Article_top

Отровното трио и извънпарламентарни формации ще правят обща мрежа от доброволци, които да наблюдават предстоящите парламентарни избори. Съгласие за това бе постигнато на среща, инициирана от триото с основните извънпарламентарни политически сили, които според социологическите агенции имат шансове за участие в следващото Народно събрание. На поканата на Отровното трио се отзоваха представители на ПП "Има такъв народ" и Гражданска платформа "Изправи се.БГ".

Други идеи, по които има общо съгласие, са: 

- бързо и прозрачно публикуване на заверени препис-протоколи от всяка секция;

- съхраняване на данните на два независими и защитени сървъра;

- създаване на екипи от юристи, които да обслужват в рамките на целия ден постъпилите жалби на граждани.

Общо е било становището на участниците, че недоверието в способността на днешното управление да проведе почтени и честни избори изисква организирана гражданска съпротива. Предстои следваща работна среща, на която да се съгласуват още механизми за възпрепятстване на нарушенията и изкривяването на резултатите на предстоящите парламентарни избори. 

"Принципът, по който каним в момента, е този - основните извънпарламентарни сили, които са отчетени от социологическите агенции с потенциал да попаднат в Народното събрание", обясни Арман Бабикян пред БНР.

Засега от "Републиканци за България" на Цветан Цветанов не са включени в този формат.

"Не ги виждам още в изследванията", обясни Бабикян.

Сред поканените бе и "Демократична България", която обаче не се отзова. Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов разпространи публично своята позиция по темата. Основен акцент в нея е въвеждането на електронно дистанционно гласуване, както и администриране на изборите по електронен път с цел повече прозрачност.

Ето позицията на Христо Иванов:

В последните дни имаше няколко призива за координиране между различни заинтересовани страни на усилията за гарантиране на честността на изборния процес. За избягване на всякакъв съпътстващ политически “шум” предпочитам да отговоря писмено и публично и да бъда максимално конкретен, като представя пакета от мерки, по който вече действаме ние. Надявам се това да спомогне за фокусиране на усилията по същество. Отворени сме за взаимодействие по нашите долуизброени инициативи, както и да разгледаме други конкретни предложения в тази посока.

Мерките, с които ние се ангажираме и чиято реализация сме започнали, са следните:

1/ Разработваме публично достъпна електронна платформа, в която застъпниците на партии и наблюдатели от НПО могат по лесен начин да публикуват резултатите от протоколите на СИК, което ще даде възможност да се извърши паралелно преброяване. В процес на подготовка е мобилното приложение, което ще предостави тази възможност. Ще представим публично платформата и приложението, ще разпространим и обучително видео как се използват. Освен това имаме подготвен инструмент за мониторинг на качените от ЦИК протоколи в реално време с цел откриване на модификации.

2/ Ще предоставим експерти, които да участват в извършването на независим одит на машините за гласуване в първия момент, в които те бъдат доставени от ЦИК, както и ще дадем своята оценка на техническото задание на обществената поръчка за наемане/закупуване на машини. Имахме законодателни предложения относно този процес, наясно сме какво следва да се извърши и имаме експертизата да го направим.

3/ Започнали сме регистрация на застъпници за "Демократична България" по електронен път. Нашият кол център всекидневно се свързва с проявилите готовност да бъдат застъпници, отговаряме на въпросите им и идентифицираме техните възможности, така че да организираме ефективно логистиката и разпределението на доброволците в изборния ден в страната и в чужбина. Извършваме анализ на рисковите секции на база на предходни избори с цел ефективно насочване на застъпниците.

4/ Готови сме да предоставим нашите обучителни материали - видеа, инструкции и др., които ползваме за осъществяване на наблюдение върху изборния процес. Нашите екипи имат опит в тази дейност и с готовност ще разпространят своята експертиза за това как се следи протичането на изборния ден и как се отчитат резултатите на ниво СИК и РИК.

5/ Както е известно, ние имаме законопроекти за електронно гласуване от дистанция и гласуване по пощата (депозирани 2018 г. в НС), които не бяха разгледани от законодателя. Липсата на дистанционно гласуване затруднява изключително силно гласуването зад граница. Точно затова ще настояваме за тези избори да бъдат направени всички усилия процесът по организация на гласуването в чужбина да бъде много по-навременен и ефективен, за да се осигури възможност много повече наши сънародници да гласуват:

- Настояваме ЦИК и външно министерство максимално рано да започнат кампанията за уведомяване на сънародниците ни в чужбина за условията за разкриване на секции зад граница. Отчитайки сериозните трудности пред образуването на секции в чужбина, е наложително електронната форма за подаване на заявления за гласуване зад граница да бъде оповестена на сайта на ЦИК веднага след като бъдат одобрени изборните книжа, за да се осигури достатъчно време на избирателите в чужбина да се информират и да подадат заявления.  

- Нашите дипломатически представителства зад граница трябва активно да информират сънародниците ни за техните права и възможности за гласуване. Настояваме дипломатическите представителства да изпратят имейли на всички наши съграждани, с чиито контакти зад граница разполагат, за да им се предостави навреме информация как могат да подадат заявление по електронен път или по пощата, така че да могат да бъдат разкрити максимален брой секции в чужбина.

- Нашите организации зад граница участват активно в процеса на информиране и мобилизиране на сънародниците ни за образуване на секции в чужбина. Предвиждаме информационна кампания по нашите канали, каквато винаги сме провеждали, а именно осигуряване на възможност за проследяване по електронен път къде и колко са подадените заявления за гласуване в чужбина и информиране за сроковете и правата на избирателите зад граница.

6/ Традиционно активно информираме избирателите (чрез разработено от нас съдържание, подходящо за социалните мрежи) какви са възможностите за гласуване по настоящ адрес, какви са сроковете и формулярите, които следва да попълнят, за да реализират това свое право; как да проверят секцията, където ще гласуват; как студентите и учениците над 18 години могат да гласуват в населеното място, в което учат; как хора с увреждания могат гласуват с подвижна избирателна урна и други важни за повишаване на активността действия. Надяваме се към тези усилия да се присъединят и други от участниците в изборния процес, като информират активно избирателите за правата им и оказват натиск над институциите да предприемат действия за повишаване на избирателната активност в страната и зад граница.

7/ Предвиждаме да се включим в разяснителната кампания за гласуването с машини. Нашите екипи ще отговарят на въпроси на избирателите по телефон и електронно, ще демонстрират възможностите на този начин на гласуване посредством организиране на събития и онлайн активности. 

8/ Активно се противопоставяме на оказването на натиск върху избирателите и всички практики за купуване на гласове и корпоративен вот. Всеки един сигнал, който получим за такъв тип действия, изпращаме на правоохранителните органи и настояваме за разследване и оповестяване на резултатите. Никога не използваме такива способи и призоваваме всички участници в изборите да се ангажират публично, че ще противостоят на тези порочни практики.

9/ Прилагаме механизъм за своевременно подаване на жалби и сигнали за нарушения на правилата за предизборна агитация и за нарушения в изборния ден.

10/ Настояваме за открит, равнопоставен и честен предизборен диспут и гарантиране на повече безплатни формати в обществените медии, както и за осигуряване на такива в частните медии, така че да имаме информиран избор и висока активност, които да не са предопределени от парите за политическа реклама, която отделните участници могат да осигурят. Всяко платено съдържание в медиите трябва да бъде ясно маркирано.

11/ Призоваваме медиите при представяне на данни за електоралните нагласи да публикуват подробен паспорт на изследванията и да дават информация от кого са поръчани.

12/ Остро се противопоставяме на използването на езика на омразата в предизборната кампания и настояваме всички такива прояви да бъдат санкционирани. 

Това са ангажиментите, които поемаме, и ще се радваме към тях да се присъединят и други заинтересовани с цел постигане на честни и свободни избори. Отново, отворени сме за конкретни предложения за сътрудничество по тези мерки или по други смислени предложения.

 

Отровното трио и извънпарламентарни формации ще правят обща мрежа от доброволци, които да наблюдават предстоящите парламентарни избори. Съгласие за това бе постигнато на среща, инициирана от триото с основните извънпарламентарни политически сили, които според социологическите агенции имат шансове за участие в следващото Народно събрание. На поканата на Отровното трио се отзоваха представители на ПП "Има такъв народ" и Гражданска платформа "Изправи се.БГ".

Други идеи, по които има общо съгласие, са: 

- бързо и прозрачно публикуване на заверени препис-протоколи от всяка секция;

- съхраняване на данните на два независими и защитени сървъра;

- създаване на екипи от юристи, които да обслужват в рамките на целия ден постъпилите жалби на граждани.

Общо е било становището на участниците, че недоверието в способността на днешното управление да проведе почтени и честни избори изисква организирана гражданска съпротива. Предстои следваща работна среща, на която да се съгласуват още механизми за възпрепятстване на нарушенията и изкривяването на резултатите на предстоящите парламентарни избори. 

"Принципът, по който каним в момента, е този - основните извънпарламентарни сили, които са отчетени от социологическите агенции с потенциал да попаднат в Народното събрание", обясни Арман Бабикян пред БНР.

Засега от "Републиканци за България" на Цветан Цветанов не са включени в този формат.

"Не ги виждам още в изследванията", обясни Бабикян.

Сред поканените бе и "Демократична България", която обаче не се отзова. Съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов разпространи публично своята позиция по темата. Основен акцент в нея е въвеждането на електронно дистанционно гласуване, както и администриране на изборите по електронен път с цел повече прозрачност.

Ето позицията на Христо Иванов:

В последните дни имаше няколко призива за координиране между различни заинтересовани страни на усилията за гарантиране на честността на изборния процес. За избягване на всякакъв съпътстващ политически “шум” предпочитам да отговоря писмено и публично и да бъда максимално конкретен, като представя пакета от мерки, по който вече действаме ние. Надявам се това да спомогне за фокусиране на усилията по същество. Отворени сме за взаимодействие по нашите долуизброени инициативи, както и да разгледаме други конкретни предложения в тази посока.

Мерките, с които ние се ангажираме и чиято реализация сме започнали, са следните:

1/ Разработваме публично достъпна електронна платформа, в която застъпниците на партии и наблюдатели от НПО могат по лесен начин да публикуват резултатите от протоколите на СИК, което ще даде възможност да се извърши паралелно преброяване. В процес на подготовка е мобилното приложение, което ще предостави тази възможност. Ще представим публично платформата и приложението, ще разпространим и обучително видео как се използват. Освен това имаме подготвен инструмент за мониторинг на качените от ЦИК протоколи в реално време с цел откриване на модификации.

2/ Ще предоставим експерти, които да участват в извършването на независим одит на машините за гласуване в първия момент, в които те бъдат доставени от ЦИК, както и ще дадем своята оценка на техническото задание на обществената поръчка за наемане/закупуване на машини. Имахме законодателни предложения относно този процес, наясно сме какво следва да се извърши и имаме експертизата да го направим.

3/ Започнали сме регистрация на застъпници за "Демократична България" по електронен път. Нашият кол център всекидневно се свързва с проявилите готовност да бъдат застъпници, отговаряме на въпросите им и идентифицираме техните възможности, така че да организираме ефективно логистиката и разпределението на доброволците в изборния ден в страната и в чужбина. Извършваме анализ на рисковите секции на база на предходни избори с цел ефективно насочване на застъпниците.

4/ Готови сме да предоставим нашите обучителни материали - видеа, инструкции и др., които ползваме за осъществяване на наблюдение върху изборния процес. Нашите екипи имат опит в тази дейност и с готовност ще разпространят своята експертиза за това как се следи протичането на изборния ден и как се отчитат резултатите на ниво СИК и РИК.

5/ Както е известно, ние имаме законопроекти за електронно гласуване от дистанция и гласуване по пощата (депозирани 2018 г. в НС), които не бяха разгледани от законодателя. Липсата на дистанционно гласуване затруднява изключително силно гласуването зад граница. Точно затова ще настояваме за тези избори да бъдат направени всички усилия процесът по организация на гласуването в чужбина да бъде много по-навременен и ефективен, за да се осигури възможност много повече наши сънародници да гласуват:

- Настояваме ЦИК и външно министерство максимално рано да започнат кампанията за уведомяване на сънародниците ни в чужбина за условията за разкриване на секции зад граница. Отчитайки сериозните трудности пред образуването на секции в чужбина, е наложително електронната форма за подаване на заявления за гласуване зад граница да бъде оповестена на сайта на ЦИК веднага след като бъдат одобрени изборните книжа, за да се осигури достатъчно време на избирателите в чужбина да се информират и да подадат заявления.  

- Нашите дипломатически представителства зад граница трябва активно да информират сънародниците ни за техните права и възможности за гласуване. Настояваме дипломатическите представителства да изпратят имейли на всички наши съграждани, с чиито контакти зад граница разполагат, за да им се предостави навреме информация как могат да подадат заявление по електронен път или по пощата, така че да могат да бъдат разкрити максимален брой секции в чужбина.

- Нашите организации зад граница участват активно в процеса на информиране и мобилизиране на сънародниците ни за образуване на секции в чужбина. Предвиждаме информационна кампания по нашите канали, каквато винаги сме провеждали, а именно осигуряване на възможност за проследяване по електронен път къде и колко са подадените заявления за гласуване в чужбина и информиране за сроковете и правата на избирателите зад граница.

6/ Традиционно активно информираме избирателите (чрез разработено от нас съдържание, подходящо за социалните мрежи) какви са възможностите за гласуване по настоящ адрес, какви са сроковете и формулярите, които следва да попълнят, за да реализират това свое право; как да проверят секцията, където ще гласуват; как студентите и учениците над 18 години могат да гласуват в населеното място, в което учат; как хора с увреждания могат гласуват с подвижна избирателна урна и други важни за повишаване на активността действия. Надяваме се към тези усилия да се присъединят и други от участниците в изборния процес, като информират активно избирателите за правата им и оказват натиск над институциите да предприемат действия за повишаване на избирателната активност в страната и зад граница.

7/ Предвиждаме да се включим в разяснителната кампания за гласуването с машини. Нашите екипи ще отговарят на въпроси на избирателите по телефон и електронно, ще демонстрират възможностите на този начин на гласуване посредством организиране на събития и онлайн активности. 

8/ Активно се противопоставяме на оказването на натиск върху избирателите и всички практики за купуване на гласове и корпоративен вот. Всеки един сигнал, който получим за такъв тип действия, изпращаме на правоохранителните органи и настояваме за разследване и оповестяване на резултатите. Никога не използваме такива способи и призоваваме всички участници в изборите да се ангажират публично, че ще противостоят на тези порочни практики.

9/ Прилагаме механизъм за своевременно подаване на жалби и сигнали за нарушения на правилата за предизборна агитация и за нарушения в изборния ден.

10/ Настояваме за открит, равнопоставен и честен предизборен диспут и гарантиране на повече безплатни формати в обществените медии, както и за осигуряване на такива в частните медии, така че да имаме информиран избор и висока активност, които да не са предопределени от парите за политическа реклама, която отделните участници могат да осигурят. Всяко платено съдържание в медиите трябва да бъде ясно маркирано.

11/ Призоваваме медиите при представяне на данни за електоралните нагласи да публикуват подробен паспорт на изследванията и да дават информация от кого са поръчани.

12/ Остро се противопоставяме на използването на езика на омразата в предизборната кампания и настояваме всички такива прояви да бъдат санкционирани. 

Това са ангажиментите, които поемаме, и ще се радваме към тях да се присъединят и други заинтересовани с цел постигане на честни и свободни избори. Отново, отворени сме за конкретни предложения за сътрудничество по тези мерки или по други смислени предложения.

Коментари

Buba Mara's picture
Buba Mara
bubamara

Охо! Вече търсим оправдания

По-важното е КОЛКО застъпници и наблюдатели ще имате ИЗВЪН София ... Иначе "платформите" и "инструментите" водят до поредното хващане за палците.
Иван Панов's picture
Иван Панов
Ванко Американчето

Ха ха

Големи смешници тия.
Nikolay Simov's picture
Nikolay Simov
NikoSimov

Ох микс от Триото, Славчо, ДБ

Ох микс от Триото, Славчо, ДБ, Майчето, Цветанчо в парламента - това и в най-забавните и комични сънища не ми се е явявало :)
Danail Rumenov's picture
Danail Rumenov
Danail R

ДБ искат да предпиремат уж

ДБ искат да предпиремат уж мерки по тяхно усмотрение, което единствено може да породи подозрения във всички други заинтересовани страни.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията