Пълно единодушие в Конституционния съд: всеки прокурор би могъл да разследва главния прокурор, реши днес с 12 гласа институцията. 

Съобщението дойде от КС, като е цитиран само диспозитивът от него: 

Надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на  чл. 126, ал. 2 от Конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор.

Искането КС да се произнесе дойде от Министерския съвет, който поиска задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията по следния тълкувателен въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от  главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава."

Тепърва се очакват мотивите за решението. 

Предисторията 

През 2019 г. в пореден свой доклад Европейската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа, известна като Венецианската комисия, настояваше за конституционна реформа в България, чрез която да се премахне недосегаемостта на главния прокурор.

В опит да отговори на критиките за статута на обвинител № 1, идващи отвън, в края на 2019 г. правителството представи промени в законодателството. Предложението: независим прокурор, избран от Прокурорската колегия на ВСС, ще може да разследва главния прокурор. Правосъдният министър Данаил Кирилов обясни тогава, че въпросният независим прокурор ще се избира от... Прокурорската колегия на ВСС с мнозинство от 2/3 и ще бъде с мандат от 7 години. Новото - той няма да може да обвинява ръководителите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, каквито бяха първоначално лансираните идеи на правосъдния министър (но тях може да си ги обвинява главният прокурор, б.р.). 

В Прокурорската колегия на на ВСС е и самият главен прокурор, който - според предложенията тогава на властта, ще може да участва в избора на този, който би могъл да го разследва. 

Законодателната инициатива на Кирилов и правителството отнесе много критики, включително че противоречи на основния закон. В резултат кабинетът реши да се обърне към Конституционния съд. Решението дойде днес.