Article_top

Дълбоко пазената тайна за това какво, как, защо, колко се е горило в ТЕЦ "Бобов дол" най-сетне изплува на бял свят. Но след двегодишна съдебна битка. Днес екологичните организации "Грийнпийс" - България и "За Земята" получиха достъп до писмата, с които Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е разрешила на свързвания с Христо Ковачки ТЕЦ да изгори до 500 000 тона отпадъци с "експериментална цел" във въглищната централа. Любопитното в тази кореспонденция е, че дружеството първоначално е получило отказ, но не се предава и продължава да настоява. И така до 2018 г., когато отказът се превръща в зелена светлина.

Кореспонденцията между ръководството на ТЕЦ-а и МОСВ вижда бял свят след две съдебни решения, като министерството отказваше да предостави тази информация и прехвърляше за отговор към ръководството на дружеството. Оттам пък обявяваха, че става въпрос за търговска тайна. 

Писмото, подписано от заместник-министъра на околната среда Красимир Живков, който бе арестуван по-рано тази година, противоречи не само на българското, но и на европейското законодателство, тъй като надвишава 10 хиляди пъти максималния праг от 50 тона в рамките на година за изгаряне на алтернативно гориво с експериментална цел - посочват двете екологични организации след анализ на кореспонденцията.

Друго интересно наблюдение е, че институцията отказва провеждането на експериментално изгаряне в централата близо две години. Първото искане е от края на 2016 г., а първият отказ на МОСВ е от 2017 г. Въпреки това, ТЕЦ "Бобов дол" продължава да настоява и с назначаването на Нено Димов за министър на околната среда, усилията на централата се увенчават с успех -  в края на 2018 г. централата започва горенето на отпадъци.

Днес ТЕЦ "Бобов дол" сам се отказа от изгарянето - но след сериозен обществен натиск, множество проверки, временно спиране на работата и дори лична намеса от страна на главния прокурор.

Как обаче се стигна дотам:

През 2016 г. изпълнителният директор на дружеството инж. Емил Христов изпраща писмо до екоминистъра по това време, с което иска разрешение за пробни изпитания за изгаряне на неопасни отпадъци, заедно с основното гориво (въглища). Отпадъците, "необходими за изпитанията", ще бъдат осигурени от общинското предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци". А мотивът: ТЕЦ "Бобов дол" е в процес на реализиране на инвестиционно предложение за разширяване на производствените дейности, в т.ч. оползотворяване чрез изгаряне на отпадъци. 

Оттам се позовават на член от Закона за опазване на околната среда (чл. 117, ал.7), според който "инсталациите или частите от инсталации, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси, не са предмет на разпоредбите на тази глава" - т.е. касае издаването на комплексно разрешително.

Според МОСВ става въпрос за "съществена промяна" в работата на инсталацията и трябва да се издаде ново комплексно разрешително. Но от теца извъкват, че "процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенционални горива е вече доста познат", МОСВ е разрешило подобни експерименти и на площадките на други централи, отпадъците, които ще се горят не са опасни, а дневното им съотношение ще е 99,5% въглища и 0,5 на сто отпадъци. Следователно пробните изпитания нямало да доведат до нарушаване на условията по действащото комплексно разрешително или до неблагоприятни въздействия върху околната среда.

С това изложение от ТЕЦ-а искат от МОСВ да разреши експерименталното горене. Получават отказ. Следва дълга кореспонденция. От екоминистерството изтъкват, че в искането няма конкретика, както и че: "предоставената понастоящем обосновка не потвърждава наличието на (...) изследователска работа, разработки или изпитания на нови продукти и процеси".

Исканията на ТЕЦ "Бобов дол" се прехвърлят и през 2017 г., и през 2018 г., когато вече са адресирани до Нено Димов и екипа му. От писмо на зам.-министър Красимир Живков (понастоящем с обвинение покрай сагата "Бобокови"като участник в ОПГ) се вижда, че най-сетне те получават зелена светлина. В писмото се посочва следното:

"Независимо, че понастоящем процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенционални горива е сравнително добре познат и изучен, в действащото комплексно разрешително за централата не е разрешено приемането на отпадъци за оползотворяване, т.е. изграждането и експлоатацията на съоръженията не е съобразено с осъществяването на такава дейност. Поради това приемаме, че предлаганият процес е нов за инсталацията.

Предвид това, към планираните дейности в конкретната горивна инсталация може да бъде приложена разпоредбата по чл. 117, ал.7 от ЗООС, в съответствие, с която провеждането на експеримента е допустимо без предварително поставяне на специални условия в комплексното разрешително, по отношение на горивните съоръжения, които ще се използват".

С други думи, министерството вече приема, че ще се извършва изследователска работа, разработки или изпитания на нови продукти и процеси.

В плана за провеждане на самите изпитания, датиращ от месец по-късно, четем, че се планира изгарянето на общо количество от 500 000 тона за период от шест месеца. Ще се гори в инсталацията за производство на ел. енергия, а образуваните газове ще се пречистват. Подробно е описан самият процес на пречистване, дадена е заявка за контрол и анализ на вида на приеманите за горене отпадъци.

"С тайни писма, на "Бобов дол" и "Брикел" е позволено да изгарят по 500 000 тона отпадъци за половин година, което е 10 хиляди пъти повече от разрешеното в Европейската директива за емисиите от индустриални източници", посочиха екоорганизациите този март, когато сезираха Европейската комисия за изгарянето на отпадъци в България, като количеството се потвърждава от публикуваните днес документи.

Изгарянето на отпадъци във въглищните централи е основна опасност за здравето на всеки, който живее около централите. Емисиите от изгарянето на отпадъци може да съдържат тежки метали, диоксини и фурани, които присъстват в отпадъчните газове, вода или пепел. Включването на отпадъци като гориво е изобретателен начин да се намалят разходите на централите и да се заобиколят строгите закони за замърсяване, ако се използват само въглища. С изгарянето на отпадъци тецовете избягват инсталирането на скъпо оборудване за намаляване на замърсяването, но и да плащат за квоти за въглероден диоксид - категорични са природозащитниците.

Така стигаме до април тази година, когато от ТЕЦ "Бобов дол" обявиха, че сами се отказват от горенето на отпадъци и от инвестиционното си намерение, стоящо в основата на всичките им искания от 2016-а насам. Мотивирано бе с гражданските протести на местните жители заради задушливите миризми и "видимият" въздух.

Решението бе предшествано от ареста на директора на дружеството, множество проверки, спиране на мощности и отправеното лично от Гешев обвинение, че в теца продължава горенето при изтекло разрешително.

Миналия месец полиция и екоинспекция пак се озоваха на площадката - по прокурорско разпореждане и по сигнал, че горенето продължава. Но не откри нарушения.

Ключови думи
 

Дълбоко пазената тайна за това какво, как, защо, колко се е горило в ТЕЦ "Бобов дол" най-сетне изплува на бял свят. Но след двегодишна съдебна битка. Днес екологичните организации "Грийнпийс" - България и "За Земята" получиха достъп до писмата, с които Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е разрешила на свързвания с Христо Ковачки ТЕЦ да изгори до 500 000 тона отпадъци с "експериментална цел" във въглищната централа. Любопитното в тази кореспонденция е, че дружеството първоначално е получило отказ, но не се предава и продължава да настоява. И така до 2018 г., когато отказът се превръща в зелена светлина.

Кореспонденцията между ръководството на ТЕЦ-а и МОСВ вижда бял свят след две съдебни решения, като министерството отказваше да предостави тази информация и прехвърляше за отговор към ръководството на дружеството. Оттам пък обявяваха, че става въпрос за търговска тайна. 

Писмото, подписано от заместник-министъра на околната среда Красимир Живков, който бе арестуван по-рано тази година, противоречи не само на българското, но и на европейското законодателство, тъй като надвишава 10 хиляди пъти максималния праг от 50 тона в рамките на година за изгаряне на алтернативно гориво с експериментална цел - посочват двете екологични организации след анализ на кореспонденцията.

Друго интересно наблюдение е, че институцията отказва провеждането на експериментално изгаряне в централата близо две години. Първото искане е от края на 2016 г., а първият отказ на МОСВ е от 2017 г. Въпреки това, ТЕЦ "Бобов дол" продължава да настоява и с назначаването на Нено Димов за министър на околната среда, усилията на централата се увенчават с успех -  в края на 2018 г. централата започва горенето на отпадъци.

Днес ТЕЦ "Бобов дол" сам се отказа от изгарянето - но след сериозен обществен натиск, множество проверки, временно спиране на работата и дори лична намеса от страна на главния прокурор.

Как обаче се стигна дотам:

През 2016 г. изпълнителният директор на дружеството инж. Емил Христов изпраща писмо до екоминистъра по това време, с което иска разрешение за пробни изпитания за изгаряне на неопасни отпадъци, заедно с основното гориво (въглища). Отпадъците, "необходими за изпитанията", ще бъдат осигурени от общинското предприятие "Столично предприятие за третиране на отпадъци". А мотивът: ТЕЦ "Бобов дол" е в процес на реализиране на инвестиционно предложение за разширяване на производствените дейности, в т.ч. оползотворяване чрез изгаряне на отпадъци. 

Оттам се позовават на член от Закона за опазване на околната среда (чл. 117, ал.7), според който "инсталациите или частите от инсталации, използвани за изследователска работа, разработки и изпитания на нови продукти и процеси, не са предмет на разпоредбите на тази глава" - т.е. касае издаването на комплексно разрешително.

Според МОСВ става въпрос за "съществена промяна" в работата на инсталацията и трябва да се издаде ново комплексно разрешително. Но от теца извъкват, че "процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенционални горива е вече доста познат", МОСВ е разрешило подобни експерименти и на площадките на други централи, отпадъците, които ще се горят не са опасни, а дневното им съотношение ще е 99,5% въглища и 0,5 на сто отпадъци. Следователно пробните изпитания нямало да доведат до нарушаване на условията по действащото комплексно разрешително или до неблагоприятни въздействия върху околната среда.

С това изложение от ТЕЦ-а искат от МОСВ да разреши експерименталното горене. Получават отказ. Следва дълга кореспонденция. От екоминистерството изтъкват, че в искането няма конкретика, както и че: "предоставената понастоящем обосновка не потвърждава наличието на (...) изследователска работа, разработки или изпитания на нови продукти и процеси".

Исканията на ТЕЦ "Бобов дол" се прехвърлят и през 2017 г., и през 2018 г., когато вече са адресирани до Нено Димов и екипа му. От писмо на зам.-министър Красимир Живков (понастоящем с обвинение покрай сагата "Бобокови"като участник в ОПГ) се вижда, че най-сетне те получават зелена светлина. В писмото се посочва следното:

"Независимо, че понастоящем процесът на изгаряне на отпадъци съвместно с конвенционални горива е сравнително добре познат и изучен, в действащото комплексно разрешително за централата не е разрешено приемането на отпадъци за оползотворяване, т.е. изграждането и експлоатацията на съоръженията не е съобразено с осъществяването на такава дейност. Поради това приемаме, че предлаганият процес е нов за инсталацията.

Предвид това, към планираните дейности в конкретната горивна инсталация може да бъде приложена разпоредбата по чл. 117, ал.7 от ЗООС, в съответствие, с която провеждането на експеримента е допустимо без предварително поставяне на специални условия в комплексното разрешително, по отношение на горивните съоръжения, които ще се използват".

С други думи, министерството вече приема, че ще се извършва изследователска работа, разработки или изпитания на нови продукти и процеси.

В плана за провеждане на самите изпитания, датиращ от месец по-късно, четем, че се планира изгарянето на общо количество от 500 000 тона за период от шест месеца. Ще се гори в инсталацията за производство на ел. енергия, а образуваните газове ще се пречистват. Подробно е описан самият процес на пречистване, дадена е заявка за контрол и анализ на вида на приеманите за горене отпадъци.

"С тайни писма, на "Бобов дол" и "Брикел" е позволено да изгарят по 500 000 тона отпадъци за половин година, което е 10 хиляди пъти повече от разрешеното в Европейската директива за емисиите от индустриални източници", посочиха екоорганизациите този март, когато сезираха Европейската комисия за изгарянето на отпадъци в България, като количеството се потвърждава от публикуваните днес документи.

Изгарянето на отпадъци във въглищните централи е основна опасност за здравето на всеки, който живее около централите. Емисиите от изгарянето на отпадъци може да съдържат тежки метали, диоксини и фурани, които присъстват в отпадъчните газове, вода или пепел. Включването на отпадъци като гориво е изобретателен начин да се намалят разходите на централите и да се заобиколят строгите закони за замърсяване, ако се използват само въглища. С изгарянето на отпадъци тецовете избягват инсталирането на скъпо оборудване за намаляване на замърсяването, но и да плащат за квоти за въглероден диоксид - категорични са природозащитниците.

Така стигаме до април тази година, когато от ТЕЦ "Бобов дол" обявиха, че сами се отказват от горенето на отпадъци и от инвестиционното си намерение, стоящо в основата на всичките им искания от 2016-а насам. Мотивирано бе с гражданските протести на местните жители заради задушливите миризми и "видимият" въздух.

Решението бе предшествано от ареста на директора на дружеството, множество проверки, спиране на мощности и отправеното лично от Гешев обвинение, че в теца продължава горенето при изтекло разрешително.

Миналия месец полиция и екоинспекция пак се озоваха на площадката - по прокурорско разпореждане и по сигнал, че горенето продължава. Но не откри нарушения.

Коментари

Alishba Malik's picture
Alishba Malik
Pemebag257

Сега Google плаща 11570 до

Сега Google плаща 11570 до 12500 долара на месец за онлайн работа от вкъщи. Присъединих се към тази работа преди 2 месеца и спечелих $ 10588 през първия месец от тази работа. Мога да кажа, че животът ми се промени - напълно към по-добро! Вижте какво правя

====>>> Jobnews3.com/
Alishba Malik's picture
Alishba Malik
Pemebag257

Сега Google плаща 11570 до

Сега Google плаща 11570 до 12500 долара на месец за онлайн работа от вкъщи. Присъединих се към тази работа преди 2 месеца и спечелих $ 10588 през първия месец от тази работа. Мога да кажа, че животът ми се промени - напълно към по-добро! Вижте какво правя

====>>> Jobnews3.com/

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията