Article_top

Еврокомисията трябва да предостави на потребителите право на поправка, като направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически ефективни.

Призивът се съдържа в резолюция за по-устойчив единен пазар, приета от Европарламента.

Желанието на депутатите е да подпомогнат устойчивото развитие чрез насърчаване на повторната употреба и поправките, както и чрез премахване на практиките, съкращаващи жизнения цикъл на продуктите. Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове, гаранции за сменените части или повече информация за възможностите за поправка и поддръжка.

Евродепутатите настояват също да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба. Трябва да се премахнат практиките, с които се съкращава животът на даден продукт, и да се насърчи устойчивото производство.

Обща система за зарядни устройства

От ЕП отново поискаха обща система за зарядни устройства с цел намаляване на електронните отпадъци. Депутатите искат и продуктите да бъдат етикетирани според тяхната дълготрайност. Това може да стане например с ясна информация за очаквания експлоатационен период на даден продукт.

Улесняване на поправките, препродажбата и повторната употреба

Членовете на ЕП искат по-устойчиви обществени поръчки, а също така отговорен маркетинг и реклама, за да се насърчат добрите практики в бизнеса и потреблението. Например когато се твърди, че даден продукт е природосъобразен, трябва да се прилагат общи критерии за доказване на тези твърдения, подобно на получаването на сертификати за екомаркировка.

Приетият текст предлага и нови правила за управление на отпадъците и за премахване на правните пречки пред поправките, препродажбата и повторната употреба. Това ще донесе ползи и за пазара на вторични суровини.

„Настъпи моментът целите на Зеления пакт да се използват като основа за единен пазар, който насърчава трайните продукти и услуги още при проектирането им“, коментира докладчикът – френският „зелен“ евродепутат Давид Корман.

 

Еврокомисията трябва да предостави на потребителите право на поправка, като направи поправките по-привлекателни, систематични и икономически ефективни.

Призивът се съдържа в резолюция за по-устойчив единен пазар, приета от Европарламента.

Желанието на депутатите е да подпомогнат устойчивото развитие чрез насърчаване на повторната употреба и поправките, както и чрез премахване на практиките, съкращаващи жизнения цикъл на продуктите. Това може да стане чрез удължаване на гаранционните срокове, гаранции за сменените части или повече информация за възможностите за поправка и поддръжка.

Евродепутатите настояват също да се увеличи подкрепата за пазарите на стоки втора употреба. Трябва да се премахнат практиките, с които се съкращава животът на даден продукт, и да се насърчи устойчивото производство.

Обща система за зарядни устройства

От ЕП отново поискаха обща система за зарядни устройства с цел намаляване на електронните отпадъци. Депутатите искат и продуктите да бъдат етикетирани според тяхната дълготрайност. Това може да стане например с ясна информация за очаквания експлоатационен период на даден продукт.

Улесняване на поправките, препродажбата и повторната употреба

Членовете на ЕП искат по-устойчиви обществени поръчки, а също така отговорен маркетинг и реклама, за да се насърчат добрите практики в бизнеса и потреблението. Например когато се твърди, че даден продукт е природосъобразен, трябва да се прилагат общи критерии за доказване на тези твърдения, подобно на получаването на сертификати за екомаркировка.

Приетият текст предлага и нови правила за управление на отпадъците и за премахване на правните пречки пред поправките, препродажбата и повторната употреба. Това ще донесе ползи и за пазара на вторични суровини.

„Настъпи моментът целите на Зеления пакт да се използват като основа за единен пазар, който насърчава трайните продукти и услуги още при проектирането им“, коментира докладчикът – френският „зелен“ евродепутат Давид Корман.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията