Article_top

Българските ученици знаят езици, но имат най-малко уважение към хората от други култури.

Това сочат данните от изследване на PISA, проведено през 2018 г. и представено на 21 и 22 октомври 2020 в Сингапур. В него се проучва способността на учениците да се справят във взаимосвързан свят, изграден от различни общества, в който са важни познанието и толерантността към другите култури.

Учениците в Албания, Австралия, Канада, Ирландия, Южна Корея, Нова Зеландия, Шотландия, Испания и Тайван са с най-високи проценти на позитивно отношение към имигрантите, сочат данните.

Най-слаби са положителните настроения към имигрантите в България, Унгария, Латвия, Полша, Саудитска Арабия, Словакия и Турция.

Най-високият процент на правилни отговори на конгитивния тест за способностите на учениците да разбират и уважават гледната точка на различните от тях е в Канада, следват Хърватия, Хонконг, Южна Корея, Шотландия, Сингапур, Испания и Тайван. Най-малък е процентът на верни отговори в Албания, Бруней, Индонезия, Казахстан, Мароко, Панама, Филипините и Тайланд. 

В 28 от 65-те държави, които участват в изследването, момчетата показват по-добри когнитивни адаптивностти (способността да се адаптират към нови ситуации. В теста те отговарят на теми като "Мога да се справя с необичайни ситуации", "Мога да променям поведението си, за да се справя с нова ситуация", "Мога лесно да се адаптирам към нова култура" и т. н.) от момичетата. Най-големите разлики в полза на момчетата са в Коста Рика, Франция, Гърция, Исландия, Корея и Шотландия. Само в шест от страните момичетата превъзхождат момчетата - Баку (Азербайджан), Босна и Херцеговина, България, Йордания, Литва и Обединените арабски емирства. 

По други показатели като ученето за други култури и способност да се разбира различната перспектива момичетата като цяло се справят по-добре. Навсякъде (с изключение на Доминиканската република) момичетата са по-склонни да изслушват и да се съобразяват с различно мнение. Но по този показател България (също и Албания, Сърбия, Хърватия, Косово и ОАЕ) е посочена сред страните, където преднината на момичетата пред момчетата е много голяма.

От доклада на организацията става ясно, че българските ученици не са добре запознати с глобалните проблеми и не са много ефективни в намирането на идеи за справянето с тези проблеми.

България изглежда добре, ако се съди по дела (почти 70,7%) на деца от групата, обект на световното изследване, владеещи поне един език извън този, който се говори вкъщи. Цели 95,3% от 15-годишните в България учат два или повече чужди езика в училище, а почти 45% казват, че са се срещали в училище с хора от други страни.

Средно в изследваните страни 50 на сто от учениците отговарят, че учат два или повече езика в училище. 38 на сто отговарят, че учат един чужд език, само 12 на сто не учат чужд език. В 42 от страните над 90 на сто от учениците отговарят, че учат поне един език в училище.

Масов проблем по света е, че сред учениците има сериозно поляризиране на убежденията. За България например е посочено, че това е особено ярко изразено сред учениците от по-слаби социални групи и сред тези с по-добро положение. България е сред държавите, в които има отчетливо значение материалното и общественото положение на семейството, от което идва детето.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е тест, който оценява функционалната грамотност на учениците по света, както и умението им да прилагат знанията в практиката. Тестът е въведен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той се провежда по веднъж на три години сред ученици на 15-годишна възраст.

Ключови думи
 

Българските ученици знаят езици, но имат най-малко уважение към хората от други култури.

Това сочат данните от изследване на PISA, проведено през 2018 г. и представено на 21 и 22 октомври 2020 в Сингапур. В него се проучва способността на учениците да се справят във взаимосвързан свят, изграден от различни общества, в който са важни познанието и толерантността към другите култури.

Учениците в Албания, Австралия, Канада, Ирландия, Южна Корея, Нова Зеландия, Шотландия, Испания и Тайван са с най-високи проценти на позитивно отношение към имигрантите, сочат данните.

Най-слаби са положителните настроения към имигрантите в България, Унгария, Латвия, Полша, Саудитска Арабия, Словакия и Турция.

Най-високият процент на правилни отговори на конгитивния тест за способностите на учениците да разбират и уважават гледната точка на различните от тях е в Канада, следват Хърватия, Хонконг, Южна Корея, Шотландия, Сингапур, Испания и Тайван. Най-малък е процентът на верни отговори в Албания, Бруней, Индонезия, Казахстан, Мароко, Панама, Филипините и Тайланд. 

В 28 от 65-те държави, които участват в изследването, момчетата показват по-добри когнитивни адаптивностти (способността да се адаптират към нови ситуации. В теста те отговарят на теми като "Мога да се справя с необичайни ситуации", "Мога да променям поведението си, за да се справя с нова ситуация", "Мога лесно да се адаптирам към нова култура" и т. н.) от момичетата. Най-големите разлики в полза на момчетата са в Коста Рика, Франция, Гърция, Исландия, Корея и Шотландия. Само в шест от страните момичетата превъзхождат момчетата - Баку (Азербайджан), Босна и Херцеговина, България, Йордания, Литва и Обединените арабски емирства. 

По други показатели като ученето за други култури и способност да се разбира различната перспектива момичетата като цяло се справят по-добре. Навсякъде (с изключение на Доминиканската република) момичетата са по-склонни да изслушват и да се съобразяват с различно мнение. Но по този показател България (също и Албания, Сърбия, Хърватия, Косово и ОАЕ) е посочена сред страните, където преднината на момичетата пред момчетата е много голяма.

От доклада на организацията става ясно, че българските ученици не са добре запознати с глобалните проблеми и не са много ефективни в намирането на идеи за справянето с тези проблеми.

България изглежда добре, ако се съди по дела (почти 70,7%) на деца от групата, обект на световното изследване, владеещи поне един език извън този, който се говори вкъщи. Цели 95,3% от 15-годишните в България учат два или повече чужди езика в училище, а почти 45% казват, че са се срещали в училище с хора от други страни.

Средно в изследваните страни 50 на сто от учениците отговарят, че учат два или повече езика в училище. 38 на сто отговарят, че учат един чужд език, само 12 на сто не учат чужд език. В 42 от страните над 90 на сто от учениците отговарят, че учат поне един език в училище.

Масов проблем по света е, че сред учениците има сериозно поляризиране на убежденията. За България например е посочено, че това е особено ярко изразено сред учениците от по-слаби социални групи и сред тези с по-добро положение. България е сред държавите, в които има отчетливо значение материалното и общественото положение на семейството, от което идва детето.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е тест, който оценява функционалната грамотност на учениците по света, както и умението им да прилагат знанията в практиката. Тестът е въведен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Той се провежда по веднъж на три години сред ученици на 15-годишна възраст.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията