Седмица след скандала с нахлуването на три държавни агенции в складова база на веригата "Хиполенд" и само няколко дни след като обеща да пуснe позиция по случая, Асоциацията на индустриалния капитал в България - една от най-големите работодателски организации в страната, изпълни заръката си и днес публикува официално становище. 

Тонът му е необичайно рязък и остър, а в текста се открояват признания като това, че държавата все по-често започва да използва "злокобни практики" в отношението си към бизнеса. Например - "Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес" и "Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание". Припомняме, че преди АИКБ тежки критики към действията на правителството отправиха и от БТПП и Съюза за модерна търговия. 

"Расте  усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните от медиите случаи, в т. ч. "Хиполенд", а и законопроекти като този за заграбване на "спящите акции" и чрез тях – заграбване на "будните предприятия", или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с непрецизни дефиниции всички в ситуация „винаги виновен“ и т.н., и т.н.", пишат от АИКБ. 

Бизнесът припомня, че дори "за незрящите в България" е ясно, че политическото напрежение нараства всеки ден. Пишат още, че преобладаващото мнение в страната е, че развитието на държавата през последните години не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията с другите страни в преход в ЕС се увеличава. АИКБ изрежда няколко основни такива "задържащи" фактори. 

Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и средния бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или, както е в мнозинството от случаите – изобщо не се изпълняват.

Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се използват политически за захранване на поредица от „обръчи“.

Корупцията се усеща повсеместно и всекидневно.

Електронното управлението закъснява отчайващо.

Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-предателски начин.

Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.

Работодателите коментират и незадоволителния размер на чуждите инвестиции през последните години, като намират пряка връзка между този лош икономически фактор и "липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план."

"Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната, така както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще", продължава декларацията. 

Накрая от АИКБ пишат, че намесата от страна на държавата чрез държавни и правоохранителни органи в бизнеса, и то само заради изразена свободна воля за политически избор, е престъпление, което следва да се разследва и наказва. 

"За пълнота следва да добавим – в България се съгласихме преди 30 години, че трябва да приключим с партийното строителство по месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма контролиран вот, както и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници. В предприятията се работи. Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи нямат място в предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица."

Припомняме, че през миналата седмица три отделни държавни структури започнаха проверки в склад на магазините "Хиполенд".

Те дойдоха буквално на следващия ден след като собственикът на веригата Мариан Колев "благодари" на МВР за това, че са напръскали 17-годишния му син с лютив спрей по време на големия протест от 2 септември и призова за продължаване на демонстрациите. По-късно Колев обяви, че вътрешният министър Христо Терзийски лично му заявил, че не е бил информиран за акцията. Два дни по-късно от репресия заради подкрепа на протестите се оплака и друг бизнесмен от Варна.

Ето и цялата позиция на АИКБ: 

И незрящите в България виждат как политическото напрежение в страната нараства с всеки ден. Преобладаващо е мнението, че развитието на България в последните години не се осъществява с необходимите темпове и дистанцията спрямо другите страни в преход в ЕС се увеличава. Основни вътрешни задържащи фактори са:

  • Проблемна бизнес среда, особено по отношение на малкия и среден бизнес, където се трудят близо ¾ от наетите и който създава над 2/3 от брутната добавена стойност. Мерките, съгласувани с правителството в рамките на тристранния диалог, или се изпълняват мудно и половинчато, или както е в мнозинството от случаите – изобщо не се изпълняват;
  • Недостатъчна прозрачност и контрол върху обществените поръчки. Усещането е, че те са лобистко-партизирани и се използват политически за захранване на поредица от „обръчи“;
  • Корупцията се усеща повсеместно и ежедневно;
  • Електронното управлението закъснява отчайващо;
  • Ключовите за всяко производство енергоносители се ценообразуват по непазарен, лобистки, национално-предателски начин;
  • Качеството на законодателството и законотворчеството е ниско, а приложението на законите е избирателно.

Списъкът може значително да се продължи, но най-обезпокоителното е, че все по-често в него се включват и нови злокобни практики:

  • Рекет през държавната машина с цел отнемане на бизнес;
  • Сплашване чрез законоохранителните структури с цел политическо послушание.

Расте  усещането за липса на правова държава и сигурност на частната собственост. Повод за това дават не само известните от медиите случаи, в т. ч. „Хиполенд“, а и законопроекти като този за заграбване на „спящите акции“ и чрез тях – заграбване на „будните предприятия“, или нововъведенията в Наредба Н-18, чрез които определени лица биха получили достъп в реално време (чрез информационните системи на предприятията) до ноу-хау, всички технологични и търговски тайни на частни предприятия, без никаква полза за фиска, съпроводено с огромни ненужни разходи за бизнеса, и поставяйки с непрецизни дефиниции всички в ситуация „винаги виновен“ и т.н., и т.н.

Това са причините за незадоволителния размер на инвестициите през последните години (потвърждава се и от данните на НСИ за разходите за придобиване на ДМА, както и от данните на БНБ за ПЧИ в България).  Връзката е пряка – липсата на върховенство на правото и сигурност за собствеността, лошото регулиране и корупцията водят до ниско равнище на инвестициите и оттам – до по-ниски ръстове на БВП и жизненото равнище и увеличаване на разликата (изоставане) спрямо другите бивши соцстрани. И в материален, и в духовен план.

Истината трябва да се каже на висок глас – при такива условия за работа значима част от българския бизнес напуска страната така, както направи и значима част от населението. Да, производствените разходи в ЕС и САЩ са по-високи, но законността е гарантирана. Така България отново губи – и данъци, и предприемачески талант, и бъдеще.

Бизнесът и всички негови представители, служители и работници имат равни и неотменими граждански права и отговорности, включително правото на протест и задължението за опазване на социалния мир. Каквато и да била намеса в бизнеса от страна на държавни и правоохранителни органи по повод свободната воля за политически избор и политическо действие на собственици или служители е престъпление, което следва да се разследва и наказва. За пълнота следва да добавим – в България се съгласихме преди 30 години, че трябва да приключим с партийното строителство по месторабота, което означава не само да няма партийни организации по месторабота, но и да няма контролиран вот, както и забрани за протести или принудително извеждане на протест на наетите работници. В предприятията се работи. Гражданско и партийно действие се прави извън предприятията, съответно държавните органи нямат място в предприятията по повод на политически изяви на свързани с тях лица.