Article_top

"Не са констатирани данни за престъпления. Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в Апелативен съдебен район - Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура с изключение на една дрогерия в обл. Стара Загора.

Обектите, произвеждащи и предлагащи храна, са действали в съответствие с нормативните изисквания и мерките, взети при извънредното положение в Република България."

Това е обобщението на резултатите от впечатляващите 3524 проверки, извършени за цялото извънредно положение на територията на Пловдивския апелативен район, т.е. - в 6 области, включително две от най-бурно развиващите се икономически: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

Съобщението е на прокуратурата, която нареди повсеместни проверки и шумно го оповести още с въвеждането на нормативни гаранции срещу спекулата. Целта им бе да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти, Били са проверени общо 426 аптеки и дрогерии, а останалите 3098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Има констатирани само административни нарушения тук-там. Общият брой на констатираните нарушения е 88, съставени са общо 33 акта, до приключване на извънредното положение издадените наказателни постановления са 5.

Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:

3524 проверки са извършени в района на Апелативна прокуратура – Пловдив, за завишени цени при продажбата на лекарства и храни по време на извънредното положение

За периода от 16 март 2020 г. до 13 май 2020 г., по време на обявеното извънредно положение в Република България, шестте окръжни прокуратури в Апелативен съдебен район - Пловдив (Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян), извършиха проверки по реда на надзора за законност на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт. Те бяха възложени на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и на областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ). Целта им бе да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти, както и предотвратяване на търговията с лекарствени продукти без разрешение на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина и предлагане за продажба чрез сключване на договори от разстояние. Реализира се и официален контрол върху цените за продажба на хранителни продукти.

Контролните органи – РЗИ и ОДБХ, осъществиха 3524 проверки в общините от областите Пловдив (2437 проверки), Стара Загора (275 проверки), Пазарджик (131 проверки), Хасково (386 проверки), Кърджали (248 проверки) и Смолян (47 проверки). От тях проверените аптеки и дрогерии са 426, а останалите 3098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Констатирани са 88 нарушения. От тях 73 са в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. В осем случая органът, намерил нарушения е РЗИ – в Пловдив – 6, и в Стара Загора – 2. Останалите 80 нарушения са свързани с безопасност на храните – 67 в област Пловдив, 11 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали.

От контролните органи са съставени общо 33 акта за установяване на административно нарушение – 18 в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. Пет от актовете са на ТД на НАП – Стара Загора.

До приключване на извънредното положение издадените наказателни постановления са 5 и са на ОДБХ – Пловдив.

От ТД на НАП – Стара Загора, е съставена една заповед за принудителна административна мярка за аптека.

Общият брой на уведомленията до други контролни органи е 42 – 39 случая в област Пловдив и 3 случая в област Стара Загора.

По време на проверките са направени 240 предписания по прилагане на противоепидемичните мерки с цел осигуряване на максимална защита на гражданите (област Пловдив – 16, област Стара Загора – 23, област Хасково – 123 и област Кърджали – 78).

Не са констатирани данни за престъпления. Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в Апелативен съдебен район – Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура с изключение на една дрогерия в обл. Стара Загора. Обектите, произвеждащи и предлагащи храна, са действали в съответствие с нормативните изисквания и мерките, взети при извънредното положение в Република България.

Ключови думи
 

"Не са констатирани данни за престъпления. Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в Апелативен съдебен район - Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура с изключение на една дрогерия в обл. Стара Загора.

Обектите, произвеждащи и предлагащи храна, са действали в съответствие с нормативните изисквания и мерките, взети при извънредното положение в Република България."

Това е обобщението на резултатите от впечатляващите 3524 проверки, извършени за цялото извънредно положение на територията на Пловдивския апелативен район, т.е. - в 6 области, включително две от най-бурно развиващите се икономически: Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

Съобщението е на прокуратурата, която нареди повсеместни проверки и шумно го оповести още с въвеждането на нормативни гаранции срещу спекулата. Целта им бе да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти, Били са проверени общо 426 аптеки и дрогерии, а останалите 3098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Има констатирани само административни нарушения тук-там. Общият брой на констатираните нарушения е 88, съставени са общо 33 акта, до приключване на извънредното положение издадените наказателни постановления са 5.

Ето и цялото съобщение на държавното обвинение:

3524 проверки са извършени в района на Апелативна прокуратура – Пловдив, за завишени цени при продажбата на лекарства и храни по време на извънредното положение

За периода от 16 март 2020 г. до 13 май 2020 г., по време на обявеното извънредно положение в Република България, шестте окръжни прокуратури в Апелативен съдебен район - Пловдив (Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян), извършиха проверки по реда на надзора за законност на основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт. Те бяха възложени на регионалните здравни инспекции (РЗИ) и на областните дирекции за безопасност на храните (ОДБХ). Целта им бе да се установи има ли завишаване на цените при продажбата и търговията на лекарствени и хранителни продукти, както и предотвратяване на търговията с лекарствени продукти без разрешение на цени, различни от образуваните по реда на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина и предлагане за продажба чрез сключване на договори от разстояние. Реализира се и официален контрол върху цените за продажба на хранителни продукти.

Контролните органи – РЗИ и ОДБХ, осъществиха 3524 проверки в общините от областите Пловдив (2437 проверки), Стара Загора (275 проверки), Пазарджик (131 проверки), Хасково (386 проверки), Кърджали (248 проверки) и Смолян (47 проверки). От тях проверените аптеки и дрогерии са 426, а останалите 3098 проверки касаят обекти за производство на храна, търговия с храни и заведения за обществено хранене.

Констатирани са 88 нарушения. От тях 73 са в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. В осем случая органът, намерил нарушения е РЗИ – в Пловдив – 6, и в Стара Загора – 2. Останалите 80 нарушения са свързани с безопасност на храните – 67 в област Пловдив, 11 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали.

От контролните органи са съставени общо 33 акта за установяване на административно нарушение – 18 в област Пловдив, 13 в област Стара Загора и 2 в област Кърджали. Пет от актовете са на ТД на НАП – Стара Загора.

До приключване на извънредното положение издадените наказателни постановления са 5 и са на ОДБХ – Пловдив.

От ТД на НАП – Стара Загора, е съставена една заповед за принудителна административна мярка за аптека.

Общият брой на уведомленията до други контролни органи е 42 – 39 случая в област Пловдив и 3 случая в област Стара Загора.

По време на проверките са направени 240 предписания по прилагане на противоепидемичните мерки с цел осигуряване на максимална защита на гражданите (област Пловдив – 16, област Стара Загора – 23, област Хасково – 123 и област Кърджали – 78).

Не са констатирани данни за престъпления. Не са намерени основания за намеса по реда на надзора за законност от прокуратурата в Апелативен съдебен район – Пловдив.

Контролните органи не са установили значително или спекулативно завишени цени на предпазни средства от страна на производители и търговци, както и не са възприели продажби на лекарствени средства над обявената пределна цена по фактура с изключение на една дрогерия в обл. Стара Загора. Обектите, произвеждащи и предлагащи храна, са действали в съответствие с нормативните изисквания и мерките, взети при извънредното положение в Република България.

Коментари

луд умора няма,

само се поти! Цитирам нашия държавен и партиен ръководител.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?