица български закони, тази поправка бе премахната.

Нено Димов не е министър откакто спецпрокуратурата му повдигна обвинение за кризата с водата в Перник. В момента той е под домашен арест, а на негово място бе назначен Емил Димитров-Ревизоро от ВМРО.

Отново редица научни институции и НПО-та са внесли същите възражения срещу законопроекта. Сред тях са Природонаучния музей към БАН, Лесотехническия университет, "Асоциацията на парковете", WWF-Балкани и други.