Васил Богданов - главният свидетел по т. нар. дело за боклука срещу братя Бобокови, бившия зам.министър Красимир Живков и др., получава 1 г. условна присъда с 3 години изпитателен срок.

Това става, след като вчера - както Клуб Z съобщи, стана ясно, че той се е споразумял с прокуратурата. Днес Специализираният наказателен съд прие споразуменията на Богданов - бивш изпълнителен директор на "Монбат ресайклинг", бившия шеф на РИОСВ- Плевен Габриел Савов и Айгюн Еминов, който помагал да се складират боклуци на площадка в Лом.

Богданов се е признал за виноен, че участвал в организирана престъпна група, става ясно от съобщението на съда.

Габриел Савов също получава 1 г. условно, а Еминов също условно наказание, но от 2 години.

Наказателното производство срещу двамата братя Бобокови и други 4 лица продължава, доуточняват от прокуратурата.

Ето и пълния текст на съобщението от съда:

Днес Специализираният наказателен съд по НОХД № 62/2021г. одобри споразумение, сключено между Специализираната прокуратура и Васил Богданов, Айгюн Еминов и Габриел Савов.

Обвиняемите се признаха за виновни, както следва:

Васил Богданов за това, че за времето от месец март 2016 г. до 30.07.2019 г. участвал в организирана престъпна група, за което му е наложено наказание„Лишаване от свобода" в размер на 1 година с изпитателен срок от 3 години.

Айгюн Еминов се призна за виновенза това, че за времето от месец февруари 2017 г. до 28.05.2020 участвал в организирана престъпна група, както и че в периода от 01.02.2018г. – 19.04.2018г. управлявал опасни отпадъци не по установения в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ ред.

В периода от 08.10.2019 г. до 18.12.2019г съставил официални документи - „Сертификати за оползотворяване", в които са удостоверени неверни обстоятелства, че предените за оползотворяване опасни отпадъци, съгласно класификатора на отпадъците, по съответни договори, докато в действителност не били предприети никакви действия за оползотворяване на опасните отпадъци, с цел да бъдат използвани тия документи като доказателства за тия обстоятелства.

За тези обвинения на Айгюн Еминов е наложено наказание 2 години „Лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 години.

Габриел Савов се призна за виновен за това, че за времето от месец ноември 2017 г. до 10.02.2020 г., като длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „а" от НК - Директор на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ - Плевен, участвал в организирана престъпна група, за което му е наложено наказание

1 година „Лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 години.

Споразумението е окончателно и има характер на влязла в сила присъда.