Русия възнамерява да навлезе на световния пазар като един от световните лидери в производството и износа на водород, предаде ТАСС. В бъдеще тя може да играе една от ключовите роли за постигане на въглероден неутралитет и това ще бъде един от стимулите за развитието на икономиката на страната, пише вицепремиерът Александър Новак в статията си в списание „Енергийна политика“, цитиран от държавната информационна агенция.

"Русия възнамерява да стане един от световните лидери в производството и износа на водород. Това ще има мултиплициращ ефект върху развитието на свързани индустрии и ще допринесе за постигането на глобалната цел за нисковъглеродно развитие на световната икономика" пише Новак.

Той посочва, че в електроенергийната индустрия водородът може да се използва като въглеродно-неутрално гориво както за централизирано, така и за разпределено производство, да действа като средство за съхранение на енергия и да служи като вторичен енергиен носител, който съхранява енергия, която се произвежда в съоръжения за възобновяема енергия.

В допълнение, използването на водород, смесен с метан или в чист вид, в газоснабдителната система се счита за насока за декарбонизация на децентрализираното топлоснабдяване и жилищно-комуналните услуги. Водородът може да се използва в различни видове транспорт - автомобили, складов транспорт, влакове, въздушен транспорт, кораби - както в горивни клетки, така и в двигатели с вътрешно горене, пише Новак.

Освен това водородът може потенциално да се използва за снабдяване с енергия на потребители в енергийно изолирани райони и територии със специални екологични изисквания, например в Арктика, отбелязва руският вицепремиер.

Новак подчерта, че макар използването на водород да е минимално, редица страни като Япония и Германия се интересуват активно от доставките на водород. "За сравнение, по-малко от 0,01 милиона тона годишно се консумират като енергиен носител в такива перспективни области като транспорт и енергия", пише той.

Обхватът на прогнозите за глобалното търсене на водород до 2050 г. варира от няколко десетки до почти 700 милиона тона годишно, посочва Новак. ТАСС цитира заместник-министъра на енергетиката на Русия Павел Сорокин, че страната планира интензивно да увеличи износа на водород и до 2030 г. да заеме 20-25% от световния пазар в тази търговия.