Антикорупционният фонд сезира Дирекцията за защита финансовите интереси на ЕС (АФКОС, клон на ОЛАФ в България) за изразходването на 14 млн. лева за разширяването на несъществуващо пристанище. Става въпрос за случая, нашумял през 2018 г., с изчезването на плажа в местността Карантината във варненския район "Аспарухово", като целта бе уж реконструкция на рибарско селище. Проектът е за модернизация и реконструкция на пристанище в местността, но проблемът е, че пристанището е изградено от нулата едва след... получаването на средствата по програмата.  

През 2017 г. Община Варна кандидатства по Програмата на Европейския съюз за морско дело и рибарство 2014-2020 г., в рамките на сектор "Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища" с проект за „модернизация и реконструкция на рибарско пристанище Карантината в местността Карантината във Варненския район "Аспарухово". Проектът е на стойност почти 14 млн. лв. (без ДДС), като около 8 млн. от тях са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите близо 6 млн. лв. са за сметка на местния бюджет във Варна.

Условията по мярка BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ изрично посочват, че е недопустимо подпомагането на изграждането на новопостроени пристанища или новопостроени рибни борси. Допустими са само инвестиции за подобряване на инфраструктурата на вече съществуващи рибарски пристанища. 

Казусът бе обект на серия от разследвания на варненския журналист Спас Спасов. Според едно от тях рибарско или каквото и да е друго пристанище не съществува в местността Карантината чак до получаването на средствата по европейската програма. Строителството на пристанището започва на 21.05.2019 г. До този момент това е тесен и див плаж в южния край на Варненския залив, а единствената конструкция на плажа е метален мостик, който навлиза на тридесетина метра в морето. Това е видно и от архивните снимки и от сателитни изображения, и от свидетелствата на местните хора. 

Пристанище само на документи

По документи, обаче, пристанището „възниква“ още в края на 2016 г., няколко месеца преди подаване на документите за кандидатстване по проекта. С Решение от 04.10.2016 г. Министерски съвет (МС) предоставя на Община Варна правото да управлява чeтиpи дъpжaвни имoтa c oбщa плoщ 3,5 дĸa в paйoна на Карантината. На 14.11.2016 г. Община Варна получава Удостоверение за експлоатационна годност за рибарско пристанище в местност Карантината. Областният управител на Варна обявява, че „на територията на Варна няма рибарско пристанище“, но че „вече има регистрирано такова и държавата прехвърли 4 декара площ за изграждането му“. 

С второ Решение на МС от 30.07.2017 г. Община Варна получава безвъзмездно право на строеж върху част от морското дъно с цел „модернизиране и реконструкция на пристанището - пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения“.

Има плаж, няма плаж

В информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър имотът продължава да фигурира като морски плаж чак до август 2018 г., когато частта от морския плаж, по документи вече представляваща „пристанище“, внезапно изчезва от системата. За това още тогава сигнализира неправителствената организация "Камара на геодезистите в България". 

Така на практика се получава, че Община Варна е получила целенасочено финансиране за реконструкция, което е било използвано за строеж на чисто ново рибарско пристанище, което преди това е съществувало само документално. След получаването на средствата, на мястото на плажа действително е построено пристанище със статут на рибарско, но с фактическо ползване за домуване на круизни яхти, както показват актуалните снимки (собствениците на луксозни плавателни съдове стават членове на местните рибарски сдружения и така придобиват правото яхтите да домуват в пристанищата им, при това на чувствително по-ниски цени, отколкото в марините).

"Камъняци"

Медийният шум през 2018-а принуди строителното министерство да излезе със становище относно изчезването на плажа:

"Няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни. Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна.

 Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ. Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.

 Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, придружени от документи за собственост в дадена територия".

Какво означава това в превод: че това, че нещо е ненесено в кадастъра не гарантира, че е такова, каквото е посочено там. 

Тогава се намеси и премиерът Бойко Борисов - на мястото имало само "камъняци" и ако варненци не искали ново хубаво рибарско пристанище, щяло да си остане така.

"Ще следим реакцията на отговорните български и европейски институции и ще направим всичко възможно интересите на българските и европейските данъкоплатци да бъдат защитени по най-добрия начин", заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.