Най-радикалният модел за реформа на съдилищата у нас разцепи с леки изненади съдийската колегия на ВСС. Но в крайна сметка монолитните 9 гласа, ръководени от Иван Гешев в Пленума на Съвета, днес решиха да има пълна промяна.

Жалоните й са:

- сегашните районни съдилища ще станат териториални отделения - нещо като "хъбове", където малък брой съдии ще гледат бързоликвидни и несложни казуси;

- огромна част от досегашните районни съдии ще станат окръжни - където ще е първата инстанция за повечето дела;

- за да не пътуват, хората от малките населени места ще участват в делата по видеовръзка;

- голяма част от окръжните съдии пък ще станат апелативни.

- нови апелативни съдилища освен досегашните 5 хем няма да се разкриват, хем ще има едно изключение - вероятно към САС ще се създадат две под-отделения - за Северозападна и Югозападна България;

- такава кардинална реформа ще трябва да е подкрепена с множество законодателни промени, касаещи и местната, и родовата подсъдност, които ВСС тепърва ще предложи на Парламента.

В числово изражение нещата днес изглеждаха така: от противниците на реформата очаквано 4-ма гласуваха срещу нея - Лозан Панов, Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Севдалин Мавров. Пета традиционна "опозиционерка" - Олга Керелска, отсъстваше. Затова пък донякъде изненадващо още един глас "против" радикалното и пълно прекрояване на съдебната дейност дойде от Вероника Имова (един от хората на ГЕРБ в Съвета, б.р.).

Така останалите съдии в единомислие с непробиваемите и монолитни прокурори събраха 17 гласа.

Цял живот дела за пияни шофьори, срещу "Рутината - това е комфорт"

Това е реформата, която на практика и мнозинството в Съдийската колегия одобри  в дълго и нервно заседание на 19 януари. За да стане обаче нещо толкова кардинално (Даниела Марчева обяви, че от 100-ина години не е правено подобно - от правителството на Александър Стамболийски), трябваше решение на целия Пленум. И така - докато съдиите са неизбежно разделени на два лагера за почти всичко - пролича за пореден път тежестта на сплотените членове на прокурорската колегия.

Очаквано, пламенно представяне на рефомата предложи единият от съавторите й - Красимир Шекерджиев от Съдийската колегия. Другият - Боряна Димитрова, не каза нито дума.

Той говори надълго, че целта е така да се преодолеят огромните разлики в натовареността и да се постигне специализация. Последното - тъй като съдиите на окръжно ниво ще станат много повече, ще може още там да се отграничат наказателно, гражданско и търговско отделения.

Той даде много числа, като изреди, че в момента в много окръжни съдилища правораздават по 10, 11, 12 съдии, при което специализация по материя е невъзможна. 

"Ние сме на 4-то място в Европа по брой съдии. Така че назначаването на нови съдии не е опция.

Откъде можем да вземем съдии? Есетственият отговор е от районните съдилища.

Защо от районните съдилища? Защото там имаме подготвени кадри, които могат да се справят с тази работа", каза Шекерджиев.

Той каза още, че не може да продължим да имаме 113 районни съдилища, защото в 73 от тях има под 4-ма съдии, което прави невъзможна специализацията.

В залата се чуха чистосърдечно признания, че това е "едно елегантно" заобикаляне на конкурсното начало. 

Даниела Марчева - която също бе от привържениците на реформата, обаче каза тежки думи от рода:

"Да не би сегашните конкурси да са истински и да са обективни?"

Тя говори и за "наличие на вътрешни лобита в системата", след което попита:

"Дали няма и властова корупция вътре в системата?"

А на аргумента, че струвало пари - каза, че "Има ли реформа, която да не коства усилия и разходи?"

Марчева (която е от политическата квота на БСП в парламента, но практически днес гласува с хората на прокуратурата, ГЕРБ, ДПС и т.н.) намеси и международното положение:

"Какво показваме на света?! Показваме, че действително съдебната система не желае да се реформира.

Ние много рядко излизаме от черупката си да покажем на света какви са реалните проблеми вътре в системата - така те не се и познават!"

И още:

"Въпрос на избор е днес дали да седим тихо и кротко и да си изчакаме края на мандата!"

На подобна поетична вълна бе и Калина Чапкънова - един от едва двамата прокурори, които набързо взеха думата, за да обосноват гласа на цялата група:

"Рутината - това е комфорт", заключи тя.

От името на прокурорите се мотивира още, че "не би си позволила по никакъв начин да спъне преобладаващата част от съдийската колегия и да гласува против преобладаващото мнозинство".

Докато Гешев мълчеше, тя изтъкна успехите, постигнати в реформирането на прокуратурата (които се изразяват в кръщаването на малките районни прокуратури „териториално отдление“).

Тя защити вота си с множество фрази от рода:

"Ние трябва да бъдем адаптивни, ние трябва да следваме общата цел."

Опозицията пък бе остра и... безплодна срещу решението - което още миналия път Атанаска Дишева определи, че явно е взето предварително по неведоми канали.

(Любопитна скоба е, че противниците на споменатата радикална промяна до един бяха върховни съдии - от ВКС и ВАС).

Лозан Панов попита що за издигане е и каква специализация и това - щом е сега в Окръжен съд ще стартират като първа инстанция делата за шофиране след употреба на алкохол. И какво личностно развитие е това за един магистрат от окръжен съд? 

Той попита и колко пари ще трябват само за заплати, след като очевидно ще се озовем с няколко стотин нови окръжни съдии и няколко десетки нови апелативни. 

На последното Шекерджиев отговори, че са правили разчети - между 7 и 9 млн. лв., по-конкретно около 8 милиона. А именно заплатите щели да са най-важното перо.

Панов му опонира, че това е за година. А ежегодните повишения с по 10 % и сметките в години напред?

Шекерджиев отговори витиевато и на въпросите за сградния фонд - като как ще се наместят "новоизлюпените" стотици окръжни съдии в сегашата база. Нямало да е трудно, защото по кабинетите в палатите на областните градове и сега работат, само че районни съдии.

Стигна се дотам, че най-острите опоненти на Иван Гешев в съвета - Лозан Панов и Атанаска Дишева, трябваше да похвалят прокуратурата, защото там е извършена рефома, без да се налагат законови промени, камо ли толкова мащабни.

Много обстоятелствена бе Цветинка Пашкунова, която предложи да се мисли за комбинация от варианта на реформа, известен като Вариант 1 - при който само се "сливат" по-малки и с отпаднала необходимост районни съдилища или се преместват в РС в областния център. Тя дори каза, че по европроекта по който се осъществява цялата тази дейност, не се търси такава промяна, а само прекрояване картата на районните съдилища. Както и че не е право на ВСС да променя подсъдността по родове и територия.

Бяха изтъкнати многократно пословично известните примери с близките РС Гълъбово и Раднево (където на всичкото отгоре никой не иска да правораздава), с РС в Трън и Брезник, които съществуват с по един съдия, но има работа за по половин съдия. (На това Шекеджиев изтъкна, че РС Трън струва по 600 000 лв. на държавата годишно - основно за издръжка на сградата).

Той обяви още, че полу-вариантът със сливане на по 2-3 малки съдилища - например Трън и Брезник с РС Перник, би изравнило само натоварването между тях трите. Но не и между тях и Ивайловград. И даде пример с последния, където има драстично разминаване на натовареноста - 5 пъти! - със съвсем близкия съд в Харманли.

На това опонентите в лицето на Панов изтъкнаха, че в съдебната реформа не се решава нито един пробем на най-натоварените съдилища - Софийския районен, Софийски градски , Пловдив, Варна... А пък Атанаснка Дишева директно каза, че това не е рекламираното "отпушване" на системата, а преместване на запушването едно ниво по-нагоре - в окръжния съд. 

Тъй като идеята е по същество в досегашните районни съдилища да останат да се гледат само заповедни производства, мерки за неотклонение, мерки за процесуална принуда, администратвни дела (например оспорване на глоби), противниците казаха, че това ще доведе до пълна деквалификация на районните съдии, коищо ще останат там.

"Кога тези съдии ще придобият тази висока квилификация и специализация, за да отидат в Окръжния съд, ако гледат само т. нар. бърозликвидни казуси", попита Атанаска Дишева.

Веоника Имова определено бе "изненадата на деня", като се противопостави на реформата, прокарана от мнозинството, към което обичайно принадлежи.

"Те просто няма да са съдии, те ще бъдат едни администратори – висококалифицирани юристи, които ще разглеждат такива производства", ясна бе тя.

И още попита - когато всички наказтлни дела се озоват на първа инстанция в ОС, "600 районни прокурори какво ще работят и какви дела ще разследват?!"

А един от доайените Севдалин Мавров бе лаконичен:

"Аз никога не съм обещавал пред колегите, които ме избраха, че ще правя реформа, и то такава реформа в съдебната власт и в съдилищата. Не знам колко от вас обещаха пред колегите и пред политиците да се осъществи такава грандиозна реформа?

Аз няма да излъжа колегите, които ме избраха."

Въпреки това от гласуването произтече, че реформа ще се прави. Следващата стъпка е подготвяне на проект за законови промени, който да бъде предложен на парламента.