Article_top

Около 70 на сто от учителите в гимназията и прогимназията искат преминаване към дистанционно обучение.

Това сочи проучване на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", направено в рамките на четири дни сред 6100 педагози, обяви председателят на синдиката д-р Юлиян Петров в страницата си във фейсбук.

"71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото вече дистанционно обучение в гимназиален етап, а 65,8% биха подкрепили започването на дистанционна организация в прогимназията от 3 ноември 2020 г.", посочват от синдиката.

Раздвоени са обаче преподавателите по отношение на началния етап на обучение - 53,1% срещу 46,9% смятат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение.

Подобен е резултатът срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим.

69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

Училище за политически цели

"Високият процент на желание за преминаване в електронен режим от разстояние за гимназиален и прогимназиален етап е разбираем по няколко причини", посочва още д-р Петров. И споделя основната: "насаждане на мнението колко опасни са образователните институции и че именно там са инкубаторите на заразата COVID-19". "Българското училище е възможно най-безопасната среда", подчертва той, като допълва, че обратното се насажда "упорито" и се "използва с политически цели".

Д-р Петров посочва и за проблеми в комуникацията със здравните власти:

"Не се оправдаха обещанията на здравния министър г-н (Костадин) Ангелов, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ. Вероятно има забрана на министъра на здравеопазването регионалните инспекции да издават заповеди за тестове на учители и ученици, а ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство от РЗИ не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране."

Бърнаут

В момента 671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат учителите, които са в карантина заради позитивен тест на член от семейството. Нито случаите, когато детето на учителя е карантинирано поради карантиниран клас или група в детска градина - посочва още председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". По думите му това води до т.нар. бърнаут (прегаряне) на педагогическия персонал:

"Натоварването на българските учители поради това, че те изпълняват вътрешно заместване на болни отсъстващи свои колеги, води до увеличаване на бърнаут ефекта до критичните 70%. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта."

Ето какво описва председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа":

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проучи мнението на българските учители относно евентуално преминаване на образователната система в обучение в електронна среда от разстояние.

71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото вече дистанционно обучение в гимназиален етап, а 65,8% биха подкрепили започването на дистанционна организация в прогимназията от 3.11.2020 г.

Анкетата е направена сред 6100 педагогически специалисти в рамките на четири дни. Високият процент на желание за преминаване в електронен режим от разстояние за гимназиален и прогимназиален етап е разбираем по няколко причини.

Българското училище е възможно най-безопасната среда, но упорито се използва с политически цели, да се насади мнението колко опасни са образователните институции и че именно там са инкубаторите на заразата COVID-19. Това, разбира се, е нито отговорно, нито в интерес на децата и учениците, но това демонстрира липсата на гражданско образование и мислене у българския политически елит.

Именно затова 71,2% от респондентите учители смятат, че образователните институции крият опасност от зараза.

Разбира се, това не отговаря на истината, както и не се оправдаха обещанията на здравния министър г-н Ангелов, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ.

Вероятно има забрана на министъра на здравеопазването регионалните инспекции да издават заповеди за тестове на учители и ученици, а ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство РЗИ-тата не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране.

В момента 671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат учителите, които са в карантина заради позитивен тест на член от семейството или в случаите, когато детето на учителя е карантинирано поради карантиниран клас или група в детска градина.

В горецитирания брой учители не влизат и тези, които са болни от други болести. Някои учители вече ползват отпуск поради агресивната кампания на националния щаб, че ни чака нов апокалипсис. Във връзка с казаното дотук ръководствата на образователните институции са в огромно затруднения да осигурят замествания дори и при 10% болни учители, затова дистанционният режим е единственият изход.

По отношение на начален етап 53,1% срещу 46,9% смятат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение. Този отговор се базира на относителната консолидация на класовете в начален етап.

Подобен е резултатът 56,5% срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим.

69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

Разбира се, присъственото обучение в начален етап и предучилищна възраст не може да замести социализацията и възпитанието, но за да продължи да работи образователната система, са необходими финансови ресурси и банка с учители или студенти, които да заместват. Това засега не е в наличност.

Натоварването на българските учители поради това, че те изпълняват вътрешно заместване на болни отсъстващи свои колеги, води до увеличаване на бърнаут ефекта до критичните 70%. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта.

Остават проблемите с липса на дигитални средства и дигиталните ресурси за работа на педагозите в електронна среда. МОН в момента предоставя средства за лаптопи за малко над 2% от българските учители.

Синдикат „Образование“ пледира да се пазят животът и здравето на българските учители и да спрат да се пренатоварват при сегашния непланиран режим на организация на образователната система.

 

Ключови думи
 

Около 70 на сто от учителите в гимназията и прогимназията искат преминаване към дистанционно обучение.

Това сочи проучване на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", направено в рамките на четири дни сред 6100 педагози, обяви председателят на синдиката д-р Юлиян Петров в страницата си във фейсбук.

"71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото вече дистанционно обучение в гимназиален етап, а 65,8% биха подкрепили започването на дистанционна организация в прогимназията от 3 ноември 2020 г.", посочват от синдиката.

Раздвоени са обаче преподавателите по отношение на началния етап на обучение - 53,1% срещу 46,9% смятат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение.

Подобен е резултатът срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим.

69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

Училище за политически цели

"Високият процент на желание за преминаване в електронен режим от разстояние за гимназиален и прогимназиален етап е разбираем по няколко причини", посочва още д-р Петров. И споделя основната: "насаждане на мнението колко опасни са образователните институции и че именно там са инкубаторите на заразата COVID-19". "Българското училище е възможно най-безопасната среда", подчертва той, като допълва, че обратното се насажда "упорито" и се "използва с политически цели".

Д-р Петров посочва и за проблеми в комуникацията със здравните власти:

"Не се оправдаха обещанията на здравния министър г-н (Костадин) Ангелов, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ. Вероятно има забрана на министъра на здравеопазването регионалните инспекции да издават заповеди за тестове на учители и ученици, а ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство от РЗИ не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране."

Бърнаут

В момента 671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат учителите, които са в карантина заради позитивен тест на член от семейството. Нито случаите, когато детето на учителя е карантинирано поради карантиниран клас или група в детска градина - посочва още председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа". По думите му това води до т.нар. бърнаут (прегаряне) на педагогическия персонал:

"Натоварването на българските учители поради това, че те изпълняват вътрешно заместване на болни отсъстващи свои колеги, води до увеличаване на бърнаут ефекта до критичните 70%. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта."

Ето какво описва председателят на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа":

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ проучи мнението на българските учители относно евентуално преминаване на образователната система в обучение в електронна среда от разстояние.

71,2% срещу 28,8% от педагогическите специалисти подкрепят започналото вече дистанционно обучение в гимназиален етап, а 65,8% биха подкрепили започването на дистанционна организация в прогимназията от 3.11.2020 г.

Анкетата е направена сред 6100 педагогически специалисти в рамките на четири дни. Високият процент на желание за преминаване в електронен режим от разстояние за гимназиален и прогимназиален етап е разбираем по няколко причини.

Българското училище е възможно най-безопасната среда, но упорито се използва с политически цели, да се насади мнението колко опасни са образователните институции и че именно там са инкубаторите на заразата COVID-19. Това, разбира се, е нито отговорно, нито в интерес на децата и учениците, но това демонстрира липсата на гражданско образование и мислене у българския политически елит.

Именно затова 71,2% от респондентите учители смятат, че образователните институции крият опасност от зараза.

Разбира се, това не отговаря на истината, както и не се оправдаха обещанията на здравния министър г-н Ангелов, че ще има безплатно тестване на учители и ученици за сметка на РЗИ.

Вероятно има забрана на министъра на здравеопазването регионалните инспекции да издават заповеди за тестове на учители и ученици, а ако някой учител или директор реши да се тества, то е за негова лична сметка. Дори при болен член от семейство РЗИ-тата не издават предписание за PCR, а препоръчват карантиниране.

В момента 671 са заразените учители, но в тази бройка не влизат учителите, които са в карантина заради позитивен тест на член от семейството или в случаите, когато детето на учителя е карантинирано поради карантиниран клас или група в детска градина.

В горецитирания брой учители не влизат и тези, които са болни от други болести. Някои учители вече ползват отпуск поради агресивната кампания на националния щаб, че ни чака нов апокалипсис. Във връзка с казаното дотук ръководствата на образователните институции са в огромно затруднения да осигурят замествания дори и при 10% болни учители, затова дистанционният режим е единственият изход.

По отношение на начален етап 53,1% срещу 46,9% смятат, че не трябва да се преминава на дистанционно обучение. Този отговор се базира на относителната консолидация на класовете в начален етап.

Подобен е резултатът 56,5% срещу преминаване на детските градини в дистанционен режим.

69,9% от анкетираните смятат, че висшите училища трябва да преминат в обучение в електронна среда от разстояние.

Разбира се, присъственото обучение в начален етап и предучилищна възраст не може да замести социализацията и възпитанието, но за да продължи да работи образователната система, са необходими финансови ресурси и банка с учители или студенти, които да заместват. Това засега не е в наличност.

Натоварването на българските учители поради това, че те изпълняват вътрешно заместване на болни отсъстващи свои колеги, води до увеличаване на бърнаут ефекта до критичните 70%. В момента качеството на образованието и съхраняването на учители и директори е поставено на карта.

Остават проблемите с липса на дигитални средства и дигиталните ресурси за работа на педагозите в електронна среда. МОН в момента предоставя средства за лаптопи за малко над 2% от българските учители.

Синдикат „Образование“ пледира да се пазят животът и здравето на българските учители и да спрат да се пренатоварват при сегашния непланиран режим на организация на образователната система.

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията