Article_top

КПКОНПИ обжалва пред ВАС акта, с който бе осъдена да плати на бившия икономически министър, а сега кмет Трайчо Трайков 99 639 лв.

Както Клуб Z писа в началото на август, съдът му присъди тази сума заради мopaлнитe вpeди и пpoпycнaтитe пoлзи зapaди вoдeнoтo cpeщy Tpaйĸoв пpoизвoдcтвo зa ĸoнфлиĸт нa интepecи от предшественика на мега-звеното - КПУКИ (Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси).

Делото в Административния съд бе по Зaĸoнa зa oтгoвopнocттa нa дъpжaвaтa и общините за вреди (ЗОДОВ).

Трайков - освен разпознаваемо лице и кандидат-президент от бившия Реформаторски блок, а сега - от ДБ, е постоянен обект на интерес от прокуратурата, и съответно КПКОНПИ, която действа в синхрон с нея. Освен, че е съобвиняем с Иво Прокопиев по делото за продажба на дял от ЕВН, което чака втора инстанция, и споменатото производство за конфликт на интереси касае концесията на "Каолин". Както и факта, че заради производството на бившата комисия на фамозния Филип Златанов, Трайков не е могъл да заеме добре платена и престижна длъжност в ЕВН.

Днес от пресцентъра на комисията, ръководена от Сотир Цацаров съобщават няколко неща: че Трайков си е подал жалбата в последния ден преди изтичане на давността (което не е ясно какво правно значение има?, б.р.), че по онова време е действал отмененият вече Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и се прави правното съждение, че...

"... АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ."

Казва се, че невъзможността на Трайков да заеме тези длъжности произтича от закона, в чиито обхват попада като министър, а не от действията на бившата комисия "Златанов". И така тя не дължала обезщетение.

"КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на г-н Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков...", казват още от комисията на Цацаров.

Ето и пълното съобщение на КПКОНПИ:

По повод публикации в медиите за постановено решение на Административен съд София – град (АССГ), с което КПКОНПИ е осъдена да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди, както и по повод публични изявления на г-н Трайков в тази насока, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:

През месец август т.г. АССГ присъди обезщетение на Трайчо Трайков за претърпени неимуществени вреди и пропуснати ползи в резултат от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), с което е бил установен конфликт на интереси по отношение на Трайков във връзка с предоставянето на концесия на „Каолин“ АД. Производството по установяване на конфликта на интереси е водено през 2012 г. по сигнал на самия Трайков, след освобождаването му от поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2019 г., ден преди изтичането на петгодишния давностен срок за търсене на отговорност, г-н Трайков предяви иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ срещу КПКОНПИ, като правоприемник на КПУКИ. Решението на АССГ не е окончателно. В законоустановения срок КПКОНПИ внесе касационна жалба във Върховния административен съд (ВАС). 
В жалбата се посочва, че когато производството за установяване на конфликт на интереси е приключило, в сила са били разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ – отм./. Съгласно Глава Пета от действащия тогава закон, лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции. В тази връзка АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ.

Невъзможността на Трайчо Трайков да започне работа на визираните в иска му длъжности всъщност се дължи на забраната на закона, в чийто обхват той попада в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – министър. Решението на КПУКИ няма отношение към тези обстоятелства, поради което държавата, в лицето на Комисията, не следва да дължи обезщетение. И без такова решение и твърдяният отзвук от него, г-н Трайков не би могъл да започне работа в такива компании, защото законът му забранява това.

КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на г-н Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков. В този смисъл повишеният журналистическият интерес към него не е обусловен от публикуването на решението на КПУКИ на ведомствената интернет страница, а от заеманата висша публична длъжност от Трайков тогава - министър на икономиката, енергетиката и туризма.

 

КПКОНПИ обжалва пред ВАС акта, с който бе осъдена да плати на бившия икономически министър, а сега кмет Трайчо Трайков 99 639 лв.

Както Клуб Z писа в началото на август, съдът му присъди тази сума заради мopaлнитe вpeди и пpoпycнaтитe пoлзи зapaди вoдeнoтo cpeщy Tpaйĸoв пpoизвoдcтвo зa ĸoнфлиĸт нa интepecи от предшественика на мега-звеното - КПУКИ (Комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси).

Делото в Административния съд бе по Зaĸoнa зa oтгoвopнocттa нa дъpжaвaтa и общините за вреди (ЗОДОВ).

Трайков - освен разпознаваемо лице и кандидат-президент от бившия Реформаторски блок, а сега - от ДБ, е постоянен обект на интерес от прокуратурата, и съответно КПКОНПИ, която действа в синхрон с нея. Освен, че е съобвиняем с Иво Прокопиев по делото за продажба на дял от ЕВН, което чака втора инстанция, и споменатото производство за конфликт на интереси касае концесията на "Каолин". Както и факта, че заради производството на бившата комисия на фамозния Филип Златанов, Трайков не е могъл да заеме добре платена и престижна длъжност в ЕВН.

Днес от пресцентъра на комисията, ръководена от Сотир Цацаров съобщават няколко неща: че Трайков си е подал жалбата в последния ден преди изтичане на давността (което не е ясно какво правно значение има?, б.р.), че по онова време е действал отмененият вече Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и се прави правното съждение, че...

"... АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ."

Казва се, че невъзможността на Трайков да заеме тези длъжности произтича от закона, в чиито обхват попада като министър, а не от действията на бившата комисия "Златанов". И така тя не дължала обезщетение.

"КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на г-н Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков...", казват още от комисията на Цацаров.

Ето и пълното съобщение на КПКОНПИ:

По повод публикации в медиите за постановено решение на Административен съд София – град (АССГ), с което КПКОНПИ е осъдена да заплати на Трайчо Трайков обезщетение за понесени от него морални и материални вреди, както и по повод публични изявления на г-н Трайков в тази насока, Пресцентърът на Комисията предоставя следната информация:

През месец август т.г. АССГ присъди обезщетение на Трайчо Трайков за претърпени неимуществени вреди и пропуснати ползи в резултат от решение на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ), с което е бил установен конфликт на интереси по отношение на Трайков във връзка с предоставянето на концесия на „Каолин“ АД. Производството по установяване на конфликта на интереси е водено през 2012 г. по сигнал на самия Трайков, след освобождаването му от поста министър на икономиката, енергетиката и туризма.

През 2019 г., ден преди изтичането на петгодишния давностен срок за търсене на отговорност, г-н Трайков предяви иск по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/ срещу КПКОНПИ, като правоприемник на КПУКИ. Решението на АССГ не е окончателно. В законоустановения срок КПКОНПИ внесе касационна жалба във Върховния административен съд (ВАС). 
В жалбата се посочва, че когато производството за установяване на конфликт на интереси е приключило, в сила са били разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ – отм./. Съгласно Глава Пета от действащия тогава закон, лице, заемащо публична длъжност, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да сключва трудови или други договори с търговските дружества, по отношение на които е изпълнявало разпоредителни или контролни функции. В тази връзка АССГ необосновано е възприел твърденията на Трайков за пропуснати ползи – че не е могъл да заеме предложената му, според него, управленски позиции в международни компании /вкл. EVN AG, с дъщерно дружество EVN България/ вследствие на негативния отзвук от решението за установяване на конфликт на интереси на КПУКИ.

Невъзможността на Трайчо Трайков да започне работа на визираните в иска му длъжности всъщност се дължи на забраната на закона, в чийто обхват той попада в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – министър. Решението на КПУКИ няма отношение към тези обстоятелства, поради което държавата, в лицето на Комисията, не следва да дължи обезщетение. И без такова решение и твърдяният отзвук от него, г-н Трайков не би могъл да започне работа в такива компании, защото законът му забранява това.

КПКОНПИ е възразила и срещу твърденията на г-н Трайков за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в „душевни болки и страдания“ и „опетняване на доброто име“ заради широкото отразяване на случая в публичното пространство. Комисията е задължена по закон да публикува своите решения на официалната си интернет страница и това се прави по отношение на всички, вкл. и г-н Трайков. В този смисъл повишеният журналистическият интерес към него не е обусловен от публикуването на решението на КПУКИ на ведомствената интернет страница, а от заеманата висша публична длъжност от Трайков тогава - министър на икономиката, енергетиката и туризма.

Коментари

!!!

Законова забрана и съдебно присъдено обезщетение за нея....
На съда рейтинга му е прекалено висок. Сякаш съди "Батко и Братко" на Гоце, че и по-лошо.

защитаваш бухалката

на мафията? Не ти пожелавам да те удари. Но щом я защитаваш, няма страшно.

Още в древния рим

Плебеите са изкарвали пълно задочно обучение по Основи на Римското Право! Тази традиция е жива и до днес на нашата територия, където плебсът е най-грамотната по отношение на правото част от населението. По-грамотна дори и от бившия правосъден министър, как му беше името...
Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Милото Трайче!

Сега как ще финансира проджектите? С общинската заплата?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?