Европарламентът призова да бъде създаден Европейски фонд за журналистите в рамките на бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г.

Това се казва в одобрената от депутатите в Брюксел резолюция. Тя бе приета с огромно мнозинство – 553 гласа „за“, 54 „против“ и 89 „въздържал се“. Подкрепиха я 13 от общо 17 български евродепутати. Асим Адемов (ЕНП) се въздържа. Съпартиецът му Емил Радев не гласува. А „консерваторите“ Андрей Слабаков и Ангел Джамбазки бяха против.

Фондът трябва да предлага пряка финансова подкрепа за независимите журналисти и работещите в медиите на свободна практика или като самостоятелно заети лица. Финансирането следва да се управлява от независими организации, за да се избегне всякаква намеса в процеса на вземане на редакционни решения. Подкрепа трябва да се предоставя само за онези публични и търговски медии, които са наистина независими и при които няма намеса от страна на правителство или други участници.

Необходимо е също така да се обърне специално внимание на независимите стартиращи медийни предприятия, по-специално местни. Това трябва да става в страните от ЕС, в които през последните години свободата на медиите се е влошила, концентрацията на собствеността върху тях значително се е увеличила, а обществените медии са под заплаха от политическо влияние.

Всъщност идеята за фонда е на българската социалистка Елена Йончева. Тя я предложи от името на групата на социалистите в ЕП. Предложението бе добавено в доклада на полякинята Магдалена Адамович от ЕНП, върху който се основава одобрената проекторезолюция.

За прекомерната концентрация на собствеността

В резолюцията се изтъква също, че когато собствеността върху медиите е концентрирана в ръцете на твърде малко хора, плурализмът е изложен на риск. Това възпрепятства борбата с разпространението на дезинформация.

Евродепутатите настояват държавите от ЕС да предприемат действия, за да се избегне прекалената концентрация и да се гарантира прозрачност. Те критикуват намесата на правителствата в публичната реклама и заявяват категорично, че фондовете на ЕС не трябва да се изразходват за контролирани от държавата медии и за медии, разпространяващи политическа пропаганда.

ЕП призовава Европейската комисия да включи в годишния си доклад за принципите на правовата държава в отделните страни членки оценка на прозрачността на собствеността върху медиите, както и на равнището на намеса в сектора от страна на правителствата и на частни лица.. Опитите да се навреди на свободата и плурализма на медиите трябва да се разглеждат като сериозна и системна злоупотреба с власт и като опит за подронване на основните ценности на ЕС.

Правителства се опитват да заглушат критичните медии

Парламентът е дълбоко загрижен за състоянието на свободата на медиите в ЕС и осъжда насилието, тормоза и натиска, на които са подложени журналистите. Депутатите изтъкват опитите на някои правителства да заглушат критичните и независимите медии и да подкопаят медийната свобода и плурализъм. Особено обезпокояващо е състоянието на обществените медии в някои страни от ЕС, където те са се превърнали в пример за проправителствена пропаганда.

Свободата на медиите, плурализмът, независимостта и безопасността на журналистите са основни елементи на правото на свобода на изразяване и на информация и са от съществено значение за демократичното функциониране на ЕС. Резолюцията предупреждава, че свободата на медиите се влошава през последните години, а кризата с COVID-19 изостря проблема.

По-добра защита на журналистите, особено на жените

Евродепутатите виждат задълбочаващ се модел на сплашване с цел заглушаване на гласовете на журналистите. Те посочват, че убийствата на Дафне Каруана Галиция в Малта и на Ян Куцияк и годеницата му в Словакия са пример за рисковете, пред които са изправени разследващите журналисти. Членовете на ЕП призовават публичните фигури да се въздържат от дискредитиране на журналисти и изтъкват правното задължение за разследвания на всички нападения, както и че жените журналисти са особено уязвими и трябва да получат допълнителна защита.

Онлайн изказвания, подбуждащи към омраза, и дезинформация

Евродепутатите искат по-стабилна правна рамка за предотвратяване и противодействие на увеличаването на онлайн изказванията, подбуждащи към омраза, и призовават за повече сътрудничество между онлайн платформите и правоприлагащите органи. Те подчертават необходимото, но все още недостатъчно според тях въздействие на доброволните мерки на платформите за справяне с дезинформацията, незаконното съдържание и чуждестранната намеса. Отбелязва се, обаче, че онлайн платформите не бива да се превръщат в частни органи за цензура и че премахването на незаконно съдържание трябва винаги да бъде обект на мерки за сигурност.

Накрая приетият текст подчертава загрижеността относно чуждестранната намеса в демократичния процес, имаща за цел да поляризира и да обезсили идеологическия плурализъм, и предупреждава за потенциално вредните последици от манипулирането на информация, свързана с пандемията от COVID-19.