Article_top

Потребителите в ЕС трябва да се ползват с „право на поправка“ и повишена безопасност на продуктите.

Това се казва в резолюция за устойчив единен пазар, приета през седмицата от Комисията по вътрешен пазар в Европарламента. Документът бе одобрен с 20 гласа „за“, 2 „против“ и 23 „въздържал се“.

Евродепутатите призовават Еврокомисията да осигури на потребителите „право на поправка“, като създаде условия тя да бъде по-систематична, икономически ефективна и потребителите да имат по-голям стимул за ремонт, а не за подмяна на стоки.

Те също така настояват ЕК да обмисли въвеждането на обозначение на продуктите и услугите според очакваната продължителност на експлоатацията им. Това може да стане например чрез създаване на брояч за употребата при определени категории стоки с цел да се улесни тяхната повторна употреба. Така ще бъдат подкрепени пазарите на стоки втора ръка и ще бъде насърчено въвеждането на по-устойчиви производствени практики. За да се намалят електронните отпадъци, евродепутатите отново настояват за налагането на обвързващи правила за общи зарядни устройства.

Според парламентарната комисия трябва да се обмислят ограничителни мерки за справяне с неправомерните търговски практики, изразяващи се в умишлено скъсяване на жизнения цикъл на даден продукт или пречки пред поправянето му. Коригиращите актуализации на софтуера за определени цифрови устройства трябва да продължат през целия им очакван живот и да не ограничават техните експлоатационни качества.

Проучване на Евробарометър установи, че 77 на сто от гражданите на ЕС предпочитат да поправят своите устройства, вместо да ги сменят, а 79% смятат, че производителите трябва да бъдат задължени да улесняват поправката на цифрови устройства или замяната на отделните им части.

Промени - от рекламата до управлението на отпадъците

Депутатите призовават за по-устойчиви обществени поръчки, както и за отговорни маркетинг и реклама, насърчаващи устойчивия бизнес и потребителския избор. Това трябва да включва ясни насоки за продукти, за които се твърди, че са екологични, подпомогнати от допълнително сертифициране на екомаркировката.

Докладът е изготвен от френския „зелен“ евродепутат Давид Корман. Той предлага и въвеждането на нови правила за управление на отпадъците, включително премахване на законовите пречки, каквито предотвратяват поправката, препродажбата и повторната употреба на стоките. Това ще подпомогне и пазара на вторични суровини.

Гласуването в пленарна зала на доклада се очаква да се проведе през ноември.

 

Потребителите в ЕС трябва да се ползват с „право на поправка“ и повишена безопасност на продуктите.

Това се казва в резолюция за устойчив единен пазар, приета през седмицата от Комисията по вътрешен пазар в Европарламента. Документът бе одобрен с 20 гласа „за“, 2 „против“ и 23 „въздържал се“.

Евродепутатите призовават Еврокомисията да осигури на потребителите „право на поправка“, като създаде условия тя да бъде по-систематична, икономически ефективна и потребителите да имат по-голям стимул за ремонт, а не за подмяна на стоки.

Те също така настояват ЕК да обмисли въвеждането на обозначение на продуктите и услугите според очакваната продължителност на експлоатацията им. Това може да стане например чрез създаване на брояч за употребата при определени категории стоки с цел да се улесни тяхната повторна употреба. Така ще бъдат подкрепени пазарите на стоки втора ръка и ще бъде насърчено въвеждането на по-устойчиви производствени практики. За да се намалят електронните отпадъци, евродепутатите отново настояват за налагането на обвързващи правила за общи зарядни устройства.

Според парламентарната комисия трябва да се обмислят ограничителни мерки за справяне с неправомерните търговски практики, изразяващи се в умишлено скъсяване на жизнения цикъл на даден продукт или пречки пред поправянето му. Коригиращите актуализации на софтуера за определени цифрови устройства трябва да продължат през целия им очакван живот и да не ограничават техните експлоатационни качества.

Проучване на Евробарометър установи, че 77 на сто от гражданите на ЕС предпочитат да поправят своите устройства, вместо да ги сменят, а 79% смятат, че производителите трябва да бъдат задължени да улесняват поправката на цифрови устройства или замяната на отделните им части.

Промени - от рекламата до управлението на отпадъците

Депутатите призовават за по-устойчиви обществени поръчки, както и за отговорни маркетинг и реклама, насърчаващи устойчивия бизнес и потребителския избор. Това трябва да включва ясни насоки за продукти, за които се твърди, че са екологични, подпомогнати от допълнително сертифициране на екомаркировката.

Докладът е изготвен от френския „зелен“ евродепутат Давид Корман. Той предлага и въвеждането на нови правила за управление на отпадъците, включително премахване на законовите пречки, каквито предотвратяват поправката, препродажбата и повторната употреба на стоките. Това ще подпомогне и пазара на вторични суровини.

Гласуването в пленарна зала на доклада се очаква да се проведе през ноември.

Коментари

Малка стъпка напред и нагоре

Не мога да не подкрепя такава инициатива. Крайно време е моделът "еднократна употреба" да бъде сведен до минимум.

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията