Уважаеми партньори от ЕС,

Напълно разбираемо е, че вие не разбирате какви точно са претенциите на България към Северна Македония. Ето един опит за обяснение.

Представете си, например, че под напора на историята Елзас и Лотарингия са се оформили като отделна самостоятелна държава. И сега тази държава иска да започне преговори с ЕС.

Същевременно обаче в тази държава отричат да имат нещо общо с Франция и Германия. Учениците в нея учат, че германците и французите са едни лоши хора, чието основно занимание е било да създават проблеми на Елзас и Лотарингия, да ги окупират, плячкосват, избиват. Медии всеки ден бълват обидни публикации, а властите отказват да строят магистрали, които да свързват държавата с Франция и Германия и всячески създават пречки за инвестиции, културен обмен и дори за нормално човешко общуване. А когато французин или германец попаднат в Елзас и Лотарингия на тях се гледа с омраза и презрение. Ако пък някой елзасолотарингец заяви публично, че всъщност е германец или французин, то веднага бива уволняван от работа или репресиран от властта под една или друга форма. И всичко това за да се поддържа елзасолотарингскиОТ идентитет.

Австрия в момента е отделна национална държава. Представете си обаче, че тази държава също чак сега иска да започне преговори с ЕС. Но в нея твърдят, че говорят австрийски език. И че австрийскиОТ jазик няма нищо общо с немския. Представете си, че австрийците обявят половината видни личности на германската история за австрийци, тълкувайки превратно и дори фалшифицирайки исторически документи.

Представете си, че в тези две държави се прокрадват претенции за национални техни малцинства в съседни държави. И като дойдат избори партиите се надпреварват да докажат коя повече мрази същите тези съседи. Представете си също така, че елзасолотарингскиОТ идентитет и австрийскиОТ jазик са създадени под давлението на Коминтерна и до ден днешен са проводник на влиянието на Москва. Е, смятате ли, че тези две държави биха били подходящи за преговори с ЕС?

Не вярвайте на приказките, че България има някакви крайни националистически претенции. Ние, българите, отдавна сме си научили важния урок, че справедливостта няма никакво значение за международните отношения. Този урок ни го преподадохте вие с хладнокръвна жестокост през втората половина на XIX в.и първата половина на XX в.

Научили сме си обаче и урока, преподадени ни пак от вас през втората половина на XX в. А именно - че единствената възможност да бъдат решени всички национални проблеми и да бъдат избегнати войни в Европейския съюз. Това обаче означава всяка държава да притъпи своите национални претенции в името на общото европейско благо за всички. Означава също така взаимната омраза да остане в миналото.

Отдавна е минало времето, в което сме воювали за Македония. Единственото, което се надяваме е в рамките на ЕС да падне границата между България и Северна Македония, както и границата ни със Западните покрайнини. Така, както вече падна границата ни с Тракия и Северна Добруджа.

Напълно в духа на ЕС. Така, както са премахнати границите и взаимната омраза между Франция и Германия.

В Скопие обаче една голяма част от обществото иска да влезе в ЕС, но да продължи с омразата към България, с фалшифицирането на историята и т.н. Преди три години подписаха договор с нас без да имат намерение да го спазват. Подобно поведение, както е известно, е всичко друго, но не и европейско. Една от поуките на историята е, че всеки нерешен проблем не само остава проблем, но след време се мултиплицира.

Уважаеми партньори от ЕС и отвъд Атлантическия океан,

Трудно ще намерите на Балканите по-голям поддръжник на европейската идея от нас, българите. Доказали сме това и с думи, и с действия. Не ни обиждайте с твърдения, че с позицията си за Северна Макдония просто решаваме вътрешнополитически проблеми. 

Ние не просто искаме Северна Македония да влезе в ЕС. Искаме тя да стане истинска европейска държава.