Article_top

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) не само че обяви за незаконно, а и нареди на МВР веднага да преустанови връчването на глоби по Закона за движение по пътищата на ГКПП Кулата–Промахон и Илинден–Ексохи.

Това става ясно от съобщение не пресцентъра на съда.

Както е известно, поради суперниската събираемост на глобите по КАТ, най-вече свързана с невъзможност за връчване, МВР измисли иновативни подходи - единият от които е да се връчват актове и фишове на напускащите страната (сред другите мерки бе например, че патрулите се оборудваха с принтери и при спиране вече предявяват на водача всичките му наказания, б.р.).

Решението на тричленка на ВАС е по повод частна жалба на адвокатка срещу разпореждане на Административен съд (АС)–Благоевград, с което бива отхвърлено искането за "прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата".

"...С оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“, пишат върховните административни съдии.

Освен това съставът на ВАС описва основните законови задължения на граничните полицаи, а именно : 1.) установяване на самоличността на лицето чрез идентификация; 2.) проверка на валидността на документа; 3.) проверка за наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа. Както и да извършат "минимална гранична проверка".

"...По правило лица, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, подлежат на минимална гранична проверка", постановяват още върховните съдии.

Постановлението не подлежи на обжалване.

Ето и пълния текст на прессъобщението на ВАС

ВАС нареди на полицейските органи незабавно да прекратят проверките и връчването на глоби на граничните пунктове

Тричленен състав на Върховния административен съд нареди на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления и/или електронни фишове за неплатени глоби на ГКПП Кулата – Промахон и на ГКПП Илинден – Ексохи.

Определението по административно дело № 8975 от 2020 г. е окончателно. То бе образувано по частна жалба на адвокат И. Брусева срещу разпореждане на Административен съд (АС) - Благоевград, с което е отхвърлено искането й за прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложи с тях, при преминаване на двата пропускателни пункта.

В определението си върховните съдии изрично подчертават, че: „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Върховните съдии са описали в определението си и основните законови задължения на граничните полицаи, а именно : 1.) установяване на самоличността на лицето чрез идентификация; 2.) проверка на валидността на документа; 3.) проверка за наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа. Съгласно ал. 2, граничният полицай може да извърши проверка на лицето и в АИС „Граничен контрол" в рамките на минималната гранична проверка, а ал. 3 предвижда, че по правило лица, които се ползват с право на свободно движение, съгласно правото на Съюза, подлежат на минимална гранична проверка.

„От изложеното се установява, че липсва законово правомощие на органите и на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ да извършват контрол по Закона за движението по пътищата, включително проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП и неплатени глоби в срока за доброволно плащане при преминаване на ГКПП Кулата - Промахон и ГКПП Илинден – Ексохи. Проверките при преминаване на ГКПП могат да бъдат свързани със самоличността на лицата, валидността и истинността на представените документи (лична карта или паспорт)“, пише още в решението на ВАС.

Ключови думи
 

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) не само че обяви за незаконно, а и нареди на МВР веднага да преустанови връчването на глоби по Закона за движение по пътищата на ГКПП Кулата–Промахон и Илинден–Ексохи.

Това става ясно от съобщение не пресцентъра на съда.

Както е известно, поради суперниската събираемост на глобите по КАТ, най-вече свързана с невъзможност за връчване, МВР измисли иновативни подходи - единият от които е да се връчват актове и фишове на напускащите страната (сред другите мерки бе например, че патрулите се оборудваха с принтери и при спиране вече предявяват на водача всичките му наказания, б.р.).

Решението на тричленка на ВАС е по повод частна жалба на адвокатка срещу разпореждане на Административен съд (АС)–Благоевград, с което бива отхвърлено искането за "прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата".

"...С оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“, пишат върховните административни съдии.

Освен това съставът на ВАС описва основните законови задължения на граничните полицаи, а именно : 1.) установяване на самоличността на лицето чрез идентификация; 2.) проверка на валидността на документа; 3.) проверка за наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа. Както и да извършат "минимална гранична проверка".

"...По правило лица, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на Съюза, подлежат на минимална гранична проверка", постановяват още върховните съдии.

Постановлението не подлежи на обжалване.

Ето и пълния текст на прессъобщението на ВАС

ВАС нареди на полицейските органи незабавно да прекратят проверките и връчването на глоби на граничните пунктове

Тричленен състав на Върховния административен съд нареди на граничните власти незабавно да преустановят връчването на наказателни постановления и/или електронни фишове за неплатени глоби на ГКПП Кулата – Промахон и на ГКПП Илинден – Ексохи.

Определението по административно дело № 8975 от 2020 г. е окончателно. То бе образувано по частна жалба на адвокат И. Брусева срещу разпореждане на Административен съд (АС) - Благоевград, с което е отхвърлено искането й за прекратяване на неоснователни действия по извършването на системни проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по Закона за движението по пътищата и неплатени в срока за доброволно плащане глоби, наложи с тях, при преминаване на двата пропускателни пункта.

В определението си върховните съдии изрично подчертават, че: „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, издадени въз основа на Закона за движението по пътищата, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

Върховните съдии са описали в определението си и основните законови задължения на граничните полицаи, а именно : 1.) установяване на самоличността на лицето чрез идентификация; 2.) проверка на валидността на документа; 3.) проверка за наличието на признаци за фалшифициране или подправяне на документа. Съгласно ал. 2, граничният полицай може да извърши проверка на лицето и в АИС „Граничен контрол" в рамките на минималната гранична проверка, а ал. 3 предвижда, че по правило лица, които се ползват с право на свободно движение, съгласно правото на Съюза, подлежат на минимална гранична проверка.

„От изложеното се установява, че липсва законово правомощие на органите и на служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“ да извършват контрол по Закона за движението по пътищата, включително проверки за невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове по ЗДвП и неплатени глоби в срока за доброволно плащане при преминаване на ГКПП Кулата - Промахон и ГКПП Илинден – Ексохи. Проверките при преминаване на ГКПП могат да бъдат свързани със самоличността на лицата, валидността и истинността на представените документи (лична карта или паспорт)“, пише още в решението на ВАС.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията