България има своя принос в одобрение днес стратегически документ „НАТО 2030“, заяви днес президентът Румен Радев.

Той участва в срещата на върха на пакта в Брюксел.

Държавният глава припомни, че през 2019 г. - пак на среща на държавните и правителствените ръководители, е посочил пътища за преодоляване на технологичния разрив между страните членки. И е доволен, че вижда тези пътища в плана „НАТО 2030“

„През 2019 г. поставих въпроса за растящото разделение на страни производители,, които развиват икономиките си чрез производство на високотехнологични отбранителни продукти и ги изнасят, като влагат в тях своите 2 на сто (изискваните от НАТО разходи за отбрана в проценти от БВП - б.р.), и на други с ограничени ресурси като България, които, купувайки тези продукти, инвестират тези 2 процента в икономическите системи на развитите държани и по този начин изоставят още повече в своето социално-икономическо развитие. Изказах тогава мнение, че не виждам бъдеще на алианса като на пазар, а като съюз на партньори, които заедно разработват технологии и произвеждат заедно високо ефективно военно оборудване и така демонстрират своето единство“, припомни Радев.

И допълни какви пътища е посочил за преодоляването на този разрив. Става дума за засилване на индустриалното сътрудничество и обмен на технологии при всяка една по-значителна военна сделка.

„Със задоволство мога да споделя, че в „НАТО 2030“ вече виждаме начални проекти, които водят в тази посока. И съм удовлетворен, защото проектите, които ще обсъдим днес, са залог за запазване на технологичното предимство на алианса. Нещо повече – те са от огромно значение за развитието на отбранителната индустрия на България, за нашия научен потенциал, за частната инициатива и на стартъп екосистемите у нас“, заключи президентът.

По думите му неговата идея била приета с голямо одобрение от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и екипа му, които работят по нея.

Тази идеяу има място в два важни проекта, смята българският президент:

• 1. Гражданско-военен орган за стимулиране на иновациите в отбраната.
Той ще сближава научно-изследователските центрове на съюзниците. Ще се осъществява помощ за трансфер на технологии. Ще се сближават по-тясно академичният и частният сектори, с особен акцент върху стартъпите.

• 2. Създаването на финансов фонд за иновации.

Тези два проекта ще имат важно значение за гарантиране на техническото превъзходство на НАТО, убесен е Радев. А за България значението ще бъде още по-голямо. Причината е, че така се дава възможност за по-голямо участие на нашата военно-отбранинтелна индустрия и наука, както и за академичните среди, частния сектор и развитата у нас стартъп екосистема.

Същевременно Радев предложил на Столтенберг идеята в момента, в който тези органи започнат да се структурират, да бъдат поканени да дойдат в България. Страната ни ще организира среща с академичните среди, военно-отбранителния комплекс, стартъпите, научно-изследователските центрове. Така България ще се интегрира БГ по-пълноценно в тези проекти.

В подкрепа на думите си Радев припомни как след създаването на Европейския фонд за отбрана (ЕФО) в края на 2016 г. През седмицата, когато това се случцило, той поканил у нас тогавашния еврокомисар за вътрешния пазар и индустрията Елжбета Бенковска и екипа й. Те дошли и се срещнали със заинтересованите кръгове.

„Пътят е България да работи активно във всички направления – индустрия, наука, за да могат младите хора да се чувстват пълноценни и да излвичат ползи от членството ни в НАТО“, заключи Радев.

Той бе попитан как би трябвало българия да подкрепи по-твъра политика на НАТО спрямо Русия след приетото днес комюнике, заклеймяващо нейното агресивно поведение.

„Коя по твърда политика? Няма промяна, ако направите справка към решенията от Уелс и Варшава (съответно през 2014 и 2016 г. - б.р.). Има промяна от днес и това е решимостта на президента на САЩ, който е мотивиран за срещата с президента на Русия (утре в Швейцария – б.р.) да се търсят общи сфери за сътрудничество, всички възможни начини за намаляване на напрежението. Да се търсят общи теми, където позициите на САЩ, Русия, а също така на НАТО и ЕС съвпадат и са важни- запаз на мира, борбата с кризи от различен характер“, отговори българският държавен глава.

Колкото до Китай, Радев изтъкна, че той е оценен не като непосредствена заплаха, а като предизвикателство за бъдещето. И призова да не забравяме, че Пекин е и огромен търговско-иконом партньор на всички от НАТО и ЕС.