Правителството на Бойко Борисов прие днес на заседание на Министерски съвет актуализирана рамкова позиция по т.на. "Зелена сделка" на Европейския съюз. Есенцията от гласуването е следната - България може да се съгласи да подкрепи искането на Комисията за намаляване на вредните емисии от 55% до 2030 г., но само ако блокът измисли начин да ни компенсира финансово. 

Сравнителната година, спрямо, която трябва да се намалят емисиите е 1990 г., казва официалният документ за сделката на съюза. До момента София винаги е заявявала, че ще продължи да използва въглищните си централи, които генерират емисии и след 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Всичко това - въпреки, че след 2025 г. таксите за производство за такива емисии стават огромни и ще се наложи допълнително дотиране, особено на държавната ТЕЦ "Марица изток 2". 

Сега правителството казва, че все пак ще подкрепи общото желание, но "при условие, че бъдат осигурени адекватни компенсаторни механизми."

"Необходимо е също да бъде гарантирано балансирано и справедливо разпределение на ползите и тежестите, съпътстващи прехода, между отделните държави членки. Постигането на така декларираните по-амбициозни цели ще бъде предизвикателство за България, поради което ще бъде необходимо адекватно финансиране, особено в рамките на бюджета на ЕС, при отчитане на националните нужди и специфики", пише в решението на МС. 

Кабинетът казва още, че увеличението на енергийните цели на ниво ЕС трябвало да се реализира на базата на използване на "най-разходоправния потенциал и адекватни стимули", а не трябввало да става през налагане на нови и високи обвързващи приноси на държавите-членки.

Освен това правителството иска да се ползват финансовите инструменти на ЕС за постигане и приемането на целите. 

При всички положения ревизираното искане за намаляване на емисиите до 2030 г. ще бъде тежко за България. Това призна преди време и самият премиер Борисов, който предрече тежко декемврийско заседание за приемането на екшън-плана.