От Висшия съдебен съвет - органа, който евентуално трябва да избере новия "надглавен" прокурор, разпространиха пълния текст на становището си, в което обявяват пред КС, че го смятат за противоконституционен.

То е 7 страници, а както стана ясно вчера на Пенума, бе прието единодушно.

С него върховните кадровии от системата твърдят, че 4 члена от НПК и един от Закона за съдебната власт са протиоконституционни.

Становището им е във връзка с искане на КС по делото, което Румен Радев инициира срещу приетия от досегашната власт пост на прокурор по разследванто на главния прокурор и заместниците му (или популярно наричан - "надглавен").

ВСС едино душно приема, че текстовете накърняват прокламираните в Конституцията "независимост на съдебната власт и лична независимост на съдиите, прокурорите и следователите; както и на чл. 126, ал. 2 от КРБ... с който се възлага на главния прокурор осъществяване на надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори."

Със становището се сочи и противоречие на чл. 6, ал. 2 от КРБ, установяващ принципа на равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично или обществено положение, както и нарушаване на забраната за създаване на извънредни съдилища, въведена с чл. 119, ал. 3 от КРБ.

Иначе казано - че с новата подсъдност Специализираният съд би станал "извънреден" съд.

ВСС е поредният орган (като броим и неправителствени организации), който се обявява срещу идеята на 44-ото Народно събрание, с която трябваше да се отговори на многобройните и дългогодишни критики на ЕК, ЕСПЧ, Венецианската комисия и пр. срещу безконтролната фигура на главния прокурор.

Пълния текст на становището може да прочетете тук.