Край - бизнесът на чешката държавна електроразпределителна компания ЧЕЗ в България този път ще бъде продаден. А купувачът е дружество от групата "Еврохолд България" АД. 

Това стана ясно от съобщение на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР), след като решението на регулатора е взето. Това бе и последната процедура, нужна за осъществяване на сделката (освен ако някой не реши да бави процедурите и не оспори акта на КЕВР в 14-дневен срок пред съда - б.р.)

ЧЕЗ е най-голямата електроразпределителна компания в България. Регулаторът съобщи, че чешката "ЧЕЗ" може да продаде своите 67% от акциите в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на „Ийстърн Юропиън Електрик Къмпъни“ -  дружеството от групата „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД“. Преди това сделката мина и пред Комисията за защита на конкуренцията - в края на октомври. 

Решението на антимонополния орган обаче съвсем не бе предизвестено. Първоначално КЗК забрани продажбата. Това й решение в крайна сметка падна в съда и регулаторът трябваше пак да разгледа казуса. Междувременно в публичното пространство изтекоха записите с гласа, който много прилича на този на премиера Бойко Борисов. В един от тях се чува как въпросният глас "разпорежда" да се "раздуха" как в "Еврофолд" е пратена Комисията за финансов надзор", защото "на тоя ще му размажа физиономията, че не се съобразява с мене".

КЗК размисли и на ход дойде КЕВР, която публикува решението си днес.

Думата на енергийния регулатор е последната бариера. По закон комисията одобрява всяка значителна смяна на собственост в енергетиката -  т.е. всяко прехвърляне на повече от 20% от дяловете или акциите във фирми, лицензирани за пренос и разпределение на ток, топлинна енергия и природен газ. Това задължение й бе вменено именно покрай скандалите с продажбата на ЧЕЗ, след провалената сделка с компанията на Гинка Върбакова "Инерком" - казус, който предизвика и политически скандал.

"В хода на образуваното производство по подаденото от „ЧЕЗ“ заявление Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор", посочва сега енергийният регулатор.