"Сграда, в която медиите са натикани в изолатор, би могла да бъде Партиен дом, но не и Народно събрание на една демократична държава."

Така Асоциацията на европейските журналисти - България коментира в позиция фактa, че и в новата сграда на парламента - бившият Партиен дом, журналистите са така изолирани от депутатите, че всякаква възможност за задаване на въпроси, в т.ч. неудобни, е овреме парирана.

Представителите на медиите бяха настанени днес на партерния етаж, под залата за пленарни заседания, като всеки подстъп до народното представителство е блокиран с турникети, през които се минава със специални карти. Така и в новата сграда вече се официализира практиката, въведена с пандемията от тази "на опашката на Коня" - медиите да нямат досег до депутатите.

С въвеждането на извънредното положение през март журналистите бяха поставени "в изолатор" - в една от залите на втория етаж. И в същото време, ако някой депутат искаше да сподели мисли - то той се качваше при представителите на медиите - в същата тази зала, в която те уж са отделени като превенция срещу COVID-19. Ако пък въпросите не му харесваха - можеше необезпокояван да си тръгне без възможност да бъде последван. За това репортери да не бродят из кулоарите се грижеха от администрацията на парламента, като се е случвало да има намеса и на служителите от Националната служба за охрана.

Ако в старата сграда изолацията бе оправдавана с извънредното положение, а после и с непрестанно удължаващата се извънредна епидемична обстановка, то в новата вече всичко е ясно - журналистите ще бъдат отделени за постоянно.

Така стигаме до изразената днес от АЕЖ позиция, в която се "настоява ръководството на Народното събрание да осигури адекватни условия за работа на представителите на медиите".

"В сряда, първия ден на новия политически сезон, журналистите, отразяващи работата на парламента, бяха изненадани, че за тях е отредено място в приземен етаж на бившия Партиен дом, където вече ще заседава Народното събрание. Репортерите са без достъп до останалата част на сградата, където влизането се осъществява с магнитни карти, с каквито разполагат само депутати и служители.

Подобно ограничение силно възпрепятства работата на медиите, които няма да имат пряк достъп до народните представители и ще бъдат в ситуация да предават единствено протоколни изказвания и съобщения", се казва в позицията.

От АЕЖ са категорични:

"В една парламентарна република е недопустимо парламентът да заседава на тъмно и представителите на народа да бъдат отделени от медиите. Това е и нарушение на конституционното право да се търси и получава информация."

От журналистическата асоциация са на мнение, че създадената организация за защита на здравето на работещите в парламента трябва да бъде такава, че да не нарушава правото на достъп до информация и прозрачността в работата на тази институция. От ключово значение е и дали има добри условия за работата на журналистите, дали работят климатична и отоплителна система, дали получават добър звук от пленарната зала, и дали е осигурен интернет и добри възможности за предаване на информация, което също е съществено за професионалните ангажименти на медиите допълват оттам.