Борислав Михайлов е получил отказ да бъде вписан в Търговския регистър (ТР) като президент на БФС, показва справка. Решението е от днес, а документите са подадени на 29 април. 

Боби има 7-дневен срок да обжалва.

Михайлов оттегли оставката си като президент на БФС, подадена преди година и половина. Това стана на 28 април. Бившият вратар заяви след заседанието на Изпълнителния комитет на съюза, че проверката на прокуратурата не е установила нарушения, така той имал моралното право да се върне, довърши работата си и подготви редовен конгрес през февруари 2022 г.

Предсрочният, предвиден за 25 юни, беше отменен почти единодушно от ИК.

В мотивите на Агенцията по вписванията се казва следното:

"Уставът (бел. ред. на БФС) не допуска процедура по оттегляне на оставка. Подобно действие би създало правна несигурност у всички трети лица относно това кое е лицето, овластено да представлява сдружението и да изпълнява останалите функции на президент, вменени в устава. Допускането, че една оставка може да бъде оттеглена означава, наред с действията по промяна на първоначално определените първи вицепрезидент и вицепрезиденти, избрани в изпълнение на нормата на чл. 48, ал. 3 от устава, води до извода, че на практика ИК може по всяко време да подменя волята на конгреса относно това кое е лицето, избрано за президент, като многократно определя различни лица  да изпълняват посочените функции.

Извън това, следва да се посочи, че приложеният протокол от заседанието на ИК не е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 6 от устава на БФС, доколкото не е подписан от всички членове, присъствали на заседанието.

Цитираните недостатъци са извън приложното поле на чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ, тъй като не се касае за липса на документ. Поради това и на основание чл. 24 във вр. с чл. 21, т.5 от ЗТРРЮЛНЦ постанових отказ по Заявление рег. № 20210429144505 от 29.04.2021 г.

Отказът може да се обжалва в 7 (седем) дневен срок от връчването му пред Софийски градски съд чрез Агенцията по вписванията."

Горното само потвърждава тезата на юристи от края на миналата седмица, че оттеглената оставка няма правна стойност. С подаването й през октомври 2019 г. Михайлов веднъж вече е напуснал и съдбата му трябва да реши единствено конгрес, а не ИК. Всичко друго би нарушило устава на БФС.

Вчера пък ФИФА и УЕФА са изпратили писмо до БФС, с което искат подробности за това как ИК е върнал Михайлов на поста - на каква нормативна и законова база.

По този повод БФС разпространи следното съобщение на сайта си:

На 4 май 2021 г. по електронен път в Българския футболен съюз е постъпило запитване от страна на ФИФА и УЕФА относно текущата ситуация във федерацията вследствие на оттеглената оставка от страна на Борислав Михайлов.

Това писмо е продължение на постоянната комуникация между БФС и двете футболни централи, започнала на 19 октомври 2019 г. относно събитията в съюза след оставката на Борислав Михайлов на 18 октомври 2019 г. БФС своевременно е предоставял информация, включително документи, относно актуалните промени и резултатите от извършените и приключени проверки от прокуратурата. 

Предвид поредицата от официални неработни дни в страната, становището на БФС по новото запитване ще бъде изпратено до международните футболни институции в началото на следващата седмица.