Новините на Българската телеграфна агенция (БТА) да станат безплатни, като ще има изключения за някои от услугите на държавната медия. Това предлагат от ГЕРБ с внасянето на промени в закона за агенцията. 

Вносителите - Вежди Рашидов и Тома Биков, единият председател, а втория член на парламентарната комисия по култура и медии, на практика изпълняват обещанието, което даде в своята програма за управление на БТА новият й генерален директор - Кирил Вълчев. Неговата кандидатура бе издигната именно от ГЕРБ. Още в началото на януари той даде заявка достъпът до съдържанието на агенцията да се отвори и то да стане безплатно. 

Промените предвиждат изключения от безплатното съдържание за продукти, които съдържат произведения, обект на защитени права на трети лица, специализирани информационни продукти. 

Според вносителите изключения от безвъзмездния достъп ще са допустими в четири случая - за продукти, които съдържат изготвени по възлагане, за архивни материали след изтичането на срок и ред на достъп, които се определят от генералния директор на БТА и за произведения на издателската, печатна и продуцентска дейност на БТА.

В законопроекта е записано, че съдържанието на агенцията ще стане безплатно до една година от влизането му в сила. Още по време на представянето на своята програма пред депутатите през януари Кирил Вълчев съобщи, че са нужни около 1,5 милиона лева, за да се отвори достъпът до БТА, който в момента е платен за медии и голяма част от държавните институции. Очаква се тази сума да се добави до годишната издръжка на агенция от държавата, която в момента е малко над 4 милиона лева. 

Проектът предвижда тези средства да се осигурят като допълнителен трансфер по бюджета на БТА по реда на чл. 109 от закона за публичните финанси по предложение на зам.- министър председателя с фунцкии в областта на културата.

С промените се предлага още БТА да отразява актове и обръщения на още няколко категории лица. Освен президент, председателят на парламента, премиерът, в списъка са добавени народни представители, юридически лица с нестопанска цел, политически парти, институции на религиозни общности, председателите на народни читалища, представителите на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, лицата, представляващи българите извън България, институции на ЕС и международни организации, на които България е член.

Направено е уточнение, че актовете и съобщенията трябва да са от обществен интерес и не могат да съдържат информация с търговски характер, която има за цел пряка или непряка реклама на дейността на физически или юридически лица, стоки и услуги.

Законопроектът задължава новоизбрания ръководител на БТА да изработи и до една година Етичен кодекс на агенцията.