Проектът за изграждането на т.нар. газопровод "Балкански поток" ще бъде променен, след като заради строителните работи част от водата за Плевен се оказа замътена. Става дума за част от тръбата, която би трябвало да мине под река Вит край града. Инженерите обаче разбрали, че някъде по пътя тръбата попада в кухина и създава проблем, съобщи бТВ. 

Кухината обаче преминава в подземна река, която пък пълни един от източниците за питейна вода за Плевен. Един от италианските инженери по проекта, който работи на място, обяснил пред телевизията, че когато е установен проблемът, дейностите веднага са спрени и замърсяване не е причинено. 

"В един от водоизточниците, който подава вода за Плевен, при извършване на строителни работи - подземно сондиране - са засегнали водоносния хоризонт и се получава замътване на водата. Тази вода обаче не е постъпвала в мрежата. Взети са проби, прекратена е тази дейност на обекта и се чака техническо решение, друго решение", обяснява пук директорът на местното ВиК инж. Митко Спасов. 

Пробите наистина са доказали, че замърсяване на водата няма. Според експертите обаче продължаването на строителството на газопровода е невъзможно, защото при пробиването се използва бентонит (вид седиментна скала). Водата станала мътна и в близкото село Крушовица, поне според кмета на населеното място. 

В същото село обаче хората се оплакват и от пресъхване на кладенците в последния месец и открито правят връзка със строителството на тръбата. Специалиситена свой ред твърдят, че това няма как да има общо с газопровода. Причината била доста по-проста - сушата. 

Така, за да бъде изграден проектът, се налага временно да бъде преместено коритото на реката.