Трета версия за фигурата на "надглавен прокурор" - тоест независим обвинител, който да разследва главния прокурор, произведоха от ГЕРБ. Депутати от партията внесоха нови предложения между първо и второ четене на настоящия си проект за изменения в НПК и Закона за съдебната власт.

Първата важна редакция на първоначалните текстове предвижда промяна в начина на избиране на въпросния прокурор. Досега идеята бе номинации да могат да правят само членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Сега предложението е кандидати да могат да предлагат поне шестима членове на ВСС - но на целия орган, тоест и от съдийската колегия. Магистрат, който желае да заеме тази длъжност, ще може и сам да внесе документи.

Второ - досега изборът трябваше да се осъществи с обикновено мнозинство във ВСС. Сега идеята е това да става с поне 15 гласа в общо 25-членния състав на Пленума на ВСС. Когато при първото гласуване никой от кандидатите не е получил поне 15 гласа, изборът ще продължава с балотаж между двамата номинирани с най-много гласове.

Трето - ГЕРБ предлага още  "надглавният прокурор" да разследва не само главния обвинител на държавата, но и неговите заместници. И още - мандатът на въпросния прокурор да е по-кратък - 5-годишен, вместо 7-годишен, каквото бе първоначалното предложение. 

По отношение на статута на т.нар. "надглавен прокурор", от ГЕРБ предлагат в Закона за съдебната власт да се запише, че след края на мандата му той „се назначава на заеманата преди избора длъжност, на равна по степен длъжност или на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора в органите на съдебната власт“.

„По този начин допълнително ще се гарантира независимостта на прокурора по разследването срещу главния прокурор или негов заместник, тъй като ще може съобразно неговото желание да се върне на длъжността, която е заемал, или да се назначи за прокурор или съдия в равен по степен орган на съдебна власт или за прокурор или съдия в орган на съдебната власт с една степен по-висок от органа, в който е работил преди избора“, обясняват депутатите в мотивите си. 

Т.е. след края на мандата си, ако поиска, прокурорът ще може да излезе от системата на държавното обвинение и да стане съдия, пояснява правният сайт "Лекс".

За първи път се предлага въвеждане и на съдебен контрол над откази за образуване на досъдебно производство от въпросния разследващ, независим прокурор. В нов чл. 213а в НПК се предвижда, че това постановление на прокурора по разследването срещу главния прокурор подлежи на обжалване пред Специализирания наказателен съд в седемдневен срок от получаването на преписа, става ясно оше от предложенията на депутатите от ГЕРБ. 

Във всички други случаи съдебен контрол върху постановления на прокуратурата за отказ от образуване на производство няма.

Това е третият вариант на предложенията, след като първият модел за въвеждане на фигура, която да разследва главния прокурор, писан по времето на вече бившия правосъден министър Данаил Кирилов, претърпя провал. И критики от Венецианската комисия и не само. В последствие - и с обяснение, че са се съобразили с препоръките на международните експерти и партньори на България, управляващите представиха нов вариант. Той бе приет на първо четене в Народното събрание, но сега - според новите идеи на депутатите, внесени днес, отново търпи съществени редакции.