Вето над промените в Наказателно-процесуалния кодекс, предложени от ГЕРБ, с които се създава т.нар. "надглавен прокурор", който да разследва главния и неговите заместници, наложи днес президентът Румен Радев.

"Приетият в края на януари закон не предлага справедливо и устойчиво решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник. С въвеждането на нова длъжност „прокурор по разследването срещу главния прокурор или негов заместник“ се нарушават редица основни конституционни принципи, сред които независимостта на съда, независимостта на прокурорите в рамките на съдебната власт и равенството на гражданите пред закона", се казва в съобщението от прессекретариата на държавния глава.

Президентът припомня, че приетите промени сега са третият вариант, предложен от властта в рамките на година и половина, а проблемът с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор или негов заместник, както и изобщо срещу лица на висши държавни длъжности представлява основно предизвикателство пред върховенството на правото у нас. "Люшкането между различни институционални варианти явно показва, че проблемът е сложен, концепцията за решението му все още не е избистрена и дебатите трябва да продължат в експертен кръг."

В мотивите си към ветото държавният глава заявява, че "споделя необходимостта от намиране на законодателно решение на проблема с липсата на ефективно разследване срещу действащ главен прокурор и други висши прокурори." 

Той припомня и, че "продължаващата неяснота по този въпрос уронва доверието на гражданите в националното правосъдие, а в международен план доведе до ситуация, в която България се намира под безпрецедентно тройно външно наблюдение: от Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка и по новия механизъм за наблюдение на върховенството на правото във всички държави членки на Европейския съюз, както и от Комитета на министрите на Съвета на Европа, който упражнява засилено наблюдение над изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по делата от групата.

"Отчитам като положително развитие обстоятелството, че при обсъждане на законопроекта в Народното събрание беше изоставена идеята прокурорът по разследването срещу главния прокурор или негов заместник да бъде назначаван по решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и тази отговорност беше прехвърлена върху Пленума на ВСС. Това решение е несъмнено по-удачно, доколкото ограничава възможността действащият главен прокурор да предопредели избора на прокурора, който ще води разследването срещу самия него.

Не мога обаче да пренебрегна факта, че по законопроекта вече бяха изразени категорично отрицателни становища от ВСС, от Висшия адвокатски съвет и от самата прокуратура. Нито една от институциите, от които ще зависи практическото осъществяване на приетия на 29.01.2021 г. закон, не е съгласна с предложенията на народните представители. Изложените от Висшия адвокатски съвет и от прокуратурата основания за отрицателното им становище по законопроекта са съществени и засягат основната идея на приетия ЗД на НПК, включително и нейната целесъобразност.", заявява Радев в мотивите си, изпратени до парламента. 

Румен Радев и юридическият му екип виждат в самите приети текстове към НПК, предложени от ГЕРБ, нарушаване на конституционния принцип за независимост на прокурорите в рамките на съдебната власт, нарушаване на задължението за провеждане на ефективно разследване, нарушаване на конституционно установения принцип на равенство на гражданите пред закона, нарушаване на принципа за независимост на съда, както и пренебрегване на принципа за приемане на законите след обществено обсъждане - заради начина, по който бяха внесени поправките, на които е наложено вето.

В третия законодателен опит, обяснен от ГЕРБ с "отговор на препоръките" от Брюксел за въвеждане на механизъм за реално разследване на главния прокурор, управляващите първо предложиха той да бъде номириран от прокурорската колегия на ВСС. Неин председател е главният прокурор. После - заради сериозни критики от всички страни, в това число и от Венецианската комисия, проектът бе редактиран между двете четения. Появи се опция пърно номинации да се правят от 6-има членове на Пленума на ВСС, второ - прокурори да могат сами да кандидатстват за поста, трето - въпросният прокурор да може да разследва и заместниците на главния. Освен това от ГЕРБ склониха да има съдебен контрол над актовете на въпросния надглавен прокурор. Битка за съдебна санкция в случаи, когато обвинител отказва да образува дело, тече от години, но такава няма във всички останали случаи.

 
От самото начало прокуратурата и лично Иван Гешев твърдят, че няма нужда от въвеждане на нова фигура в законодателството. 

Пълния текст на мотивите на Румен Радев за ветото можете да видите ТУК