Разходите по строежа на българския участък от газопровода "Турски поток", наричан от премиера Бойко Борисов "Балкански поток", а по документи - "разширение на газопреносната инфраструктура" на България, не са свързани само с плащанията към изпълнителите на проекта - консорциум "Аркад" и обединението "Ферощал Балкангаз". Последното изгражда компресорните станции по трасето "Расово" и "Нова Провадия". 

За други дейности - извън договорите, досега са изразходени още общо 36 154 000 лв. От тях 16 450 000 лв. са за придобиване право на собственост или отстъпено право на строеж и учредяване на сервитутни права. 900 000 лв. е струвало устройственото планиране и инвестиционно проектиране, а за археология и наблюдение по време на строителството са платени 18 804 000 лв. Всички посочени суми за без ДДС.

Данните са на Министерството на енергетиката, предоставени в писмен отговор на парламентарен въпрос от министърката Теменужка Петкова. От същия отговор става ясно още, че извън авансовите плащания от края на миналата година по договорите с "Аркад" и "Ферощал Балкангаз", повече суми не би следвало да са превеждани.

Плащанията към "Аркад", извършени до момента, все така са около 300 млн. лв. без ДДС. Петкова този път посочва сумата в евро - 127 822 970 евро, а от отговора й става ясно, че няма разлика в плащанията от края на 2019 г. (сумата до 300 млн. лв. се допълва с около 50 млн. ДДС - б.р.). Тогава "Булгартрансгаз" потърси оферти и сключи кредитни договори за финансиране в размер на 200 млн. евро, обезпечени чрез депозити в щатски долари за срок от шест месеца, с опция за удължаване за още шест. Получени бяха девет оферти и "има подписани договори с някои от най-големите международни финансови институции, в това число Ситибанк Европа, ИНГ Банк, Уникредит Булбанк АД, както и с Международната банка за икономическо сътрудничество", съобщиха тогава от държавната компания. Последната от изброените банкова институция е регистрирана в Москва, а в нея акционери са България, Виетнам, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия и Чехия. 

"При изпълнение на дейностите от предмета на договора се извършва фактуриране на дължими суми по всяка една от изпълнените дейности за съответните подобекти по всяка една от частите, по които фактури  се заплаща само стойността на ДДС съгласно условията по договора", обяснява Петкова към 6 ноември 2020 г. Сума не се посочва.

Това би следвало да значи, че все пак вървят някакви плащания по издадените до момента фактури от "Аркад". Догововът с консорциума възлиза на около 2,2 млрд. лв. А общият разход за целия газопровод през България се очаква да е около 3 млрд. лв. 

Отделно, строежът на двете компресорни станции по газопровода - "Ресово" и "Нова Провадия", по договор - без оскъпяването при разсрочено плащане, трябва да струват 179 337 777 млн. евро, като сумата е разпределена между двата обекта (съответно 80,8 и 98,5 млн. евро без ДДС). Изпълнителят е консорциум "Ферощал Балкангаз", в който основен участник е "Главболгарстрой". В тази част от проекта е рекламираното от министър-председателя американско участие  - при доставянето на оборудване. И тук след фактуриране се изплаща само ДДС - според условията на договора. А при подписването му миналата година авансовото плащане - извършено чрез кредита, взет от "Булгартрансгаз", следва да е около 168 млн. лева. 

Припомняме, че и през юни тази година "Булгартрансгаз" обяви, че търси външно финансиране - кредит за оперативни и инвестиционни разходи - на стойност до 400 милиона евро - с цел обезпечаване на "ключови проекти, като "Балкански поток", междусистемната връзка България-Сърбия, разширението на капацитета на подземното газохранилище "Чирен", както и изграждането на преносни газопроводи, които ще допринесат за осигуряването на повече достъп до природен газ за промишлените и битовите потребители в България". Срокът на изплащане е от 6 години. 

Срокът за изплащане на останалите суми за строежа на газопровода към "Аркад" е 120 месеца (10 г.) след въвеждането на съоръжението в експлоатация. За издължаване на "Булгартрансгаз" към изпълнителя на компресорните станции срокът е 2 години. 

Както е известно, схемата на изплащане на цялата инвестиция в строежа на българската част от втората тръба на "Турски поток" е това да стане чрез транзитните такси за преминалия по трасето газ.