Article_top

Нетните преки инвестиции в страната за периода януари - август са се сринали с невероятните 63,5% спрямо данните за същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка, публикувани на сайта на институцията. Така продължава тенденцията от април - сумите постепенно да намаляват сериозно.

Номинално - за първите девет месеца, чуждите инвестиции в България се равняват на 365, 9 млн. евро или 0,6% от Брутния вътрешен продукт. За сравнение - през 2019 г., към този момент от годината, те са възлизали на над милиард лева, като намалението с 637 млн. евро надолу. 

Особено драматичен е бил месец август, когато потокът е отрицателен. Причината - мощно изтегляне на капитали от страната на стойност от близо 30 млн. евро.

И още - инвестициите в дялов капитал (бел. ред. - това са парични или апортни вноски на чуждестранните компании в капитала на български дружества или обикновени плащания за имоти) са отрицателни и възлизат на минус 894 млн. евро. Влошението е с над 400 млн. евро спрямо същия период на миналата година. 

На плюс, но със сериозна загуба спрямо 2019 г., са нетните потоци от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти - 0,01 млн. евро (за миналата година - 2,6 млн. евро).

Единственият показател, който запазва донякъде своята стойност е този на "реинвестираната печалба", според който данните са с положително салдо от 331 млн. евро, при положително от миналата година, равно на 346 млн. евро или загуба от само 15 млн. евро.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – август 2020 г. са от Нидерландия (407.2 млн. евро), Русия (119.6 млн. евро) и Унгария (107.2 млн. евро). 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина (тоест на български компании навън) за януари – август 2020 г. възлиза на 80.1 млн. евро (0.1% от БВП), при 278.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – август 2019 г. През август 2020 г. нетният поток възлиза на 5.5 млн. евро, при 49.3 млн. евро за август 2019 г. 

 

Нетните преки инвестиции в страната за периода януари - август са се сринали с невероятните 63,5% спрямо данните за същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка, публикувани на сайта на институцията. Така продължава тенденцията от април - сумите постепенно да намаляват сериозно.

Номинално - за първите девет месеца, чуждите инвестиции в България се равняват на 365, 9 млн. евро или 0,6% от Брутния вътрешен продукт. За сравнение - през 2019 г., към този момент от годината, те са възлизали на над милиард лева, като намалението с 637 млн. евро надолу. 

Особено драматичен е бил месец август, когато потокът е отрицателен. Причината - мощно изтегляне на капитали от страната на стойност от близо 30 млн. евро.

И още - инвестициите в дялов капитал (бел. ред. - това са парични или апортни вноски на чуждестранните компании в капитала на български дружества или обикновени плащания за имоти) са отрицателни и възлизат на минус 894 млн. евро. Влошението е с над 400 млн. евро спрямо същия период на миналата година. 

На плюс, но със сериозна загуба спрямо 2019 г., са нетните потоци от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти - 0,01 млн. евро (за миналата година - 2,6 млн. евро).

Единственият показател, който запазва донякъде своята стойност е този на "реинвестираната печалба", според който данните са с положително салдо от 331 млн. евро, при положително от миналата година, равно на 346 млн. евро или загуба от само 15 млн. евро.

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – август 2020 г. са от Нидерландия (407.2 млн. евро), Русия (119.6 млн. евро) и Унгария (107.2 млн. евро). 

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина (тоест на български компании навън) за януари – август 2020 г. възлиза на 80.1 млн. евро (0.1% от БВП), при 278.5 млн. евро (0.5% от БВП) за януари – август 2019 г. През август 2020 г. нетният поток възлиза на 5.5 млн. евро, при 49.3 млн. евро за август 2019 г. 

Коментари

Moni P's picture
Moni P
Moni

Инвестиции

Попаднах на интересна статия, може да я погледнете тук:

https://pomisli.bg/biznes/investicii/

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията