Article_top

България е между страните в Европейския съюз, които най-бавно въвеждат европейските директиви в законодателството си.

Това личи от публикуван днес доклад на Европейската комисия за процедурите за нарушение срещу държавите членки през 2019 г.

Срещу България, Белгия, Гърция и Кипър има най-много производства за ненавременно транспониране, т. е. въвеждане в националното законодателство на новите европейски норми.

Най-малък брой такива процедури за нарушение са открити срещу Дания, Италия и Литва.

Докладът отбелязва някои от по-важните  процедури срещу България, като например стигналата до последната фаза (дело в Съда на ЕС в Люксембург) заради високите нива на азотен двуокис и на серен двуокис в атмосферния въздух. По същата причина Комисията води дела и срещу Италия и Испания, а Съдът потвърди правилността на действията на Комисията срещу Франция заради високите нива на азотния двуокис.

В него се посочва и че страната ни от 2008 г. е поддържала свой национален регистър за географските наименования на земеделските продукти и храните, противно на изключителния характер на европейския регистър.

България, заедно с Белгия, Германия, Ирландия, Унгария, Австрия и Словакия продължава да бъде обект на процедура за нарушение, защото не е въвела директива за достъпността на интернет за хората с увреждания.

От общо 797 нови процедури за нарушения, който Комисията е започнала през 2019 г. най много са срещу Кипър - 43, следван България и Гърция - с по 39.

На 31 декември 2019 г. срещу страната ни е имало общо 74 открити процедури на различни етапи. 35 от тях са за късно транспониране на директиви, 33 за неправилно транспониране и 6 за нарушения на регламенти и договори. В това отношение повече процедури имат само Испания и Гърция - по 85 и Италия - 77. Полша е имала същия брой процедури като България на цитираната дата. България води класацията в ЕС по брой на процедурите за закъсняло въвеждане на евродирективите - 35 в края на 2019 г.

Директивите изискват приемане на национално законодателство за прилагането им, докато регламентите имат пряко действие.

 
европейска комисия бгнес(1)

България е между страните в Европейския съюз, които най-бавно въвеждат европейските директиви в законодателството си.

Това личи от публикуван днес доклад на Европейската комисия за процедурите за нарушение срещу държавите членки през 2019 г.

Срещу България, Белгия, Гърция и Кипър има най-много производства за ненавременно транспониране, т. е. въвеждане в националното законодателство на новите европейски норми.

Най-малък брой такива процедури за нарушение са открити срещу Дания, Италия и Литва.

Докладът отбелязва някои от по-важните  процедури срещу България, като например стигналата до последната фаза (дело в Съда на ЕС в Люксембург) заради високите нива на азотен двуокис и на серен двуокис в атмосферния въздух. По същата причина Комисията води дела и срещу Италия и Испания, а Съдът потвърди правилността на действията на Комисията срещу Франция заради високите нива на азотния двуокис.

В него се посочва и че страната ни от 2008 г. е поддържала свой национален регистър за географските наименования на земеделските продукти и храните, противно на изключителния характер на европейския регистър.

България, заедно с Белгия, Германия, Ирландия, Унгария, Австрия и Словакия продължава да бъде обект на процедура за нарушение, защото не е въвела директива за достъпността на интернет за хората с увреждания.

От общо 797 нови процедури за нарушения, който Комисията е започнала през 2019 г. най много са срещу Кипър - 43, следван България и Гърция - с по 39.

На 31 декември 2019 г. срещу страната ни е имало общо 74 открити процедури на различни етапи. 35 от тях са за късно транспониране на директиви, 33 за неправилно транспониране и 6 за нарушения на регламенти и договори. В това отношение повече процедури имат само Испания и Гърция - по 85 и Италия - 77. Полша е имала същия брой процедури като България на цитираната дата. България води класацията в ЕС по брой на процедурите за закъсняло въвеждане на евродирективите - 35 в края на 2019 г.

Директивите изискват приемане на национално законодателство за прилагането им, докато регламентите имат пряко действие.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията