Article_top

Сигнал срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) подаде днес Христо Иванов до главния прокурор и специализираната прокуратура. Причината: отказът на КПКОНПИ да претендира над 356 милиона лева, за които твърдеше, че са незаконно придобити от източването на КТБ. Казусът е свързан с продадената официално днес БТК ("Виваком") за над 1 милиард евро.

През юли Софийският градски съд частично прекратява делото за конфискация срещу Цветан Василев по отношение на три от дружествата ответници "ИнтерВ инвестмънт Сарл”, "Вива Телеком България" ЕООД и "БТК" ЕАД. 

КПКОНПИ е изпратила на съда молба за отказ от тези претенции на 1 юли - на практика - на прага на финализирането на сделката с БТК. Сделката не би могла да се осъществи без вдигането на този запор.

Клуб Z се обърна към ръководената от Сотир Цацаров комисия, но оттам заявиха, че на този етап няма да дават изявления по темата.

В сигнала Иванов настоява да бъдат разследвани действията на членове на КПКОНПИ, заявили частичен отказ от иск и искане за вдигане на наложени обезпечителни мерки – запори върху акции на трите дружества. 

"Описаните факти дават основание за съществуването на обосновано предположение, че между КПКОНПИ и трети лица, които не са страна нито в наказателното производство (...), са възникнали правоотношения, по силата на които държавата се е отказала от своето право да получи дялове и акции или тяхната равностойност, без  законово основание и без насрещна престация" – се казва в сигнала.  

Иванов призовава да бъде проверено и дали с бездействието си главният прокурор не е извършил престъпление

"От датата на публичното огласяване на изложените факти и до настоящия момент главният прокурор Иван Гешев, действайки като ръководител на единната и централизирана прокуратура, не е инициирал или дал указания за извършване на действия по разследване, въпреки наличието на данни за престъпление, създаващо опасност за сериозно накърняване на имуществения интерес на държавата."

Отровното трио - щетата е 1 милиард

Паралелно с обявяването на внасянето на този сигнал от неформалната група "Отровното трио" - Николай Хаджигенов, Арман Бабикян и Велислав Минеков дадоха брифинг по същата тема. 

"От КПКОНПИ са вдигнали запора на акциите на "Виваком" по аферата "КТБ". Според нас става въпрос за лишаване на данъкоплатците от 1 милиард лева. На практика тази продажба не може да бъде осъществена без вдигане на запор и без съгласието на КПКОНПИ и синдиците на КТБ. Запорът на КПКОНПИ обезпечаваше финансовия интерес на всеки един български гражданин. Преди час излезе съобщение, че "Юнайтед груп" вече е собственик на "Виваком", заяви Хаджигенов, който е адвокат.

Ето пълния текст на сигнала на Христо Иванов:

"1.КПКОНПИ е предявила искове за отнемане на незаконно придобито имущество (акции и дялове от капитала) срещу  три  търговски дружества – „ИнтерВ инвестмънт Сарл” (Люксембург) за акции на стойност от 108 941 181.71 лв., „Вива Телеком България“ ЕООД за дялове на стойност 124 931 220.38 лв. и срещу „БТК“ ЕАД за отнемане на 43.264 % от капитала на „БТК НЕТ“ ЕООД. Правното основание за  отнемане на акции и дялове е чл. 66, ал.2 ЗОПДНПИ (отм.), което означава, че КПКОНПИ е заявила пред съда по гр. дело № 3406/2016 г. на СГС, че държавата е титуляр на субективното право да отнеме описаните акции и дялове, като незаконно придобито имущество от ответници по исковете. 

2.Публична информация е, че основание за завеждането на делото, образувано на основание  ЗОПДНПИ (отм.),  е внасянето в Специализирания наказателен съд (СпНС) на обвинителен акт срещу Цветан Василев и други лица за присвояване на 2.2 млрд. лева. През 2015 и 2016 г. КПКОНПИ бурно публично рекламира огромните си усилия и юридическите си постижения, направили възможно упражняване правото на държавата за конфискация на имуществото на свързаните с КТБ(н) активи на Цветан Василев и свързани с него лица. 

3. Публична е и информацията, че сделката за продажбата на БТК ЕАД е или сключена, или пред приключване, като вероятно БТК ЕАД е продадена или ще бъде продадена, или ще бъде сменен субектът, упражняващ контрол, срещу сумата от над 900 млн. евро. Вероятно сключването на сделката е направено под условие, че запорите върху акциите на БТК ЕАД ще бъдат вдигнати преди финализирането на сделката или преди плащането на цената.

4. Публична е информацията, че делото в СпНС за присвояването на 2.2 млрд. лева, собственост на КТБ (н) от Цветан Василев и другите подсъдими, не е завършило с влезли в сила присъди. Част от имуществото на КТБ (н) са и дяловете на трите компании, описани в т. 1.

5. В сайта на КПКОНПИ няма оповестена информация за сключено между КПКОНПИ и ответниците по гр.д. № 3406/2016 г. на СГС, … споразумение, по силата на което държавата да е получила в своя патримониум паричната равностойност на дяловете и акциите, обект на претенциите на държавата по това дело (изцяло или частично). Следователно дяловете и акциите на посочените три дружества, предмет на цитираното гражданско дело все още са собственост на ответниците по това дело. 

6. Описаните факти дават основание за съществуването на обосновано предположение, че между КПКОНПИ и трети лица, които не са страна нито в наказателното производство пред СпНС, нито по гр.д. № 3406/2016 г. по описа на СГС, са възникнали правоотношения, по силата на които държавата се е отказала от своето право да получи дялове и акции или тяхната равностойност, без  законово основание и без насрещна престация. 

Държавата би могла правомерно да се откаже от съдебната претенция за отнемане на имущество на стойност 356 млн. лева (според изтеклата в медиите информация) само при наличието на съдебни актове или конкретни разпоредителни действия на държавни органи, които гарантират правото й да получи претендираното имущество. Информация за такива актове няма. 

Осъществяваната в условията на пълна секретност операция на КПКОНПИ по отказ на държавата от нейни имуществени претенции на стойност 356 млн. лв. и вдигане на обезпечения, които гарантират изпълнението на съдебното решение, при постановяване на конфискация, поставя множество въпроси относно поведението на компетентните длъжностни лица и съобразяването му с държавния интерес, респ. ЗПКОНПИ и НК. 

В конкретния случай има основания да се счита, че са налице данни за извършване на неправомерно действие с имуществена претенция на държавата на огромна стойност. Това действие създава възможност на  ответника по исковото производство по ЗОПДНПИ да осуети конфискацията на незаконно придобито имущество, като се разпореди с освободените от обезпечителни мерки активи. Тази последица не може да не се е съзнавала от лицата, заявили частичния отказ от иск и искането за отмяна на обезпеченията. 

От датата на публичното огласяване на изложените факти и до настоящия момент главният прокурор Иван Гешев, действайки като ръководител на единната и централизирана прокуратура, не е инициирал или дал указания за извършване на действия по разследване, въпреки наличието на данни за престъпление, създаващо опасност за сериозно накърняване на имуществения интерес на държавата. 

Обръщам се към Вас с настояване за извършване на незабавна проверка на изложените факти, в изпълнение на задълженията Ви по закон за установяване на евентуално извършване на престъпление и привличане към отговорност на виновните лица. Считам и че, освен настоящият сигнал, публикациите в пресата са достатъчни за образуването на наказателно производство. 

Моля незабавно да предприемете и разследване дали главният прокурор с бездействието си  не е извършил престъпление."

 

Сигнал срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) подаде днес Христо Иванов до главния прокурор и специализираната прокуратура. Причината: отказът на КПКОНПИ да претендира над 356 милиона лева, за които твърдеше, че са незаконно придобити от източването на КТБ. Казусът е свързан с продадената официално днес БТК ("Виваком") за над 1 милиард евро.

През юли Софийският градски съд частично прекратява делото за конфискация срещу Цветан Василев по отношение на три от дружествата ответници "ИнтерВ инвестмънт Сарл”, "Вива Телеком България" ЕООД и "БТК" ЕАД. 

КПКОНПИ е изпратила на съда молба за отказ от тези претенции на 1 юли - на практика - на прага на финализирането на сделката с БТК. Сделката не би могла да се осъществи без вдигането на този запор.

Клуб Z се обърна към ръководената от Сотир Цацаров комисия, но оттам заявиха, че на този етап няма да дават изявления по темата.

В сигнала Иванов настоява да бъдат разследвани действията на членове на КПКОНПИ, заявили частичен отказ от иск и искане за вдигане на наложени обезпечителни мерки – запори върху акции на трите дружества. 

"Описаните факти дават основание за съществуването на обосновано предположение, че между КПКОНПИ и трети лица, които не са страна нито в наказателното производство (...), са възникнали правоотношения, по силата на които държавата се е отказала от своето право да получи дялове и акции или тяхната равностойност, без  законово основание и без насрещна престация" – се казва в сигнала.  

Иванов призовава да бъде проверено и дали с бездействието си главният прокурор не е извършил престъпление

"От датата на публичното огласяване на изложените факти и до настоящия момент главният прокурор Иван Гешев, действайки като ръководител на единната и централизирана прокуратура, не е инициирал или дал указания за извършване на действия по разследване, въпреки наличието на данни за престъпление, създаващо опасност за сериозно накърняване на имуществения интерес на държавата."

Отровното трио - щетата е 1 милиард

Паралелно с обявяването на внасянето на този сигнал от неформалната група "Отровното трио" - Николай Хаджигенов, Арман Бабикян и Велислав Минеков дадоха брифинг по същата тема. 

"От КПКОНПИ са вдигнали запора на акциите на "Виваком" по аферата "КТБ". Според нас става въпрос за лишаване на данъкоплатците от 1 милиард лева. На практика тази продажба не може да бъде осъществена без вдигане на запор и без съгласието на КПКОНПИ и синдиците на КТБ. Запорът на КПКОНПИ обезпечаваше финансовия интерес на всеки един български гражданин. Преди час излезе съобщение, че "Юнайтед груп" вече е собственик на "Виваком", заяви Хаджигенов, който е адвокат.

Ето пълния текст на сигнала на Христо Иванов:

"1.КПКОНПИ е предявила искове за отнемане на незаконно придобито имущество (акции и дялове от капитала) срещу  три  търговски дружества – „ИнтерВ инвестмънт Сарл” (Люксембург) за акции на стойност от 108 941 181.71 лв., „Вива Телеком България“ ЕООД за дялове на стойност 124 931 220.38 лв. и срещу „БТК“ ЕАД за отнемане на 43.264 % от капитала на „БТК НЕТ“ ЕООД. Правното основание за  отнемане на акции и дялове е чл. 66, ал.2 ЗОПДНПИ (отм.), което означава, че КПКОНПИ е заявила пред съда по гр. дело № 3406/2016 г. на СГС, че държавата е титуляр на субективното право да отнеме описаните акции и дялове, като незаконно придобито имущество от ответници по исковете. 

2.Публична информация е, че основание за завеждането на делото, образувано на основание  ЗОПДНПИ (отм.),  е внасянето в Специализирания наказателен съд (СпНС) на обвинителен акт срещу Цветан Василев и други лица за присвояване на 2.2 млрд. лева. През 2015 и 2016 г. КПКОНПИ бурно публично рекламира огромните си усилия и юридическите си постижения, направили възможно упражняване правото на държавата за конфискация на имуществото на свързаните с КТБ(н) активи на Цветан Василев и свързани с него лица. 

3. Публична е и информацията, че сделката за продажбата на БТК ЕАД е или сключена, или пред приключване, като вероятно БТК ЕАД е продадена или ще бъде продадена, или ще бъде сменен субектът, упражняващ контрол, срещу сумата от над 900 млн. евро. Вероятно сключването на сделката е направено под условие, че запорите върху акциите на БТК ЕАД ще бъдат вдигнати преди финализирането на сделката или преди плащането на цената.

4. Публична е информацията, че делото в СпНС за присвояването на 2.2 млрд. лева, собственост на КТБ (н) от Цветан Василев и другите подсъдими, не е завършило с влезли в сила присъди. Част от имуществото на КТБ (н) са и дяловете на трите компании, описани в т. 1.

5. В сайта на КПКОНПИ няма оповестена информация за сключено между КПКОНПИ и ответниците по гр.д. № 3406/2016 г. на СГС, … споразумение, по силата на което държавата да е получила в своя патримониум паричната равностойност на дяловете и акциите, обект на претенциите на държавата по това дело (изцяло или частично). Следователно дяловете и акциите на посочените три дружества, предмет на цитираното гражданско дело все още са собственост на ответниците по това дело. 

6. Описаните факти дават основание за съществуването на обосновано предположение, че между КПКОНПИ и трети лица, които не са страна нито в наказателното производство пред СпНС, нито по гр.д. № 3406/2016 г. по описа на СГС, са възникнали правоотношения, по силата на които държавата се е отказала от своето право да получи дялове и акции или тяхната равностойност, без  законово основание и без насрещна престация. 

Държавата би могла правомерно да се откаже от съдебната претенция за отнемане на имущество на стойност 356 млн. лева (според изтеклата в медиите информация) само при наличието на съдебни актове или конкретни разпоредителни действия на държавни органи, които гарантират правото й да получи претендираното имущество. Информация за такива актове няма. 

Осъществяваната в условията на пълна секретност операция на КПКОНПИ по отказ на държавата от нейни имуществени претенции на стойност 356 млн. лв. и вдигане на обезпечения, които гарантират изпълнението на съдебното решение, при постановяване на конфискация, поставя множество въпроси относно поведението на компетентните длъжностни лица и съобразяването му с държавния интерес, респ. ЗПКОНПИ и НК. 

В конкретния случай има основания да се счита, че са налице данни за извършване на неправомерно действие с имуществена претенция на държавата на огромна стойност. Това действие създава възможност на  ответника по исковото производство по ЗОПДНПИ да осуети конфискацията на незаконно придобито имущество, като се разпореди с освободените от обезпечителни мерки активи. Тази последица не може да не се е съзнавала от лицата, заявили частичния отказ от иск и искането за отмяна на обезпеченията. 

От датата на публичното огласяване на изложените факти и до настоящия момент главният прокурор Иван Гешев, действайки като ръководител на единната и централизирана прокуратура, не е инициирал или дал указания за извършване на действия по разследване, въпреки наличието на данни за престъпление, създаващо опасност за сериозно накърняване на имуществения интерес на държавата. 

Обръщам се към Вас с настояване за извършване на незабавна проверка на изложените факти, в изпълнение на задълженията Ви по закон за установяване на евентуално извършване на престъпление и привличане към отговорност на виновните лица. Считам и че, освен настоящият сигнал, публикациите в пресата са достатъчни за образуването на наказателно производство. 

Моля незабавно да предприемете и разследване дали главният прокурор с бездействието си  не е извършил престъпление."

Коментари

Хм...

Смислените действия бяха предприети още през 2002г., но реакции и резултати не последваха...
https://corruptionbg.com/files/Documents%20for%20the%20articles/BTK%20-%20EPIC%20SALES/PRILOJENIE_1.jpg

От Милен Велчев, първо продал БТК, а след това представляващ VTB в КТБ толкоз.

Корупцията...

"Приватизацията на БТК е емблематична в много отношения. Медиите често я определят като „вечната приватизация”, тъй като продажбата на българския телеком продължава при управлението на три правителства[1], а по-нататъшните препродажби на компанията, натоварени с повече от сериозен корупционен потенциал, започват веднага след приватизационната сделка през 2004 г. и не са приключили 13 години по-късно. ..."

Дълго, но поучително в "Епичните продажби на БТК" /corruptionbg.com/

Хм

"Пеевските медии" за отказания запор:
"На проведения търг в Лондон купувачът Спас Русев плати 330 милиона евро, а през настоящата година телекомът беше продаден от него на британската „Юнайтед груп“. Междувременно обаче синдиците на КТБ не стояха със скръстени ръце, а заведоха дело пред Софийски градски съд против офшорката на Василев V2 Investment, по което поискаха сумата от 125 милиона евро, които фараонът източи от банката през 2012г. Нещо повече, както те, така и КПКОНПИ ефективно успяха да наложат нужните запори, обезпечаващи вземането на държавата. Така след дълга съдебна битка, включително и пред лондонски съд (при която през годините Цветан Василев и Дмитрий Косарев правеха всичко възможно нито един лев да не постъпи в масата на несъстоятелността на КТБ), държавата удържа финалната победа и 125 милиона евро се озоваха в сметката на синдиците на КТБ. Оттам тези пари ще компенсират ощетените вложители в КТБ и Фонда за гарантиране на влоговете.

След като това се случи и дупката в КТБ, отворена от Василев, беше попълнена, аналогичната претенция на КПКОНПИ по делото за конфискация изгуби значение. В този смисъл отказът от иска в тази му част, която Василев и присъдружните му „протестъри“ Бабикян, Минеков и Хаджигенов сега се опитват да представят като „ощетяване“, всъщност е логичен и законосъобразен завършек на цялата сага около Виваком..."
Бойко е калинка Зависим's picture
Бойко е калинка...
Мутриционери

ДПС > ГЕРБ + БСП

Тоя Плешев и той като Тиквата е затънал в корупция и ще слушка докато му нарежда кукловода.

Въпросът е ние какво ще правим, защото преди да има избори трябва да се изчисти и ЦИК и един милион мъртви души, които превръщат БСП в нужното страшилище, а ГЕРБ в незаобиколимия фактор.

Не го забравяйте корупцията се защитава всеки ден. Същото е и с демокрацията, която в България е мъртва. Днес за плискане с чаша вода на провокаторка дошла от провинцията задържаха момче в ареста за 72часа.
godo1952's picture
godo1952
godo1952

Калин

Интересно, Прокопиев също има проблеми с прокуратурата, но Христо Иванов не е "мъцнал" дори по темата...
Що така бе ? Изглежда , че Прокопиев е като Преподобна Стойна !
Ами, че той Прокопиев също е бетонирал част от брега на черноморието, но Ристьо Бойкикев не акостира с байрак там !
Що така бе ?
Щото правите хората на глупаци ! Затова.

Гоше,

акостирай ти там и развей байряка, тролско чедо!

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията